Hoppa till huvudinnehåll

Sport

Stor utredning: Sexuella trakasserier vanliga inom tävlingsidrott – förövaren oftast en annan idrottare, offret oftast en ung kvinnlig landslagsidrottare

Från 2020
Uppdaterad 08.09.2020 17:00.
Löpare som springer på en löparstadion. Löparen är suddig.
Bildtext Var tredje kvinnlig idrottare har utsatts för sexuella trakasserier.
Bild: Lehtikuva

Var tredje kvinna och var femte man har utsatts för sexuella trakasserier inom tävlingsidrotten. Oftast handlar det om osakliga eller sexuellt färgade kommentarer om idrottarens kropp eller nedlåtande, skämtsamma kommentarer om sexuella minoriteter.

Det framgår ur en rapport som Finlands centrum för etik inom Idrotten, FCEI publicerade i dag. I enkäten deltog 9 018 tävlingsidrottare från 48 olika grenförbund. De yngsta idrottarna som har svarat på enkäten är 16 år.

Av de svarande tävlar 7 433 idrottare antingen på en nationell eller regional nivå. Sammanlagt 683 idrottare tävlar på juniorlandslags-, eller A-landslagsnivå. Flest svar fick FCEI från idrottare som hör till ishockeyförbundet och bobollsförbundet.

Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön blev vanligare när tävlingsnivån steg. Flest upplevelser och iakttagelser av trakasserier hade idrottare på de vuxnas landslagsnivå, står det i rapporten.

Män trakasserar kvinnor och andra män

Oftast var det andra idrottare som pekades ut som de som gjorde sig skyldiga till trakasserierna. I mer än vart tredje fall var den som hade trakasserat en annan idrottare. I vart femte fall var det tränaren som hade betett sig osakligt.

Publiken, fansen och idrottarens följare på sociala medier stod för en knapp femtedel.

I 55 procent av fallen har de kvinnliga idrottarna blivit trakasserade av män och 67 procent av de manliga idrottarna har blivit trakasserade av andra män.

Sexuella övergrepp och våld förekommer också

En del av tävlingsidrottarna har också upplevt fysiska trakasserier, som opassande beröring eller till och med sexuellt våld. Fyra procent av de kvinnliga idrottarna, eller 360 personer och en procent av männen, eller 90 personer.

Sammanlagt 70 personer har upplevt sexuellt tvång och 14 idrottare har utsatts för våldtäkt eller våldtäktsförsök.

Offret har försökt stå ut eller gått med i snacket

De idrottare som har utsatts för trakasserier har oftast försökt stå ut i hopp om att det går över, eller gått med i snacket för att själv slippa bli utpekad som en tråkmåns som saknar humor.

I de grövsta fallen av sexuella trakasserier handlade det oftast om att förövaren hade en maktposition gentemot idrottaren.

FCEI konstaterar i rapporten att det är oroväckande att mer än hälften av idrottarna, eller 59 procent inte hade en aning om deras grenförbund har ingripit eller arbetat för att förhindra trakasserier.

Hela rapporten (på finska) finns bakom denna länk.

Diskussion om artikeln