Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Promenadstråket på Tulludden i Hangö kan förlängas - i dagsläget är det svårt att komma ut på dynerna med rullstol

Från 2020
Solen skiner över en sandstrand. I sanden har ett promenadstråk byggts i trä bland dynerna.
Bildtext Om stråket förlängs kan också rullstolsburna njuta av utsikten över havet.
Bild: Hans-Erik Nyman / Forststyrelsen

I somras invigdes ett nytt promenadstråk bland sanddynerna på Tulludden i Hangö. Nu finns det önskemål att stråket förlängs så att den fina utsikten över havet blir tillgänglig för alla.

Tullstranden på Finlands sydligaste fastlandspunkt bjuder på sanddyner, knotiga tallar och en fantastisk vy över Finska viken. Sedan någon månad tillbaka kan besökare med hjälp av en gångbana i trä ta sig runt bland dynerna utan att få sand i skorna.

Det nya promenadstråket känns ändå lite halvfärdigt för Hangöbon Thomas Grönberg.

- Det är svårt att få ut en rullstol till stranden, konstaterar han.

Ett flygfoto visar gröna tallar som växer vid en strand. Bland tallarna startar ett promenadstråk i trä som går ut i sanden.
Bildtext Gångbanan i trä börjar uppe i skogsbrynet och fortsätter sedan ut på stranden bland sanddynerna.
Bild: Hans-Erik Nyman / Forststyrelsen

Grönberg lider sedan tonåren av svår epilepsi, en sjukdom som gör att han periodvis inte kan gå ordentligt.

Han önskar att promenadstråket skulle börja redan vid strandens café och inte i sanden några hundra meter längre bort.

Promenadstråket i sig kunde också vara lite bredare och haft en rondell i ändan där en elrullstol lättare kunde svänga. Det största problemet i dagsläget är ändå att överhuvudtaget komma fram till promenadstråket, säger Thomas Grönberg.

Thomas Grönberg sitter på en altan i en blå rock. Han tittar in i kameran.
Bildtext Thomas Grönberg hoppas promenadstråket byggs ut så att området blir mera tillgängligt för alla, oberoende om man har ett funktionshinder eller inte.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Han skulle gärna se att människor med olika funktionshinder kunde tas med i processen när saker såsom ett promenadstråk byggs i samhället.

Planen var en enkel spång

Promenadstråket byggdes av Forststyrelsen som ville skydda den värdefulla naturen som finns bland sanddynerna.

Ursprungligen var tanken att bara bygga några enkla spångar men på önskemål av Hangös stadsstyrelse så byggdes den för att bättre lämpa folk som har svårt att röra sig, säger regiondirektör Henrik Jansson på Forststyrelsen.

- Det var inte möjligt att göra den helt tillgänglig enligt alla regler, men vi gjorde den bredare och byggde mötesplatser.

Eftersom utgångspunkten var att skydda miljön, och inte att bygga ett stråk tillgängligt för alla, hördes inga människor med funktionshinder i processen, förklarar Jansson.

Ett promenadstråk i trä, byggt bland sanddynerna på en strand.
Bildtext De solvarma sanddynerna är en viktig livsmiljö för många arter. Stråket gör att slitaget på växtligheten minskar.
Bild: Hans-Erik Nyman / Forststyrelsen

Promenadstråket bekostades med pengar från ett projekt ämnat för Natura 2000-områden, det vill säga platser som är viktiga för den biologiska mångfalden. Därför byggdes stråket vid de känsliga dynerna, och inte med start vid caféet.

Promenadstråket ska övergå i stadens ägo och det är upp till staden om promenadstråket förlängs, poängterar Henrik Jansson vid Forststyrelsen.

- Det får gärna utvecklas i framtiden, säger Jansson och tillägger att arbeten måste göras med den värdefulla miljön i åtanke.

Hangös kassa är tom - hoppas staten betalar

Vid Hangö stad är man medveten om önskemålet om en förlängning av promenadstråket på Tulludden.

- Vi tycker det är en bra idé men det finns inga investeringspengar i budgeten för de kommande åren för det här, säger Jukka Takala som är chef för miljö- och tekniska verket.

Därför sätter staden sitt hopp till staten. Miljöministeriet har bokmärkt tre miljoner euro för kommunala arbeten som på olika sätt förbättrar livsmiljöer i naturen och Hangö stad har ansökt om 70 000 euro. Svar på ansökan väntas i höst.

Ett flygfoto över en strand där man ser havet på ena sidan och skogen på andra. I sanden har ett promenadstråk i trä byggts. Uppe i bild syns en hamn med ett fartyg.
Bildtext Från luften kan man se hur stråket ringlar sig fram bland dynerna.
Bild: Hans-Erik Nyman / Forststyrelsen

Staden jobbar som bäst på en detaljplan för Tulludden men stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen upplever att planarbetet inte förhindrar eller drar ut på tidtabellen, ifall pengar beviljas för arbetet med promenadstråket.

Också Luukkonen är positivt inställd till en förlängning av stråket och menar att staden nog ska lyckas genomföra projektet på ett eller annat sätt.