Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

De små- och medelstora företagen får det bara svårare - läget jämförs med finanskrisen

Från 2020
Skylt med texten slutförsäljning utanför klädaffär.
Bildtext Just nu ser framtiden svår ut för de små- och medelstora företagen.
Bild: Yle / Anna Kurtén

Det ser mörkt ut när de små- och medelstora företagen i Finland blickar framåt. Österbotten och Mellersta Österbotten är inga undantag.

De små och medelstora företagens förväntningar på den närmaste tidens konjunkturutveckling präglas starkt av coronakrisen i den företagsbarometer som publicerades idag, onsdag.

Barometern publiceras två gånger om året av Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet. Den här gången besvarade 5 100 företag enkäten.

Jämförs med finanskrisen

Saldotalet för företagens konjunkturutsikter minskade med 20 enheter jämfört med våren, vilket är väldigt speciellt.

– Ändringen är exceptionellt stor och snabb. Senast såg man motsvarande i samband med finanskrisen. Denna gång blev dykningen lyckligtvis något mindre än under finanskrisen, säger ekonom Petri Malinen från Företagarna i Finland.

Den föregående barometern kom ut precis innan coronaviruset spreds till Finland. Då förutspådde 17 procent att konjunkturerna kommer att försämras och 26 procent att de förbättras.

Men nu bedömer 32 procent av de små och medelstora företagen att konjunkturerna kommer att försämras och 21 procent att de förbättras under de kommande tolv månaderna.

Dinskon ovessa suljettu -lappu
Bild: Marja Väänänen / Yle

Exportproblem kan ställa till det ytterligare

Hippi Hovi, vd på Kust-Österbottens företagare, konstaterar att det pekar neråt även i Österbotten.

Saldotalet för konjunkturutsikterna är -13 i Kust-Österbotten och -10 i hela landet.

Barometern är gjord i juni och juli.

- Så företagen har svarat precis efter coronavåren. Läget lättade ju under sommaren men nu har hösten visat att det är besvärligt, säger Hovi.

Hovi säger att man nu dessutom har ett nytt spöke och det är exportindustrins dystra utsikter. I slutet av augusti bedömde exportföretagen att exporten minskar under resten av året.

- Om den industrin får problem så blir det problem överallt, inte minst här i Österbotten.

Över hälften av företagen tillhör servicebranschen

På Kust-Österbottens område tillhör 60 procent av de svarande företagen servicesektorn.

Vad har det för betydelse för resultatet?

- På det sättet har det betydelse att det ju var servicebranschen som tog den hårdaste smällen på våren. De kunde ju inte driva sin verksamhet under restriktionerna, säger Hovi.

Coronainformation på en reklamskylt i ett köpcentrum.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Finns ändå en viss framtidstro

Trots de dystra utsikterna vågar sig näringsminister Mika Lintilä (C) på att säga att han också ser framtidstro i barometerns resultat.

Den tron ser också Hippi Hovi.

- Främst i det att det ändå är många företag som säger att de vill växa. Det finns också en tro på innovationer. En annan mycket viktig sak är att man försöker hålla kvar sin personal.

Saldotalet för personalens storlek inom ett år är -2 såväl i Kust-Österbotten som i hela landet.

- Minus är ju förstås aldrig bra. Men om man jämför det med hur det går för företagen, så är det ett litet tal. Jag tycker det är fint att småföretagen vill hålla kvar personalen.

Inom Kust-Österbottens område svarade 268 företag på barometern.

Sämre men också bättre i Mellersta Österbotten

Inom området för Mellersta Österbottens företagare svarade 144 företag. Saldotalet för konjunkturutsikterna är ännu dystrare där än i Kust-Österbotten: -15.

Som hinder för utvecklingen ser man den allmänna ekonomiska situationen, prisnivån och konkurrensläget.

Men vad gäller utsikterna för personalen är siffran glädjande nog +2.

- I Mellersta Österbotten vill man hålla kvar sin kunniga personal och hittills har vi undvikit masspermitteringar, säger Kimmo Hanhisalo, ordförande för Mellersta Österbottens företagare.

I Mellersta Österbotten tillhör 56 procent av de svarande företagen servicesektorn.

Osäkerheten är värst

Vad behöver hända för att trenden ska vända, Hippi Hovi?

- Viktigaste är att återfå framtidstron. Osäkerheten är oerhört stor.

Det behövs positiva nyheter, menar Hovi.

- Som exempel: när länder meddelar att man har ett vaccin mot corona och att man börjar vaccinera i januari. Då tänker man ju att det här är ett övergående läge som vi kommer att ta oss ur.

Diskussion om artikeln