Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kårkulla hoppas på liknande lösning som för sjukvården i huvudstadsregionen: ”Det handlar om att säkra svenskspråkig service”

Från 2020
Uppdaterad 09.09.2020 09:57.
Kårkullas nya boende på Nygränd i Närpes.
Bildtext Arkivbild. Kårkulla samkommun hoppas på specialarrangemang för att förhindra att verksamheten splittras efter vårdreformen. En liknande lösning har godkänts i huvudstadsregionen.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

För tillfället har alla som berörs av det maffiga lagpaketet gällande social- och hälsovårdsreformen möjlighet att kommentera och tycka till om regeringens lagförslag. Vid Kårkulla är man rädd för att lagförslaget kommer att få negativa följder eftersom deras verksamhet skulle splittras och i fortsättningen skötas av olika landskap som skapas i och med vårdreformen.

Nu hoppas Kårkulla att man kan få igenom ett specialarrangemang för att förhindra det här.

Lösningen skulle göra det möjligt för Kårkulla att också i fortsättningen kunna erbjuda sin service i stort sett på samma sätt som idag – utan några större förändringar.

Kårkullas verksamhet sträcker sig över åtta blivande landskap.

- Så som vi idag är en samkommun, alltså att kommunerna tillsammans äger verksamheten, så skulle de här åtta landskapen vara ägare till verksamheten, säger Kårkulla samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt.

Lagförslaget tillåter samlandskap gällande stödfunktioner, men eftersom Kårkullas verksamhet inte är en stödfunktion utan produktion behöver man ett undantagstillstånd.

Eftersom en liknande särlösning har godkänts för sjukvården i huvudstadsregionen så hoppas Ulfstedt att det är möjligt också för Kårkullas del.

- Man har gett undantagstillstånd för den här särlösningen i Nyland, som är ett samlandskap, så vi tänker att den formen kunde vara den närmast lämpliga för det här.

Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Bildtext Kårkulla samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt.
Bild: Yle/Johanna Ventus

I våras rapporterade vi om att Folktinget tillsammans med svenska vårdaktörer presenterade en modell som går ut på att skapa ett samarbetsområde mellan de tvåspråkiga landskapen. Samarbetsområdet skulle ha en lagstadgad skyldighet att samarbeta kring ordnandet av svenskspråkig service i landet.

Enligt Sofia Ulfstedt skulle alltså verksamheten fungera på det här sättet, men den modell som lades fram i våras var inte lika konkret som nu.

- Det här handlar inte om att rädda Kårkulla, utan om att säkra svenskspråkig service till personer som är i behov av den här typens service.

Samkommunens uppgift är att erbjuda svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning.

Negativa följder för verksamheten

Om regeringens lagförslag träder i kraft är Ulfstedt rädd för att det finns en stor risk att landskapen slår ihop den svenskspråkiga servicen med den finskspråkiga servicen och att det här på sikt skulle leda till att den svenska servicen försvinner.

Kårkullas verksamhet sträcker sig alltså över åtta blivande landskap och i regeringens lagförslag står det att man ska göra ett samarbetsavtal mellan de tvåspråkiga landskapen gällande den service som Kårkulla ansvarar för idag.

Samarbetsavtalen ska förnyas vart fjärde år, vilket gör det svårt att planera arbetet mera långsiktigt, enligt Ulfstedt.

- Kontinuiteten i hela det här arbetet lider nog om man bara kan planera för fyra år i taget.

Enligt Ulfstedt finns det också flera andra oklarheter gällande hur samarbetsavtalen kommer att utformas, och om det är möjligt för de olika landskapen att välja vad man vill samarbeta kring.

- Om något landskap till exempel vill sköta allt själv förutom expertkunnandet, medan ett annat landskap vill samarbeta kring all den här servicen. Det känns väldigt otryggt och osäkert, säger Ulfstedt.

Ska vara klart innan årsskiftet

Regeringens lagförslag är på remiss fram till den 25 september. Enligt Sofia Ulfstedt kommer Kårkulla samkommun att skicka sitt utlåtande gällande social- och hälsovårdsreformen nästa vecka, där förslaget gällande samlandskapet kommer att tas upp. Avsikten är att lagpaketet ska klubbas igenom av riksdagen innan årsskiftet.

Hur påverkar regeningens lagförslag Kårkulla?

3:18