Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Storkällans pumpstation i Hangö ska radonsaneras - radonhalterna i vattnet är inte ett problem

Från 2020
Uppdaterad 09.09.2020 15:09.
Dosa som mäter radon.
Bildtext Radon mäts med hjälp av en liten dosa.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Mätningar visar att det finns mycket höga halter av den cancerframkallande gasen radon i Storkällans pumpstationsbyggnad i Hangö.

Vattnet är okej, enligt Hangö vattens affärsverkschef Sanna Varjus, men vattenmassorna som går genom byggnaden är så pass stora att radonhalten i luften blir för hög. Vattenverket måste därmed göra en sanering.

Storkällans pumpstation har tre våningar. Varje våning är 84 kvadratmeter stor.

Vattenbassängen upptar hela nedre våningen. Vattenprocessystem och personalrum finns i de andra våningarna.

Radonet kommer från vattnet

Staden har gjort radonmätningar i byggnaden. Det måste man göra enligt lagen för att kolla radonhalten i arbetsmiljön på vattenverkena, säger Sanna Varjus, affärsverkschef på Hangö vatten.

Storkällans radon härstammar från grundvattnet.

- Radon finns på grundvattenområden och största delen av radonet kommer från vattnet till byggnaden och inte via marken.

Radonhalten i vattnet i Storkällans pumpstation var enligt analysen 60 becquerel per liter. Gränsvärdet för vad som anses tryggt är 300 becquerel per liter.

- Vattnet är alltså helt okej, men vattenvolymen som pumpas via byggnadens vattenprocess är stor och byggnaden är liten. Vatten rinner fritt på sandfiltrering och då kan radon "hoppa" ut ur vattnet.

Vattenvolymen som pumpas via pumpstationen är cirka 1 300 kubikmeter, alltså 1,3 miljoner liter, per dygn.

Flera åtgärder behövs

Ventilationssystemet i byggnaden har redan reparerats men radonhalten i byggnaden efter reparationen var vid mätningar fortfarande närmare 700 becquerel per kubikmeter, säger Sanna Varjus. Det är på tok för mycket.

- Åtgärdsgränsen är 300 becquerel per kubikmeter och det betyder att man måste göra ännu flera åtgärder för att minska radonhalten. Personalen är i byggnaden ungefär sex timmar i veckan och det betyder att den årliga exponeringen stannar under 500 000 becquerel per kubikmeter som är gränsen för vad som anses vara tryggt.

I saneringsprogrammet 2020 hade Hangö vatten budgeterat för en sanering av automationen i Storkällan. Nu passar man på att samtidigt fixa radonproblemet.

- Vi planerar också ett nytt ventilationssystem i byggnaden.

Pengar tas från Parkbergens projekt

Direktionen för Hangö vatten godkände på sitt senaste möte att pengarna flyttas från Parkbergens projekt till radonsaneringen.

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när grundämnet radium sönderfaller och så sänds joniserande strålning ut.

Det uppskattas att radon årligen orsakar cirka 300 lungcancerdödsfall i vårt land.

Artikeln uppdaterades den 9 september klockan 15.06 med uppgifter om becquerel per liter och Sanna Varjus kommentarer.