Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö stad deltar i finansieringen av vattenförsörjning i Sandö-Krogars - viktigt för miljön

Från 2020
Uppdaterad 11.09.2020 14:54.
En bild på en ö i skärgården. Det finns gott om träd på ön och den omgivs med havsvatten.
Bildtext Vattenmiljön vid Sandöfjärden är känslig.
Bild: Anna Björkqvist / Yle

Hangö stad bidrar med 20 000 euro till ett nytt vattenförsörjningsprojekt i Sandö-Krogars. Det beräknas kosta drygt 400 000 euro att bygga ut vatten- och avloppsnät i området.

För att de kring 30 hushållen i området ska ha en realistisk möjlighet att ansluta sig hoppas vattenandelslaget Vattenpost vesiosuuskunta att hälften av kostnaderna kan finansieras med understöd.

En förutsättning för att staden ska bidra är att också närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) är med och finansierar projektet. Andelslaget hoppas på bidrag på närmare 200 000 euro av NTM-centralen.

För att NTM-centralen ska bevilja bidrag krävs att det finns offentlig finansiering på tio procent. Därför behövs stadens finansiering.

Ett annat villkor som stadsstyrelsen ställer är att stadens affärsverk Hangö Vatten erbjuds att ta över stamnätet när andelslaget, tio år efter att projektet genomförts, är skuldfritt.

Då skulle staden ha möjlighet, men inte skyldighet, att ta över stamnätet.

Nej blev till ja

Stadsstyrelsen sade i början av maj i år nej till vattenandelslaget Vattenpost vesiosuuskuntas första ansökan. Orsaken var att staden inte har pengar till det i årets budget.

I augusti hölls ett möte mellan stadens och vattenandelslagets representanter. Efter det lämnade andelslaget in en ny ansökan som stadsstyrelsen godkände i måndags (7.9).

Orsaken till att staden nu är beredd att gå med är miljömässig. Kustvattnet och grundvattnet skyddas och vattenförsörjningen i området tryggas då avloppsvattnet samlas upp och leds vidare till stadens reningsverk.

Stränderna i Sandö-Krogars hör till de mest övergödda i Hangö. De flesta som bor på området har egna vattenbrunnar och i vissa av brunnarna har det funnits brister i vattenkvaliteten.

Diskussion om artikeln