Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Pojkar väger allt mer i Finland - också bland flickor blir det vanligare med övervikt

Från 2020
Uppdaterad 09.09.2020 10:44.
En hög med olika färgs godisar ligger på en vit yta.
Bildtext Lösgodis på hög.
Bild: Mostphotos

Var fjärde pojke och nästan var femte flicka väger för mycket i förhållande till sin längd, visar färsk statistik från Institutet för hälsa och välfärd THL.

Åtta procent av alla finländska pojkar i åldern 2–16 år led av fetma år 2019. Bland flickorna i samma ålder var andelen fyra procent.

Då man räknar med även övervikt stiger andelen till 27 procent i pojkgruppen och 17 procent i flickgruppen, uppger THL.

Fetma bland barn och unga bedöms med ett anpassat BMI, Iso-BMI, utgående från ålder och kön. Som övervikt klassificeras barn och unga med ett viktindex som motsvarar vuxnas BMI på minst 25.

Fetma är det fråga om då barns och ungas Iso-BMI motsvarar minst 30. Det finns fetma av olika grader - till exempel fetma grad 3 hos barn är iso-BMI ≥ 40.

Pojkar tyngre i alla ålderskategorier

Det är vanligare med övervikt och fetma bland pojkar än flickor i samtliga ålderskategorier, och övervikt och fetma förekommer hos fler i skolåldern än innan skolstart.

Andelen barn med övervikt stiger stadigt under skoltiden - av pojkarna i förskoleåldern var i fjol 24 procent överviktiga mot 28 procent i lågstadiet och 29 procent i högstadiet.

Av flickorna i dagisåldern var 15 procent överviktiga mot 18 procent i de lägre klasserna och 20 procent på grundskolans tre högsta årskurser.

Flera individuella och samhälleliga orsaker

Det finns flera orsaker till att barn och unga väger allt mer – det finns både individuella och samhälleliga faktorer med i spelet, uppger THL.

– Vår livsmiljö har förvandlats till att gynna viktuppgång, det är den största enskilda faktorn: det står till buds gott om mat och dryck som innehåller för mycket energi och den aktiva motionen har minskat, slår utvecklingsdirektör Päivi Mäki fast i pressmeddelandet.

– Det oroande i saken är att övervikt, som fått sin början i barndomen och ungdomen, hänger påfallande ofta med in i vuxenåldern. Fetma kan också kopplas till barns och ungas psykosociala och fysiska hälsa samt välmående.

Mäki konstaterar att det redan i samband med barnfetma kan förekomma ämnesomsättningsförändringar samt riskfaktorer för hjärt- och kranskärlssjukdomar.

– Men man kan minska på dem genom livsstilsförändringar.

Mäki efterlyser ett brett samhälleligt samarbete för att befrämja hälsosamma levnadsvanor bland barn, unga och barnfamiljer – beslut och handlingar som gynnar hälsan behövs inom samhällets olika sektorer.

Som exempel nämns en beskattning till förmån för hälsosamma val och en begränsning av onyttiga livsmedel riktade till barn.

Stora regionala variationer i vårt land

Det finns enligt THL:s statistik stora skillnader i förekomsten av barnfetma mellan de olika sjukvårdsdistrikten och kommunerna.

Flest överviktiga barn och unga finns i Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt och minst i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (det fanns inte uppgifter att tillgå från landets alla sjukvårdsdistrikt).

Andelen pojkar med övervikt eller fetma varierar mellan 24 och 35 procent i de olika sjukvårdsdistrikten.

För flickornas del var siffran 15 till 22 procent.

De uppgifter om vikt och längd som THL använt sig av kommer från barnrådgivningarna och skolhälsovården.

Källor: THL, STT

Diskussion om artikeln