Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vad borde Helsingfors göra åt elsparkcyklarna? Staden diskuterar en lagändring med ministeriet: "Vi ska lyfta upp olyckorna"

Från 2020
Elsparkcyklarnas parkering - Hur ska problemet lösas? - Spela upp på Arenan

- Vi ska nu fundera på om lagen borde ändras gällande elsparkcyklarna, säger biträdande borgmästare Anni Sinnemäki (Gröna). Stadsstyrelsen i Helsingfors diskuterade elsparkcyklarna på måndagen med anledning av en motion där särskilt parkeringen lyfts fram som ett problem.

Det är Ville Jalovaara (SDP), som har gjort motionen. Han gjorde den hösten 2019 och påtalar att elsparkcyklar bland annat parkeras framför dörrar, mitt på trottoaren, på övergångsställen och vid busshållplatser. 2019 var första året då elsparkcyklar kunde hyras i Helsingfors.

Stadsstyrelsen diskuterade motionen på måndagen. Men vad tycker helsingforsarna nu om elsparkcyklarna?

"De är mycket snabbare än spårvagnen"

Felix Furu tycker att man åtminstone inte ska införa stationer eller ställningar för sparkcyklarna. Då skulle grundidén försvinna, menar han.

- Tanken är ju att man ska hitta dem var som helst och kan köra med dem var som helst till ett relativt billigt pris. Det skulle inte fungera.

- Jag brukar ibland använda dem för att inte bli försenad till tåget. De är mycket snabbare än spårvagnen.

Han brukar lämna dem utanför tågstationen bredvid ett cykelställ.

- Det känns lite oförskämt att lämna dem mitt på gatan så det går inte.

Pojke med glasögon som tittar rakt fram.
Bildtext Felix Furu.
Bild: Yle/ Karin Filén

"Staden rekommenderar att man parkerar elsparkcyklarna vid normala cykelställ"

Möjligheterna för staden att reglera parkeringen av elsparkcyklarna är begränsad eftersom stadens egen ordningsstadga numera ersatts av ordningslagen, konstateras i svaret på motionen om den vårdslösa parkeringen. Stadens parkeringskontrollanter har ändå diskuterat parkeringsproblemen med elsparkcykelföretagen.

De första parkeringsställningarna för elsparkcyklar öppnade i juli då elsparkcykelföretaget Voi placerade cykelställ vid köpcentret Tripla i Böle i juli. Företaget har efter det också öppnat ett parkeringsställ vid centrumbiblioteket Ode.

- Staden rekommenderar att man parkerar elsparkcyklarna vid normala cykelställ. Vi har jobbat mycket för att förbättra cykelparkeringen vid stationer, säger biträdande borgmästare med ansvar för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki (Gröna).

Lovisa Diesen tycker att det skulle vara behändigt med något slags ställningar för elsparkcyklar.

- Man hittar dem nu ganska lätt, men de är ofta slarvigt slängda. De måste gå sönder ofta, tror Diesen.

Blond flicka.
Bildtext Lovisa Diesen.
Bild: Yle/ Karin Filén

"Ibland är det svårt att ta sig förbi"

Paula Aspelund håller just på att låsa sin cykel vid ett ställ. Hon använder själv inte elsparkcykel.

Hon tror att orsaken till att de lämnas är att folk inte är så bra på att tänka på saker ur andras synvinkel.

- Ibland är det svårt att ta sig förbi när elsparkcyklarna ligger på trottoaren.

Går för fort

Leena Meriläinen är på promenad med sin bebis i barnvagn. Hon har inte upplevt att elsparkcyklarna har stört hennes framfart.

- Nog ser man att de ligger kors och tvärs på trottoaren ibland men inte har det egentligen stört mig.

Hon tycker ändå att man borde fundera på något slags system för att se till att användarna parkerar dem bättre. Själv har hon inget intresse av att köra med dem.

- Jag tror att jag sannolikt skulle ramla omkull med dem, så bäst att jag inte provar, skrattar hon.

"Jag tycker vi ska lyfta upp olycksstatistiken"

Biträdande borgmästare Anni Sinnemäki (Gröna) säger att staden ska ta upp olycksfrekvensen med Kommunikationsministeriet.

- Vi ska nu informera Kommunikationsministeriet om de erfarenheter staden har av elsparkcyklarna under 2019 och 2020. Själv tycker jag vi ska lyfta upp olycksstatistiken och att det skett många olyckor, säger Sinnemäki.

Det har visat sig att många tar elsparkcykeln hem från krogen och sedan i berusat tillstånd faller och skadar sig. Det finns just nu inget tvång att använda hjälm, men ett hjälmkrav har diskuterats.

- Vi behöver information om den i nuläget liberala lagstiftningen som Finland har kring elsparkcyklarna. Jag tycker inte lagstiftningen ska ändra direkt, men saken borde diskuteras, säger Sinnemäki.

Ville Jalovaara lyfter i sin motion fram att elsparkcyklarna ska tas i beaktande i vägtrafiklagen.

I den nya vägtrafiklagen nämns inte specifikt elsparkcykel men där talas om lätta elfordon.

Diskussion om artikeln