Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Läroplanen går före hälsoråd – men Vasa stad väljer att lyssna på sin överläkare i stället

Från 2020
Uppdaterad 14.09.2020 05:43.
Simskola i Britas november 2015
Bildtext I Vasa stads skolor är simningen inställd till och med oktober.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Läroplanen går före rekommendationer heter det, men Vasa stad väljer ändå att i första hand lyssna på sin ledande överläkares råd och ställer därför in simhallsbesöken för stadens skolor fram till och med oktober.

Även om de flesta skolor har inlett höstterminen med närundervisning så ser förstås allt inte ut som vanligt.

– Vi har inhiberat teaterresor och andra resor i höst, berättar Maarit Söderlund som är bildningsdirektör i Kristinestad.

Detsamma har man gjort i Vasa stad, till och med oktober till att börja med. Men där har man också ställt in besöken i simhallen under samma tid.

Simning ingår i läroplanen

Ett besök i simhallen kan låta som en guldkant på tillvaron för skoleleverna, men är faktiskt inskrivet i läroplanen.

Därför har man i Karleby, Jakobstad och Kristinestad, för att ta några österbottniska exempel, inte heller ställt in simhallsbesöken.

– Nä, det har vi inte gjort och det får vi inte göra, för barnen har rätt att få undervisning. Läroplanen är den som styr oss och vår verksamhet, säger Maarit Söderlund i Kristinestad.

kvinna sitter på sten framför gammal byggnad
Bildtext Maarit Söderlund tar både THL och läroplanen i beaktande i sina beslut, säger hon.
Bild: Yle/Jyrki Karjalainen

– Vi är väldigt noga med hygien, och vi har små grupper. Vi försöker så vanligt som möjligt men vi tar hänsyn till avstånd och hygien istället.

Läroplanen bör gå först

I Vasa har man ändå bestämt att frångå läroplanen och ställt in simningen till slutet av oktober.

– Den bestämmelsen kom på begäran av vår överläkare, Heikki Kaukoranta, och det är förstås på grund av coronaläget, säger Marianne West som är skoldirektör i Vasa.

Man väljer alltså att lyssna på stadens ledande överläkare och inte på de normer som Utbildningsstyrelsen fastställt.

– När vi diskuterar grundläggande utbildning är rätten till läroplansenlig utbildning väldigt stark, säger Kurt Torsell som är direktör för den svenskspråkiga verksamheten på Utbildningsstyrelsen.

Kurt Torsell är direktör vid Utbildningsstyrelsen.
Bildtext Kurt Torsell har förståelse för att skolhösten ser lite annorlunda ut.

– Om man från ett håll har en rekommendation och den strider mot lagen om grundläggande utbildning så är det den grundläggande utbildningen som så att säga vinner.

Viktigt att helheten blir rätt

– Simningen i sig kanske inte är ett problem vad det gäller corona, där kan man kanske ordna det med skilda grupper, men vi har ju också transporten dit att tänka på, säger Marianne West.

Kurt Torsell på Utbildningsstyrelsen påminner om att det är helheten, det vill säga hela skolåret, som räknas. Simningen behöver inte genomföras just på hösten.

– Det är viktigt att man totalt sett uppnår alla mål, men när det ska ske finns inte stipulerat.

I Vasa ska man fatta nya beslut om bland annat simningen nu under hösten, men det kan hända att hela höstterminens simning ställs in. Då är det också osäkert om man hinner med den simning som finns beskriven i läroplanen.

– Om vi kan fortsätta efter oktober kan vi troligen ta igen den simning vi har missat nu, men det är svårt att säga i det här läget, säger Marianne West.

Skoldirektör Marianne West.
Bildtext Det är inget lätt beslut att ställa in simningen, säger Marianne West.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Regionförvaltningsverket är övervakande myndighet

Det är Regionsförvaltningsverket som övervakar att skolorna håller sig till läroplanen och följer andra lagar.

Kurt Torsell säger att om Regionförvaltningsverket får reda på att en kommun frångått läroplanen så går man igenom det enskilda fallet.

– Vad säger lagen, vad har kommunen försökt göra, och kan man anse att de har gjort allt som står i deras makt eller är det någon orsak, till exempel corona, som har gjort att de inte kunnat uppnå det?

På det sättet kan de reda ut om det kan anses vara fel eller inte.

– Det typiska är att man ska korrigera felet man har gjort, säger Torsell.

Han har förståelse för att hösten inte ser ut precis som vanligt i de finländska skolorna.

– Det handlar alltid om ett övervägande. Man får ställa vad man har för mål och krav i läroplanen mot vad som är en hälsorisk. För man får inte heller sätta människors liv i fara.