Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Läget är rätt normalt vid Borgå sjukhus - längsta väntetiderna till ledproteser och sömnapnévård

Från 2020
Kirurger operarar en patient i en operationssal.
Bildtext Väntetiden för en ny ledprotes är fortfarande relativt lång vid Borgå sjukhus.
Bild: Simo Pitkänen / Yle

Vid Borgå sjukhus har man nästan kommit i kapp med vårens avbokningar och den arbetsbörda coronapandemin har orsakat. Men kön till en ny höftled kan fortfarande vara relativt lång.

Vid Borgå sjukhus har verksamheten lyckats återgå till normal ordning efter vårens coronapandemi.

I och med att antalet coronasmittade och patienter som insjuknade i covid-19 sjönk under sommarmånaderna hann man förkorta väntetiderna till bland annat olika operationer.

- I slutet av augusti låg vi kanske 15 procent efter i tidtabellen och med enskilda patienter har vi inte kunnat uppfylla vårdgarantin, säger ledande läkare Kimmo Halonen vid Borgå sjukhus.

Höftled.
Bildtext Akuta fall prioriteras för ett nytt höftimplantat. Arkivbild.
Bild: Henrik Leppälä / Yle

Den så kallade vårdgarantin föreskrivs i hälsovårdslagen.

Enligt den tas alla brådskande fall om hand omedelbart på hälsovårdscentralernas och sjukhusens jourmottagningar oavsett bostadskommun.

Inga skriftliga klagomål från patienter

Patientombudsman Tove Munkberg ger råd och informerar om patientens rättigheter.

Munkberg bistår vid behov med att skriva en anmärkning, en patientskadeanmälan eller ett klagomål.

- Jag har fått några samtal av 70-plussare som har haft frågor om väntetider, men det har inte varit en sådan rusning som jag kanske väntade mig, säger Munkberg.

Samtalen kom under våren när sjukhuset avbokade icke-brådskande operationer och under undntagstillståndet när vårdgarantin inte gällde.

Ingen patient har velat lämna in ett skriftligt klagomål utan man har haft förståelse för situationen, menar Munkberg.

Längre köer till ledproteser och apnéundersökningar

Det är i praktiken samma målgrupp som får vänta på vård under hösten.

- De längsta väntetiderna finns till operationer av ledproteser, till exempel höftoperationer. Om man har akuta smärtor eller inte kan gå eller röra sig normalt påskyndar vi så klart väntetiden, säger Halonen.

Mies nukkuu.
Bildtext Det kan dröja innan patienten får sin c-pap för sömnapnén. Arkivbild.
Bild: Toni Pitkänen / Yle

Personer som väntar på inledande undersökningar kopplade till sömnapné kan också få vänta längre än normalt. Uppföljningar sköts sedan vid kommunernas hälsostationer.

- I övrigt fungerar allting bra på lungsidan, säger Halonen.

Halonen nämner också att testningen för coronavirus är mycket tidskrävande och alltjämt en börda för hela personalen.

- Vi testar hela tiden patienter som kommer in med feber eller andra symtom och test görs också medan de är intagna på sjukhuset.

Inga patienter med covid-19 vårdas vid Borgå sjukhus som bäst. De vårdas vid Kirurgiska sjukhuset i Helsingfors.

Diskussion om artikeln