Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö vill sälja flera byggnader - Casino och Fyra vindarnas hus ska förbli i stadens ägo

Från 2020
Uppdaterad 16.09.2020 10:44.
Hangö picknick
Bildtext Casino väcker alltid starka känslor bland Hangöpolitikerna. För två år sedan sade de nej till att sälja Casino och Fyra vindarnas hus.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Det är inte aktuellt att sälja restaurang Casino. Däremot hoppas Hangö stad på att hitta hugade köpare till Warrantmagasinet, Täktom skola och Ismagasinet.

Hangö stad har nu uppdaterat listan över byggnader som staden äger och som kan säljas. För en del fastigheter behövs åtgärder innan de kan säljas. En del av fastigheterna kommer inte att säljas.

Stadsstyrelsen godkände i måndags (7.9) försäljningslistan. Stadsstyrelseledamoten Jorma Nousiainen (SDP) föreslog att Casino skulle flyttas till listan på fastigheter som omedelbart kan säljas, men hans förslag fick inget understöd.

Frågan går nu vidare till stadsfullmäktige.

Listan är indelad i fyra olika kategorier.

Byggnader som omedelbart kan läggas till försäljning

1. Warrantmagasinet i Östra hamnen som inte är i användning

2. Täktom skola som lades ned år 2011. Byggnaden hyrs delvis av föreningar.

3. Iskällaren i Casinoparken. Byggnaden används som lager.

Stenhusbyggnad med en del byggd i trä i ett parkområde.
Bildtext Hangö stad fick i fjol ett anbud på Iskällaren, men valde då att inte sälja.
Bild: Hangö stad

4. Byggnaden på Tulluddsvägen 16 som tidigare har varit uthyrd. 73 kvadratmeter + 26 kvadratmeter förråd.

5. Glonäset i Hangöby. 48 kvadratmeter plus uthus på 71 kvadratmeter. Fastigheten hyrs av föreningen Hangö fritidsfiskare som också har rustat upp byggnaden.

6. Folkparken med servicebyggnaden. Den hyrs tillfälligt ut till olika evenemang.

7. Byggnaden vid porten, yrkesskolan och brandstationen i Koverhar.

Byggnader som behöver åtgärder innan de kan läggas till försäljning

1. Esplanaden 107. En tidigare skolbyggnad som delvis är uthyrd till stadens grundtrygghetssektor och som delvis står tom. För att byggnaden ska kunna användas till annat än social- eller hälsovård behövs en detaljplaneändring eller undantagslov.

2. Nykärrsgatan 22. Fastigheten är uthyrd till Hangö gatumission. En detaljplaneändring är aktuell för tomten.

3. Lappvik skola. En bostad är uthyrd och fem lokaler används till förråd. En detaljplaneändring krävs för försäljning.

4. Norrgårds bastubyggnad i Tvärminne. En tegelbyggnad i rivningsskick där taket delvis har rasat. Säljs som småhustomt och åtgärder behövs innan fastigheten kan rivas.

Fastigheter som behöver försäljningstillstånd

1. Ljungbo. Det tidigare äldreboendet är delvis uthyrt som övningslokal för orkestrar och till andra användare.

Ett stenhus står i ett vinterlandskap.
Bildtext Ljungbo väntar ännu på försäljningstillstånd.
Bild: Minna Almark / Yle

2. En kontorslokal och ett garage på Motorgatan 5. Byggnaderna är delvis i användning.

3. Magasinen 12-13 i Östra hamnen. De används till förråd och ingår i den pågående detaljplaneändringen för Östra hamnen.

Fastigheter som inte läggs till försäljning eller som är odugliga till försäljning

1. Campingområdet inklusive fyra byggnader. Området är uthyrt till företaget Cornia med ett avtal som gäller till slutet av år 2037.

2. Hangöbyvägen 34. Byggnaden är uthyrd till en pensionärsförening.

3. Fiskförädlingshallen i Hangöby. Hallen är uthyrd med ett långt hyreskontrakt.

4. Restaurang Casino. Fastigheten är uthyrd till företaget Cafetering till och med slutet av år 2022. De har en option att förlänga hyreskontraktet med ytterligare fem år.

5. Kafé och restaurang Fyra vindarnas hus. Byggnaden är uthyrd med ett tioårigt kontrakt. I framtiden ska hyreskontraktet vara 20-25-årigt och en stor del av underhållet och reparationsarbetena ska vara på hyresgästens ansvar.

En gammal vit trävilla med rött tak vid havet, på uteserveringen står en man.
Bildtext Fyra vindarnas hus har i de senaste åren drivits av Hangöföretagaren Kaj-Erik "Nixu" Knichter.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

6. Rydjeberget. En byggnad som staden har löst in och som är i så dåligt skick att den kommer att rivas.

7. En oanvänd bostadsbyggnad i Hangöby. Det har tidigare vara aktuellt att riva byggnaden men nu kan den hyras ut som kontor till fiskförädlingshallen.

Uppdatering 16.9.2020: Hangö fullmäktige godkände listan på mötet den 15 september. Det här beslutet fattades efter omröstning. Teemu Köppä (Gröna) föreslog att Iskällarens markområde inte säljs, utan hyrs ut. Rolf Nyström (Obundna) understödde förslaget. I omröstningen stödde 24 beredningens förslag och 5 Köppäs förslag.

Diskussion om artikeln