Hoppa till huvudinnehåll

Strömsö

Lenas två viktiga tips för äppelbeskärning – så lägger du snittet

Från 2020

Hur ska man beskära?

Beskärning är ett ingrepp som alltid mer eller mindre stressar ett träd. Därför är det bäst att varje år beskära lite, framom att senare vara tvungen att ta bort en större mängd grenar på samma gång.

Rena och vassa verktyg är en förutsättning för lyckad beskärning. Smutsiga verktyg kan föra med sig sjukdomar från andra växter, och ovassa verktyg ger dåligt läkande sår.

Alla grenar utom vattenskott har en grenkrage som ser ut som små veck i barken precis där grenen sitter fast i modergrenen. Genom att lägga snittet strax utanför grenkragen hjälper du trädet att läka såret.

Grenkragen kommer då att valla över sårytan. Kanten av barken växer in över snittet som ett skydd, för att så småningom omsluta såret helt.

Rynkor i barken visar var grenkragen sitter på en äppelkvist
Bildtext Grenkragen är vecken i barken som markerar ett tryggt klippställe t.ex intill stammen eller i en grenklyka. Snittet placerar alldeles utanför grenkragen så att barken kan omsluta såret.
Bild: YLE/Strömsö/Monica Storm
Barken har slutit sej kring sårytan
Bildtext Trädet har läkt det gamla såret genom att valla över sårytan med barkämne. Snittet har lagts alldeles utanför grenkragen.
Bild: YLE/Strömsö/Monica Storm

Var placerar man snittet på en liten gren?

En del grenar behöver man bara korta av. Då beskär man strax ovanför en knopp som är riktad utåt, sett från stammen.

Knoppen blir den nya grenen och den önskade riktningen är utåt från trädets centrum.

Ett rakt snitt på en liten äppelkvist
Bildtext Ett rakt och rent snitt invid ett nytt skott.
Bild: YLE/Strömsö/Monica Storm
Lena Gillberg visar ett skott som växer utåt
Bildtext Lena placerar snittet alldeles utanför ett utåtriktat skott.
Bild: YLE/Strömsö/Monica Storm

Också vattenskott behöver gallras

Vattenskott är rakt uppåtväxande, ofta kraftiga skott som kan växa ut mitt på en större gren. Dessa kommer ofta som en reaktion på beskärning tidigt på säsongen.

Vattenskott kan bära frukt senare i trädets liv men man behöver gallra bland skotten så att kronan inte blir för tät. Vattenskott kapas av alldeles intill grenen den växer på och utan att skada den större grenen.

Mer om ämnet på Yle Arenan

På andra språk

Diskussion om artikeln