Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Hemvårdskund fick inte vård när nycklar tappades bort - anhöriga hittade nedkyld klient på toaletten

Från 2020
Uppdaterad 08.09.2020 16:57.
Avainnippu, käsidesi, aurinkolasit ja hattu Veera Biancan kädessä.
Bildtext På grund av att skriftliga anvisningar saknades så beslöt man att söka efter nycklarna i en vecka varefter nya nycklar skulle beställas. Illustrerande akrivbild.
Bild: Nella Nuora / Yle

En försvunnen nyckelknippa ledde till att en klient inom hemvården i Helsingfors under två dygn var utan hemvårdstjänster. Ledningen och cheferna för hemvården i Helsingfors får nu en anmärkning av Regionförvaltningsverket.

Anmärkningen gäller en serie händelser som ägde rum i februari 2018 inom hemvården i Helsingfors och som orsakades av att en nyckelknippa med nycklar till fem klienter hade försvunnit.

Det här ledde till att hemvårdspersonalen inte kom in till en av klienterna och att klienten var utan hemvårdstjänster under två dygn.

Klientens anhöriga hittade klienten nedkyld på toaletten. Klienten hade inte fått omsorg, mat eller mediciner.

Antog att klienten själv kan öppna dörren för hemvården

Regionförvaltningsverket i Södra Finland anser att hemvården i staden inte vidtog tillräckliga åtgärder efter att nycklarna försvunnit för att trygga hemvården för klienten.

Chefen inom hemvården reagerade inte efter att ha fått information om att nycklarna hade försvunnit eftersom man antog att klienten själv kan öppna dörren för hemvården.

På grund av att skriftliga anvisningar saknades så beslöt man att söka efter nycklarna i en vecka varefter nya nycklar skulle beställas.

Hemvården fick reda på saken efter 16 dagar då det framkom att nycklarna fortfarande inte var beställda.

I ett pressmeddelande uppger Regionförvaltningsverket att det anser att det är en mycket sannolik incident att nycklarna kan försvinna inom hemvården och att hemvårdens egenkontroll och riskhantering inte varit på tillräcklig nivå.

Arbetsfördelningen var oklar, informationsgången var bristfällig och det saknades skriftliga anvisningar.

Nya anvisningar och tydligare ansvarsområden

Soili Partanen, chefen för serviceområdet som koordinerar utvecklandet av hemvården i Helsingfors, berättar att staden genast gick igenom händelsen med hemvårdens ledning, cheferna inom hemvården samt personalen.

- Vi har gått igenom våra riktlinjer för hur vi ska agera i situationer som denna för att säkerställa att något motsvarande inte upprepas.

För att säkerställa det här har staden preciserat ansvarsområden och tagit fram nya anvisningar.

Bland annat gällande skolning av de anställda och hur man ska gå tillväga om en klient inte är hemma eller öppnar dörren när hemvården kommer.

- Vi strävar efter att i första hand se till att hemvårdarna vet hur de ska reagera om de inte når fram till klienten, oberoende om det gäller en borttappad nyckel eller något annat. Det viktigaste är att se till att klienten har det bra och att ta reda på var klienten befinner sig ifall klienten inte är hemma när vårdarna kommer.

Huruvida staden är ersättningsskyldig i situationer som denna svarar Partanen inte direkt på.

- Det beror på situationen. Visst var det här en allvarlig situation som vi behöver reagera på. Vi måste göra allt för att se till att det inte upprepar sig.

Regionförvaltningsverket förutsätter att Helsingfors stad vidtar de åtgärder som krävs för att i alla situationer säkerställa kontinuiteten i servicen för kommuninvånarna.

Artikeln uppdaterades 8.9 kl 16:56 med kommentarer av staden.

Diskussion om artikeln