Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Coronaepidemin spär på Åbos dåliga ekonomi – stadsdirektören vill se djärva och snabba åtgärder

Från 2020
åbo centrum torgparkeringsbygge utifrån
Bildtext Blir det ännu fler lyftkranar i Åbo i framtiden? Det hoppas i alla fall stadsdirektören Minna Arve.
Bild: Arash Matin / Yle

Coronaepidemin har lett till en försvagad ekonomi i många finländska städer och kommuner, och år 2021 förväntas bli ett tufft år. Enligt Kommunförbundet kommer den kommunala ekonomin totalt att försvagas med cirka 1,7 miljarder euro nästa år.

Nu eftersträvar man anpassningsåtgärder över hela landet och Åbo stad har gått ut med att man kommer att vidta omedelbara åtgärder för att förbättra sin ekonomi.

– Siffrorna är tuffa och den negativa ekonomiska utvecklingen har gått snabbt. Effekterna av coronaepidemin har nu blivit tydliga och återhämtningen kommer att en lång tid. Situationen är mycket allvarlig och Åbo måste agera nu, säger Åbos stadsdirektör Minna Arve i ett pressmeddelande.

Enligt den senaste räkenskapsperioden ligger stadens underskott på 73,3 miljoner euro och verksamhetsbidraget minskar med över 30 miljoner euro.

minna arve i vårväder utomhus
Bildtext Åbos stadsdirektör Minna Arve säger att Åbo är en bra stad och att man nu måste jobba hårt för att se till att den förblir det.
Bild: Paula Collin / Yle

Samtidigt som coronaepidemin har lett till ökade kostnader bland annat inom social- och hälsovårdssektorn har inkomsterna och skatteintäkterna minskat. Staden har också varit tvungen att köpa mer tjänster från den privata sidan.

Tre stora åtgärder

Staten betalar ett stödpaket till städer vilket förbättrar Åbos resultat med 50 miljoner euro, men man kommer ändå att behöva stora sparåtgärder.

– Åbo stad har klarat coronakrisen väl tack vare starka och konkreta åtgärder, så den akuta krisen är över. Men den andra delårsrapporten visar tydligt att vi nu behöver vidta så kraftfulla och framförallt snabba åtgärder som är möjliga i och med det rådande läget, säger Arve.

Åbo stad presenterar en helhetslösning i tre delar för att man ska klara av den ekonomiska krisen. Staden ska få växa, åtstramningsplaner från ifjol ska förverkligas, och för att ekonomin ska kunna förbättras ska åtgärderna vidtas omedelbart.

Åbo stadsfullmäktige
Bildtext Stadens pågående projekt och planer måste framskrida snabbare anser Åbos stadsdirektör.
Bild: YLE/Andy Ödman

För det första vill man se till att staden kan fortsätta växa och då handlar det främst om byggandet.

Bland annat kommer bygg- och fastighetsförvaltningen i Åbo att omorganiseras. Byggtillsyn i staden kommer att förbättras i snabb takt, zonindelningen kommer att förnyas och alla pågående projekt kommer att drivas framåt effektivt.

Utvecklingen av servicenätverken kommer att göras snabbare och renoveringsarbeten av till exempel skolor och vårdcentraler ska gå fortare framåt.

– Vi är ansvariga för medborgarnas, företagens och hela samhällets välbefinnande. Genom samarbete har den här staden klarat sig tidigare och det kommer vi att göra även nu, säger Arve.

Vid staden anser man att tillväxten är en viktig faktor för att man ska komma igenom den svåra ekonomiska situationen.

– Jag lovar att göra mitt bästa för att inga projekt, vare sig det gäller byggande eller något annat som kan gynna stadens tillväxt, blir oförverkligade på grund av staden, säger Arve.

Ökad skattesats

För det andra kommer Åbo stad att påskynda alla pågående anpassningsåtgärder, en lista med 95 punkter, som godkändes av kommunfullmäktige i november 2019. Med anpassningsplanen ville man spara 50 miljoner euro.

Nu hoppas man kunna hitta ännu fler sätt att spara. Till exempel är vissa tjänster i Åbo dyrare än i andra städer. Staden utreder därför vad man kunde göra för att dra ner på kostnaderna.

– Tack vare anpassningsplanen är vi bättre förberedda för reformer än man annars hade varit. Men det måste röra på sig snabbare och man behöver göra saker på ett nytt sätt, säger Arve.

Anpassningsplanen innehåller en mängd åtstramningsförslag, till exempel kan man ta till åtgärder som berör personalen och öka den kommunala skattesatsen.

– Coronakrisen har lärt staden att agera friktionsfritt. Åbo behövde, liksom många andra städer, förändra sin verksamhet över en natt. Samma smidighet behövs nu när vi ska få vår ekonomi i ordning. Åbo är en bra stad, och man måste se till att den förblir det. Det är vårt ansvar att agera nu, säger stadsdirektör Minna Arve.

Under Åbos stadsfullmäktigemöte, måndagen den 14 september, kommer man att diskutera det rådande läget och med vilka medel man snabbt kunde förbättra det ekonomiska läget.

Diskussion om artikeln