Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Neste samarbetsförhandlar och vill lägga ner raffinaderiet i Nådendal: "Ingen signal om konkurrenskraften"

Från 2020
Uppdaterad 14.09.2020 13:03.
Nestes raffinaderi i Nådendal.
Bildtext Nestes raffinaderi i Nådendal.
Bild: Neste

Neste har planer på att lägga ner raffinaderiet i Nådendal.

Enligt Nestes pressmeddelande omfattar samarbetsförhandlingarna upp till 470 personer. I den siffran ingår också utlokaliserad verksamhet.

Målet är att spara cirka 50 miljoner euro i årliga fasta kostnader.

Neste utreder vilka konsekvenserna skulle vara om man lägger ner raffinaderiet i Nådendal, så att enbart hamnen och terminalen fortsätter där. Raffinaderiet i Borgå skulle utvecklas mot förnybar och återvinningcentrerad process av råvaror.

- Vårt mål är att bli världsledande när det gäller de här lösningarna, samtidigt som satsningarna på det fossila minskar, sa personalansvariga direktören Hannele Jakosuo-Jansson från Neste på en presskonferens i Nådendal på förmiddagen.

Kvinna intervjuas med Yles mikrofon framför sig.
Bildtext Hannele Jakosuo-Jansson är personal-, säkerhets- och inköpsdirektör vid Neste.
Bild: Yle/Marie Söderman

Stor del av personalen drabbas

I dagens läge jobbar knappt 4 000 personer för Neste. Av dem omfattas 1 500 av de aktuella omställningarna och samarbetsförhandlingarna.

Samtidigt som upp till 470 jobb är hotade, är det möjligt att nya arbetsuppgifter uppstår småningom, i och med Nestes mål att utveckla nya och mer miljövänliga produkter, sa Jakosuo-Jansson på presskonferensen.

Neste planerar ett program för att underlätta situationen för dem som nu förlorar jobbet. Det här ska ske inom ramen för ett program där man försöker hitta de uppsagda nya jobb eller hjälpa dem att omskola sig. Det här ska ske i samarbete med de lokala myndigheterna.

På presskonferensen bedömde Nestes representanter att omställningen kan antas vara slutförd i slutet av året.

Regeringen underrättad

Enligt personaldirektören underrättade bolaget personalens representanter tidigt på måndagsmorgonen. Även de lokala beslutsfattarna har fått kännedom om planerna, liksom hela landets politiska ledning samt centrala tjänstemän.

På tal om den pågående diskussionen kring storföretagens samhällsansvar ställde Svenska Yles reporter frågan om Neste vill sända statsledningen någon signal i det rådande läget. På det svarade direktören Jakosuo-Jansson nekande.

- Nej, det vill vi inte. Allt det här hänger i hop med den utvecklingen i hela världen.

Facket chockat

Kimmo Aho är huvudförtroendeman och representerar de 200 arbetstagarna vid raffinaderiet i Nådendal.

Sent på söndag kväll fick han information om att det hålls ett större infomöte på måndag, men vad det handlade om klarnade först strax före klockan 10 på måndag förmiddag.

- Det här var en chock och en överraskning. Vi kunde inte ana att det skulle handla om så kraftiga åtgärder att man överväger att lägga ner raffinaderiet helt och hållet i Nådendal.

Kimmo Aho, huvudförtroendeman vid Nestes raffinaderi i Nådendal
Bildtext Kimmo Aho är huvudförtroendeman vid raffinaderiet i Nådendal.
Bild: Yle/Marie Söderman

Verksamheten i Nådendal har långa traditioner och det blir tunga veckor framöver med samarbetsförhandlingar.

- Vi kommer inte att ge upp. Framtiden är öppen, men jag tror att vi har något att ge Neste också i framtiden. Infrastrukturen fungerar väldigt bra här och vi har en djup farled och ett vägnät som förbättras hela tiden.

Porten till raffinaderiområdet i Nådendal.
Bildtext Porten till raffinaderiområdet i Nådendal.
Bild: Yle/Marie Söderman

Globala orsaker

I bakgrunden finns alltså att efterfrågan på fossila oljeprodukter minskar och att andelen förnybara energilösningar under de närmaste åren kommer att öka. Bolaget har märkt att den tilltagande coronakrisen har lett till en tydlig nedgång i efterfrågan på traditionella oljeprodukter, och man ser inte att marknaden skulle återhämta sig.

Nestes verkställande direktör Peter Vanacker säger att förändringen inom energibranschen skett snabbare än förväntat.

- De investeringar vi inom en snar framtid skulle vara tvungna att göra i Nådendal är inte hållbara i nuläget. Den här nyheten kommer vid ett dåligt tillfälle, och den är väldigt beklaglig för många av oss. För att säkra förädlingsverksamheten och vår strategiska förmåga i Finland måste den planerade utvecklingen ändå göras snart, säger Vanacker.

Både orosmoln och hopp i Borgå

Samtidigt pågår alltså en satsning på förnybara lösningar i Borgå. Hur många personer som kan tänkas få jobb där eller vilka andra effekter det här kan tänkas få ville man från Nestes sida inte uttala sig om på måndagens presskonferens.

- Det handlar om en annan enhet än den som är aktuell just i dag. Information om hur arbetet med just förnybar och återvinningcentrerad produktion framskrider är att vänta senare, sa Hannele Jakosuo-Jansson på måndagen.

Just nu är ändå alltså även Sköldviks enhet inom just den fossila sektorn under lupp.

Omorganiseringen får betydande följder också för Borgå, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

- Det är bra att Neste vill satsa på Borgå men personalminskningen på hundratals personer i Nådendal drabbar säkert också Borgå, säger Ujula.

Neste har presskonferens i Borgå klockan 16 på måndag.

Artikeln uppdateras.