Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ett kommunistiskt monument i Tallinn kan bli föremål för en konstgjord etnisk konflikt – men risken för bråk är liten

Från 2020
Uppdaterad 14.09.2020 23:28.
Minnesmärket ligger på kullen Maarjamäe och sträcker sig ända till strandkanten.
Bildtext Minnesmärket ligger på kullen Maarjamäe och sträcker sig ända till strandkanten.
Bild: Gustaf Antell

Monumentet i Maarjamäe för dem som stupade i den sovjetiska befrielsen av Estland borde rivas, föreslår den konservativa inrikesministern Mart Helme. Det här har lett till en debatt om minnesmärkets betydelse i dag.

– Det här sovjetiska minnesmärket är som en tabula rasa eller tom duk, här finns inga ideologiska symboler.

Det säger Anni Martin, chef för frågor om byggnadsarv på Muinsuskaitseamet, den estniska motsvarigheten till Museiverket i Finland.

Det sovjetiska minnesmärket är en tabula rasa

― Anni Martin, Muinsuskaitseamet

Monumentet i Maarjamäe var en av de stora sevärdheterna i Tallinn när Estland började ta emot större mängder turister under 1990-talet. Sedan dess har det lämnats vind för våg av myndigheterna.

Minnesmärket byggdes i etapper mellan åren 1960–1980 för att hedra dem som stupade i Sovjetunionens kamp för att befria Estland från både fascism och frihet, men nu håller det på att förfalla.

Vid läktarna med utsikt över Tallinnbukten finns en skylt som varnar för livsfarlig rasrisk, men den struntar folk blankt i.

En skylt varnar för rasrisken vid Maarjamäe minnesmärke i Tallinn.
Bildtext "Tillträde förbjudet", står det på skylten framför läktarna som är en del av minnesmärket.
Bild: Gustaf Antell

– Det här skulle vara ett minnesmärke för dem som stupade i kampen för Sovjetunionens makt och därför skulle det vara spektakulärt, säger Oliver Orro från Tallinns stadsplaneringsnämnd.

På 1970-talet investerade Sovjetunionen mycket pengar här, pengar som enligt Orro kom direkt från Moskva.

Oliver Orro står framför Maarjamäe minnesmärke och tittar upp mot det.
Bildtext Oliver Orro står framför monumentet i Maarjamäe.
Bild: Gustaf Antell

– Politikerna verkar inte vara så insatta i det här. Förslaget att riva minnesmärket bygger på tanken att det här är något rött byggt för Sovjetmakten, säger Anni Martin.

Hon avslutade nyligen ett forskningsprojekt där hon analyserade platsen Maarjamäes betydelse i Estland under de senaste åttio åren.

– Folk rör sig här hela tiden, upp dit på backen, rakt igenom, de sitter på läktaren och tittar på den fantastiska havsutsikten. Det finns ingen anledning att skapa en konflikt här.

Anni Martin är Estlands främsta expert på Maarjamäes betydelse för invånarna i Estland.
Bildtext Anni Martin är Estlands främsta expert på Maarjamäes betydelse för invånarna i Estland.
Bild: Gustaf Antell

Enligt Oliver Orro kan det bli svårt för nationalistiska politiker att skapa en konflikt.

Den tänkta motparten, Estlands ryskspråkiga invånare, har aldrig varit speciellt emotionellt inställd till Sovjetmakten per se.

Turister på väg mot läktaren vid minnesmärket i Maarjamäe trots att det är skyltat tillträde förbjudet.
Bildtext Turister på väg mot den fallfärdiga läktaren.
Bild: Gustaf Antell

– De ryssar som stupade under andra världskriget gjorde det för hemlandets skull, i kampen mot fascismen. De varken tänkte då eller tänker idag att det var för Sovjetmakten i sig, säger Orro.

En grupp skolungdomar tittar på utsikten från minnesmärket i Maarjamäe över Tallinnbukten.
Bildtext Vid händerna brann den eviga elden så länge Sovjetunionen bestod.
Bild: Gustaf Antell

Dessutom var landskapsarkitekturen här redan från början mer neutral och naturskön än vid andra liknande minnesmärken i Sovjetunionen.

