Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Självmordsfrekvensen har slutat sjunka i Finland - "Alla självmord kan förebyggas och bör undvikas"

Från 2020
Uppdaterad 11.09.2020 15:40.
Man sitter och tittar ut över en stad i solnedgången.
Bild: Mostphotos/chalabala.cz

Den 10 september infaller den internationella suicidpreventiva dagen. Varje år tar drygt 800 finländare sitt liv. - Målet är att den siffran ska vara noll, säger Rasmus Anderssén som jobbar för att förebygga självmord.

År 2018 tog 810 finländare sitt liv. Det är flest i hela Norden och två tredjedelar av dem som begår självmord är män.

Den 10 september infaller den internationella suicidpreventiva dagen. Den har skapats av Världshälsoorganisationen WHO för att belysa arbetet med att förhindra självmord.

- Det är en väldigt viktig dag, speciellt i Finland. Vi hade länge en positiv utveckling gällande självmordsfrekvensen, men den minskningen har avstannat, säger Kristian Wahlbeck som är utvecklingsdirektör på Psykisk hälsa i Finland.

En ung man med långt ljust hår och glasögon sitter vid ett bord.
Bildtext Rasmus Anderssén föreläser om självmord och hur de kan förebyggas. Han har själv överlevt ett självmordsförsök och vet att det finns hjälp att få.
Bild: Yle/Juho Teir

Virtuell ljuständning i år

Rasmus Anderssén i Jakobstad är aktiv inom Suicide Zero Finland. Föreningen vill öka kunskapen och bilda opinion kring hur självmord och psykologiska olycksfall kan minskas radikalt.

- Det är bra att självmorden har minskat, men siffrorna är fortfarande mycket höga, de är fortfarande långt ifrån noll, säger Anderssén.

Planen var att hålla en ljusmanifestation i Jakobstad men den inhiberades på grund av coronapandemin.

Istället har Rasmus Anderssén gjort en video där han tänder ljus för att minnas dem som tagit sitt liv. Han föreläser också om självmord och depression för att bryta stigmat och hjälpa andra.

Rasmus försökte själv ta sitt liv för sju år sedan. I dag har han inte längre några tankar på att avsluta sitt liv.

- Självmord och självmordstankar är grundade i psykiskt illamående och det går att göra något åt. Jag vill ge andra hopp, jag vill visa att det kan bli bra, säger Rasmus Anderssén.

En mångfald problem ligger bakom självmord

Varför så många tar sitt liv just i Finland har vi inga säkra svar på säger Wahlbeck. Men självmord hänger ihop med en mångfald av problem.

- Det kan handla om hälsoproblem och psykisk ohälsa, ekonomiska och sociala problem och ofta finns alkohol också med i bilden.

Kristian Wahlbeck säger att psykisk ohälsa oftast, men inte alltid, finns med i bilden när en människa tar sitt liv. Därför är det viktigt att vi verkligen frågar våra medmänniskor om hur de mår, det är Wahlbeck och Anderssén eniga om.

- Vi måste våga ställa den här frågan och även våga lyssna. Vi är fortfarande ganska dåliga på att dela med oss av våra tankar och problem. Och i synnerhet gäller det här män, säger Wahlbeck.

Wahlbeck säger att det här kan vara en orsak till att det främst är män som avslutar sina egna liv. Speciellt medelåldersmän är överrepresenterade i statistiken.

- Fråga dina nära och kära hur de mår, riktigt på riktigt. Bli inte rädd om någon antyder att de överväger självmord, fråga rakt ut, säger Anderssén.

Alkoholproblem och självmord är också starkt förknippade med varandra. I ungefär hälften av fallen är den som begår självmord alkoholpåverkad säger Wahlbeck.

Psykiater Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör för Föreningen för Psykisk Hälsa i Finland.
Bildtext Kristian Wahlbeck säger att en mångfald av problem ligger bakom självmorden i Finland.
Bild: Yle/Minna Almark

Coronapandemin ger hopplöshetskänslor

Kristian Wahlbeck är bekymrad för vad coronapandemin gör med vårt välmående. Problemen märks tydligt bland dem som ringer till kristelefonen. Allt fler som ringer har självmordstankar.

- Vi har både fått flera samtal och samtalens innehåll har också förändrats. De känner hopplöshet och har dystra tankar om framtiden och tankar på att avsluta sina liv, säger Wahlbeck.

Hopplöshet och desperation hänger ihop med att en person inte ser andra utvägar än att avsluta sitt liv.

I det här läget ligger Finansministeriets förslaget om att skära ner tredje sektorns anslag med en tredjedel helt fel i tiden säger Wahlbeck.

- Illamåendet ökar och folk behöver istället mera stöd och hjälp. Nu är definitivt fel tidpunkt att dra in på bidragen till frivilligorganisationerna. Det är fel grepp och kommer att stå staten dyrt.

Vill vi att flera människor ska komma ut i arbetslivet så måste vi också se till att de mår bra psykiskt. Psykisk ohälsa är den största orsaken till att människor inte arbetar säger Wahlbeck.

Våga prata och våga söka hjälp

Att självmorden skulle öka eller smitta, om vi pratar om det, är en helt felaktig uppfattning säger Wahlbeck.

- I dag vet vi att om vi vågar prata om självmordstankar och andra vågar lyssna så skyddar detta mot självmord.

Kristian Wahlbeck säger att det finns hjälp att få och att det finns behandling som hjälper om man är suicidal. Kristelefoner, stödgrupper och kriscenter finns till för den som mår dåligt.

Det kan fortfarande vara svårare att få hjälp med låg tröskel inom hälsovården säger Wahlbeck.

- Det ska vara lätt att gå till sin hälsocentral för att prata om de här problemen och få hjälp. Det här måste vi ännu jobba på inom primärvården, säger Wahlbeck.

I akut självmordsfara ska man alltid söka sig till jouren på sin närmaste hälsocentral.

Stearinljus som brinner.
Bild: Marcus Rosenlund

Finns det alltid hjälp att få, även om livet känns hopplöst?

- Det finns alltid något man kan göra, det finns alltid utvägar och möjligheter att hitta det meningsfulla i livet, även i misär och motgångar, säger Kristian Wahlbeck.

Wahlbeck säger att till och med fångar i koncentrationsläger lyckats hålla hoppet levande och hitta mening. I nästan alla fall är det här möjligt.

Även när en människa drabbas av en dödlig sjukdom som är förknippad med känslor av hopplöshet finns det god vård som kan göra slutet av livet smärtfritt.

- Man kan uppleva goda saker ända in i slutet av sitt liv. I mina ögon kan alla självmord förebyggas och bör undvikas, säger Kristian Wahlbeck.

Diskussion om artikeln