Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Rekordfå barn dog i världen i fjol – nu hotar coronapandemin flera årtionden av framsteg

Från 2020
Kvinna och barn på flyktingläger i Nigeria
Bildtext Kvinna och barn på flyktingläger i Nigeria efter flykt undan IS i Niger.

Barndödligheten i världen har minskat markant under de senaste årtiondena och ligger nu på en rekordlåg nivå, enligt en färsk rapport som Unicef, Världshälsoorganisationen WHO och Världsbanken har sammanställt. Coronapandemin har ändå gjort det svårare att få tillgång till sjuk- och hälsovård och hotar nu radera framstegen.

Enligt rapporten Levels and trends in child mortality 2020 (Nivåer och trender i barndödlighet 2020) har småbarnsdödligheten halverats under perioden 2000–2019. Om man räknar med 1990-talet är den nedåtgående trenden ännu kraftigare.

År 2000 dog 76 under femåriga barn av tusen barn som fötts levande. I fjol hade siffran halverats till 38. Samma positiva trend gäller spädbarn. År 2000 dog 30 spädbarn per tusen barn som fötts levande och i fjol var siffran 17.

Botbara sjukdomar och förlossningskomplikationer

Barn och unga under 25 lider störst risk att dö under den första månaden av sina liv.

De vanligaste dödsorsakerna är lunginflammation, diarré och malaria samt för tidig förlossning och komplikationer under förlossningen. Också undernäring påverkar och försämrar ett barns chanser att överleva då det insjuknar.

Samtidigt har vacciner räddat miljontals barn under de senaste årtiondena. Ännu fler barn kunde räddas med hjälp av bättre vård särskilt under och efter graviditeten, genom att främja vården för prematurer och utbilda barnmorskor.

Flest barn dör i länderna söder om Sahara

Geografiskt dör flest barn i länderna söder om Sahara i Afrika: i Nigeria, Etiopien och Demokratiska republiken Kongo. I Asien dör flest barn i Indien och Pakistan. De här fem länderna står för nästan hälften av småbarnsdödligheten i världen.

I länderna söder om Sahara dog ett av 13 barn före det fyllt fem, vilket är en tjugofaldig småbarnsdödlighet jämfört med Australien och Nya Zeeland. Utvecklingen söder om Sahara släpar efter med 20 år jämfört med medeltalet i världen överlag.

Enligt rapporten är spädbarnsdödligheten i Finland bland den lägsta i världen, men fler ungdomar och unga vuxna dör i Finland jämfört med till exempel Danmark och Tyskland.

Afghanskt barn får poliovaccin
Bildtext Ett barn i Herat i Afghanistan får poliovaccin. Våld och oroligheter leder till att tillgången på vacciner och hälsovård avbryts.
Bild: EPA/JALIL REZAYEE

Coronapandemin utgör stort hot

Trots det bättre läget dog 7,4 miljoner barn och unga i fjol i sjukdomar som det finns medicin mot och av andra orsaker som kan förhindras som våld, krig, trafikolyckor och drunkning.

5,2 miljoner barn dog före de fyllt fem, vilket betyder att 14 000 barn dog varje dag.

Coronapandemin hotar nu radera en stor del av de framsteg som gjorts när det gäller barns och ungas hälsa. WHO befarar att miljoner barn inte får den sjuk- och hälsovård de borde få.

Pandemin orsakar avbrott i vaccinationsprogram, hälsogranskningar och rådgivningstjänster. Dessutom undviker människor överlag hälsovården av rädsla för att smittas.

Unicef har bedömt att upp till 6 000 fler barn per dag kan dö på grund av avbrott i hälsovårdstjänster.

Med nuläget som utgångspunkt bedömer forskare att 48 miljoner barn under fem kommer att dö i världen mellan 2020 och 2030.

Diskussion om artikeln