Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tilläggsutredningar krävs för Kelibers gruvprojekt

Från 2020
Ingång till en gruva i Syväjärvi.
Bildtext Keliber planerar en större produktion än man tidigare utgick från bland annat i dagbrottet i Syväjärvi. Arkivbild.
Bild: Yle/Kalle Niskala

Miljökonsekvenserna av Kelibers planerade gruvprojekt i Kaustby och Kronoby bör utredas ytterligare. Det anser Södra Österbottens NTM-central.

Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral har sammanställt sitt utlåtande gällande miljökonsekvensbedömningen för gruvbolaget Kelibers gruvprojekt.

En ny utredning kring miljökonsekvenserna behövs, eftersom bolaget planerar att flytta förläggningsplatsen för anrikningsverket från Kalavesi i Kaustby till Päivänevaområdet i Kronoby kommun.

Dessutom har företaget beslutat att höja produktionskapaciteten av litiumhydroxid från 12 500 ton till 15 000 ton per år.

De planerade förändringarna gäller utöver anrikningsverksamheten även dagbrytningsområdena i Rapasaari, Syväjärvi och Outovesi.

NTM-centralen anser att i synnerhet de sammanlagda konsekvenserna av anrikningsverket och gruvavfallet för vattendragen bör utredas i miljökonsekvensbedömningen.

Konsekvenser för Naturaområde bör utredas

I fråga om gruvavfallet bör skadeämnen i avfallet utredas, liksom även skadeämnenas löslighet och långsiktiga beteende.

Anrikningsverket i Päiväneva och dagbrottet i Rapasaari ligger i närheten av Natura 2000-området Vionneva, varför man bör utreda konsekvenserna av förändringarna för Naturaområdets naturvärden.

Vattnet till det planerade anrikningsverket i Päiväneva tas från Näätinkioja, varför man även bör bedöma vattnets tillräcklighet i Näätinkioja.

För att utreda bullerutsläppen bör tidigare bullermodelleringar uppdateras och torvproduktionen bör beaktas i bedömningen av de sammanlagda konsekvenserna av olika projekt.

Kontaktmyndigheten har fått in 18 utlåtanden som ligger som grund för ställningstagandet.

Diskussion om artikeln