Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg avbryter anbudstävling om boendeservice dygnet runt

Från 2020
Valkoiseen huppariin pukeutunut ihminen istuu pyörätuolissa, lähikuva ylhäältäpäin henkilön olkapäästä ja pyörätuolin käsinojasta.
Bild: Niko Mannonen / Yle

Raseborgs stad avbryter anbudstävlingen för upphandling av dygnet runt boendeservice för personer med funktionshinder. Det blev alldeles för dyrt, anser social- och hälsovårdsnämnden.

Social- och hälsovårdsnämnden beslöt i december 2019 att Raseborgs stad deltar i de västnyländska kommunernas gemensamma upphandling för boendeservice för de med funktionshinder och som behöver tillsyn dygnet runt. Upphandlingen administreras av Esbo stad.

Esbo stad har låtit granska anbudspriserna och konstaterar att kostnaderna för upphandlingen överskrider anslagen för servicen, för en del till och med med över 35 procent.

Det här leder till att Raseborgs stad anser att det inte finns något annat alternativ än att avbryta upphandlingen eftersom överskridningen är märkbar i förhållande till anslagen.

Social- och hälsovårdsnämnden beslöt på mötet den 3 september att avbryta anbudstävlingen.

Helhetskostnad på 5,8 miljóner

Det var Esbo stad som startade planeringen av en upphandling av boendeservice för dem med funktionshinder och som behöver tillsyn året runt. Det här gjordes i samarbete med de övriga kommunerna i Västnyland.

Tanken var att upphandlingen skulle genomföras tillsammans med de andra västnyländska kommunerna. Varje kommun skulle göra egna upphandlingsbeslut och –avtal med de serviceproducenter som valts för det här ändamålet.

Raseborgs stad köpte 2019 dygnet runt boendeservice av nio olika producenter. 92 personer fick den här formen av service. Helhetskostnaderna var 5,8 miljoner euro.

Diskussion om artikeln