Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

HS: Höginkomsttagare och högt utbildade verkar följa myndigheternas coronarekommendationer väl

Från 2020
Koronavilkun käyttäjä lähijunassa.
Bildtext Fler bär mask i huvudstadsregionen än på annat håll.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Cirka hälften av finländarna uppger i en gallup för Helsingin Sanomat att de använder munskydd i de situationer då de rekommenderas av Institutet för hälsa och välfärd.

Enligt institutets rekommendation ska munskydd bäras i allmänna kommunikationsmedel, som bussar, spårvagnar och tåg, samt i situationer då det inte går att undvika närkontakt.

47 procent av de tillfrågade uppger att de använder munskydd i enlighet med uppmaningen. 37 procent svarar att de inte använder något skydd, medan 16 procent inte har någon åsikt i frågan eller vill inte svara.

Det finns regionala skillnader vad gäller bruket av munskydd. I huvudstadsregionen uppger 63 procent av invånarna att de använder mask, medan andelen är 40 procent på annat håll.

Går hand i hand med social status

Det finns också skillnader mellan yrkesgrupper, grupper med olika utbildningsnivå och inkomster. Högre och lägre tjänstemän, akademiskt utbildade, personer med höga inkomster samt pensionärer är flitiga munskyddsanvändare. I de här grupperna använder minst hälften munskydd.

Bland låginkomsttagare och personer med grundskolebakgrund ligger andelen munskyddsanvändare på 39 procent.

Allt fler finländare verkar också tycka att folk i allmänhet inte följer myndigheternas regler särskilt väl. I maj tyckte 67 procent av finländarna att reglerna följdes väl, medan 49 procent är av den här uppfattningen i dag.

46 procent anser nu att folk följer reglerna dåligt. I maj var siffran 29 procent.

Det är gallupinstitutet Kantar TNS som gjort enkäten på uppdrag av HS.

Diskussion om artikeln