Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nestes samarbetsförhandlingar börjar nästa vecka - huvudförtroendemannen på raffinaderiet i Sköldvik: Det var en chock att höra

Från 2020
Nestes raffinaderi i Sköldvik
Bildtext Sammanlagt 470 personer kan få gå från raffinaderierna i Nådendal och Borgå, medräknat underleverantörer.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Neste meddelade på måndagen att man påbörjar samarbetsförhandlingar både i Borgå och Nådendal.

470 personer ska bort, medräknat uppgifter som kan utlokaliseras. Totalt 1 500 anställda vid Neste omfattas av samarbetsförhandlingarna. Neste vill spara cirka 50 miljoner euro årligen i fasta kostnader.

Bolaget planerar att lägga ner raffinaderiet i Nådendal, medan raffinaderiet i Borgå ska utvecklas mot förnybar och återvinningscentrerad processering av råvaror.

Här hittar du en längre artikel om Nestes planer.

- Det var en chock att vakna en måndag och höra om samarbetsförhandlingarna, säger Sami Ryynänen som är huvudförtroendeman vid Nestes raffinaderi i Sköldvik.

Han säger att mycket ännu känns oklart.

- Personalen har fått höra att samarbetsförhandlingarna ska inledas nästa vecka, samt vem som berörs: oljeprodukter i hela landet, och i Nådendal också stödfunktionerna, säger Ryynänen.

Oklart hur många som berörs i Borgå

Enligt bolagets webbplats sysselsätter Neste cirka 350 personer i Nådendal.

Bolaget har meddelat att samarbetsförhandlingarna berör högst 470 personer. Det är lätt att dra slutsatsen att över hundra jobb i Borgå kan vara hotade.

Samma räkneövning har också Ryynänen gjort.

- Det är en förskräcklig mängd. Redan nu har vi ganska smala resurser, så hur kan man låta hundra personer gå? Jag hoppas att det slutliga antalet är mindre, säger Ryynänen.

Enligt personalansvariga direktören Hannele Jakosuo-Jansson går det ännu inte att säga hur många arbetsplatser i Borgå som kan påverkas.

- Det vet vi först efter avslutade samarbetsförhandlingar. I siffran på 470 personer ingår också underleverantörer, säger Jakosuo-Jansson.

Hur många som påverkas i Borgå är alltså än så länge svårt att säga.

Samarbetsförhandlingarna kommer att pågå i åtminstone sex veckor.

Diskussion om artikeln