Hela kullen Maarjamäe är planerad för att vara vacker och imponerande.
Bildtext Hela området i Maarjamäe är planerat för att vara vackert och imponerande. Egentligen förverkligades bara en del av planerna.
Bild: Gustaf Antell

– Det diskussionen egentligen handlar om är hur skattebetalarnas pengar ska användas. Minnesmärket är verkligen i så dåligt skick att det måste renoveras, säger Orro.

Vi vet inte ännu säkert om inrikesminister Mart Helme föreslog att det ska rivas i egenskap av minister från det socialkonservativa partiet Ekre eller om han uttryckte sin personliga åsikt.

Om vi ser pragmatiskt ... att minnesmärket har förfallit och nu behöver hundratals miljoner, så känns som om det inte är rimligt att renovera ... hellre river jag det

― Mart Helme, inrikesminister i intervju för ERR

När jag ber om en intervju med Helme svarar ministeriets talesperson att det inte är en officiell ståndpunkt.

Helme har åtminstone sagt att frågan om Maarjamäe, och Linnahall i Tallinns hamn, när regeringen sammanträder.

Han har också, felaktigt, hävdat att en renovering skulle kosta hundratals miljoner. Staden Tallinn har ansökt om 3–4 miljoner euro statliga medel.

– Hittills har monumentet helt enkelt fått vara en naturlig del av staden, fortsätter Orro. Det har lämnats i fred. Ingen har älskat eller hatat det. 

Landskapsarkitekterna är helt överens om att det handlar om en värdefull miljö som är unik för Estland.

― Sergei Metlev, Eesti Mälu Instituut

Maarjamäe är alltså en kulle en bit norr om Tallinns centrum med en otroligt vacker utsikt både mot stadens centrum och mot havet.

Här ligger förutom det omdiskuterade minnesmärket också en tysk begravningsplats från andra världskriget och ett nybyggt minnesmärke för kommunismens offer.

Allt är väl planerat för att smälta in i omgivningen, så att det hela sammantaget bildar en stor parkanläggning.

Teoretisk forskning säger att monumentet kan bevaras

– Inom forskningen finns det en teori om hur monuments betydelse försvagas, säger Anni Martin.

Minnesmärket fyller de två viktigaste kriterierna.

– För det första har landet fått nya makthavare och för det andra så blev det sovjetiska minnesmärket aldrig klart. Det stora, pompösa objekt vi har här är bara en tredjedel av det som planerades.

Minnesstenar med namnet på de ryska stridsenheter som erövrade Tallinn under andra världskriget.
Bildtext Minnesstenar med namnet på de ryska stridsenheter som erövrade Tallinn under andra världskriget.
Bild: Gustaf Antell

Experterna vill ha en minnespark

– Landskapsarkitekterna är helt överens om att det handlar om en värdefull miljö som är unik för Estland, säger Sergei Metlev från Eesti Mälu Instituut, Estlands minnesinstitut.

Metlev anser att frågan om Maarjamäes framtid kan utvecklas till en konflikt mellan språkgrupperna om den inte tas seriöst.

– Eftersom här inte finns några sovjetiska symboler tycker jag att det här kunde utvecklas till ett friluftsområde som samtidigt är en slags 1900-talets park som berättar om vår historia, säger han.

Det är viktigt, säger Metlev, att en renovering undviker att lyfta fram minnesmärkets ursprungliga funktion på ett konkret sätt.

– Till exempel får ingen sätta upp sådana informationstavlor som väcker det sovjetiska till liv, utan all information ska se kritiskt på ställets historia.

Jag föreställer mig att obelisken högst uppe på kullen får en stor och på natten upplyst estnisk flagga som gör området vackrare

― Sergei Metlev i en opinionsartikel publicerad av ERR

Anni Martin uttrycker sig i mer optimistiska ordalag.

– Jag ser mer möjligheter här än faror. Det här är ju ett exempel på en fantastisk landskapsarkitektur.

Ryskspråkiga skolungdomar klättrar på Maarjamäes fallfärdiga dolomitväggar. Tanken på Sovjetunionen är antagligen långt borta.
Bildtext Ryskspråkiga skolungdomar klättrar på Maarjamäes fallfärdiga dolomitväggar. Tanken på Sovjetunionen är antagligen långt borta.
Bild: Gustaf Antell

Språkfel i rubriken rättades klockan 23.25

Diskussion om artikeln