Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Kommentar: Nej, det börjar inte välla coronainfekterade svenskar över gränsen nu

Från 2020
En bild på Sveriges flagga med Marianne Sundholms bild ovanpå.

Resandet i hela världen har minskat drastiskt det senaste halvåret trots att många gränser varit öppna. Och Sveriges coronaläge är trots allt bland de bästa i Europa just nu.

Knappt hade Finland godkänt 25 på 100 000 som gräns för fria resor och välkomnat svenskarna så gick Sveriges coronasiffror över just det gränsvärdet. Givna rubriker förstås, och oron för svensk smittspridning till Sverige var stor redan före det. På regeringens presskonferens om reserestriktionerna i fredags ställde många journalister oroliga frågor om just Sverige.

Den stora mängden dödsfall i corona i Sverige i våras är en landssorg och tragedi, men dessutom en kris som påverkat landets rykte hos grannländerna för en lång tid framåt. Det finns fortfarande en stark oro i Finland för att coronaläget i Sverige kan förvärras avsevärt och orsaka ökad smittspridning också i grannländerna.

Men nej, lättnaden i Finlands reserestriktioner innebär inte att det kommer börja välla coronasmittade svenskar över finska gränsen.

Sveriges coronaläge är stabilt

Enligt den kontinuerliga uppföljningen hos ECDC är Sveriges coronasiffror just nu bland de bästa i Europa. Kurvan har legat både över och under gränsvärdet 25 de senaste veckorna, men ändå varit rätt stabil.

Region Stockholm, som ger rapporter om coronaläget två gånger i veckan, rapporterar om totalt 75 nya fall på fyra dagar. Regionen har 2,3 miljoner invånare. Sverige och Stockholm är i ett dramatiskt annorlunda läge än i våras.

Sverige och Stockholm är i ett dramatiskt annorlunda läge än i våras

Sverige har inte under sensommaren sett en stor ökning i antalet coronafall som många andra länder i Europa gjort. Det finns enligt experterna mycket som tyder på att landet inte kommer att göra det heller, utan att det blir fråga om lokala klusterutbrott som behöver stängas ner fort.

Det finns klart bättre beredskap för att hantera utbrott i höst än i våras, och coronahanteringen i landet ska nu i större grad fokusera på regional hantering.

Svenskarna har stränga coronarestriktioner att följa

Ryktet om att svenskarna under coronakrisen fått fortsätta leva som förr är ändå envist. Den bilden har svenska regeringsrepresentanter och ambassadörer fått jobba med att rätta till och får säkert göra det ett tag.

Men just nu är Sveriges restriktioner på vissa punkter strängare än Finlands. När de svenska grannländerna i maj och juni började öppna upp och lätta på sina restriktioner har Sverige konsekvent hållit fast vid sina.

Maxgränsen för folksamlingar ses som bäst över, men har varit 50 personer i omkring ett halvt år nu. Alla som kan ska jobba hemifrån fram till den sista december. Äldreboendena har fortfarande besöksförbud och restauranger och affärer påminner om social distansering med tejpade golv, bord och stolar. Livet är inte som förr.

Resandet har minskat i hela världen, och i Sverige och Finland ännu mer

När det gäller svenskarnas reseiver är Finland i normala fall inte förstahandsvalet för turistande svenskar. Spanien, Tyskland, Danmark, Grekland, Storbritannien och Italien hör till de länder som de senaste åren valts före Finland enligt resestatistiken.

Rederierna hoppas på att resandet mellan Sverige och Finland så småningom ska återhämta sig. För finländarna har Sverige, tillsammans med Estland och Spanien, hela tiden legat i topp som resmål. En hel del av finländarnas utlandsresor består av kryssningar.

Resandet för nöjes skull står inte högt i kurs just nu, inte ens hos de reseälskande svenskarna

I nuläget känns det ändå osannolikt att svenskarnas turistresande till Finland skulle öka avsevärt i höst. Alla gränser i Europa har inte varit stängda under coronakrisen och svenskarna har redan ett tag fått resa till ett flertal länder, dessutom utan att behöva sitta i karantän efteråt. Trots det här har resandet i Sverige minskat drastiskt.

Flygresorna i Sverige minskade med 83 procent i augusti, vilket är i klass med Finlands 85 procent. I både Sverige och Finland har flygresorna alltså minskat mer än i övriga Europa i medeltal.

Resandet för nöjes skull står inte högt i kurs just nu, inte ens hos de reseälskande svenskarna.

De som reser för att träffa familj har all orsak att vilja vara försiktiga

De senaste månaderna har både utrikesminister Ann Linde (S) och ministern med ansvar för nordiskt samarbete Anna Hallberg (S) uttryckt oro för vad gränsrestriktionerna medför för handeln och ekonomin, men också relationerna mellan grannländerna.

Med lättnaderna underlättas möjligheterna för affärsresor och handel. Det blir också enklare för familj och vänner som varit åtskilda att träffa varandra. På de punkterna kommer resandet att öka.

Det är förstås för tidigt att säga vad hösten för med sig för smittläget, men därför ska läget för reserestriktionerna ses över en gång i veckan i stället för varannan. Resenärer från riskländer ska testas.

Och kanske är det bra att minnas: Det är ingen som vill sprida corona. De som reser för att träffa affärspartners eller släktingar har all orsak att vilja vara försiktiga och ansvarsfulla och se till att de inte kommer över gränsen med smitta, åt någotdera håll.

Diskussion om artikeln