Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sparlista som avslöjades av misstag väcker förvåning och ilska i skolvärlden i Sibbo

Från 2020
Gumbostrand skolas röda fasad.
Bildtext De små svenskspråkiga skolorna i Sibbo finns med på sparlistan.
Bild: YLE/AG Karlsson

Förteckningen över möjliga sparåtgärder är lång: stänga skolor i södra Sibbo, förstora undervisningsgrupperna, dra in eftisverksamheten, minska på skolgångshandledarna och upphöra med undervisningen i A2-språk.

På torsdag ska både den svenska och finska utbildningssektionen i Sibbo enligt föredragningslistan behandla sparåtgärder och komma med sparförslag till bildningsutskottet.

Som underlag till ärendet ingår en lång förteckning över sparåtgärder som tjänstemannaberedningen har listat.

Enligt den skulle bland annat en nedläggning av Gumbostrands skola spara in 350 000 euro per år och en nedläggning av Salpar skola ge en besparing på 300 000 euro årligen.

Också förundervisningen skulle upphöra i de båda skolorna samt i Box skola.

Vägskylt till skola.
Bildtext Salpar skola finns med på listan.
Bild: Yle/ Katarina Andersson

Många andra sparförslag finns också med på listan. Att avstå från Lukkarin koulus fastighet skulle spara en miljon euro årligen. Hela föredragningslistan finns att ta del av på nätet.

Rektor och fullmäktigeledamot Kasper Nyberg: Därför fick Sibbos sparlista inte läcka ut

7:49

"Nog får man lite magsår"

Sibboborna har reagerat med häpnad och bestörtning över sparlistan på sociala medier:

  • Hemska saker, det blir säkert dyrare i förlängningen!
  • Men hallå, det där är ju sjuka förslag. Redan nu mår alltför många barn dåligt och större grupper gör verkligen inte problemet mindre.
  • Nej, verkligen inte bra! Det här är visst en lista över möjliga sparobjekt som tjänstemännen ombetts göra. Utgående från listan skall, enligt vad jag förstår, politikerna besluta om vilka sparåtgärder som ska bli verklighet.
  • Gumbo och Salpar stängas?? Tolkar jag det rätt...? Nu får man ju lite magsår av att läsa det där.

Debatten förs både på svenska och på finska i Facebookgruppen Sibbo - Sipoo.

Efter uppståndelsen har bildningsdirektör Jukka Pietinen kommenterat i diskussionstrådarna och kommit med ett pressmeddelande. Han försöker gjuta olja på debattvågorna.

- Sektionerna kommer att diskutera frågan, men föreslår inga åtgärder som ska vidtas. I stället presenterar de för bildningsutskottet sina synpunkter på hur de föreslagna åtgärderna kommer att påverka tjänsterna, skriver han i debattråden på Facebook.

I pressmeddelandet skriver han att:

“Det finns en felaktig bilaga till både Sibbo kommun svenska och finska utbildningssektionernas ärendelistor om ekonomisk anpassning. Det kommer att fixas så snart som möjligt på tisdag.”

Ett mänskligt fel

Jukka Pietinen skriver att sektionerna inte nu ska ta ställning till möjliga sparåtgärder utan endast föra en diskussion. Han beklagar också uppståndelsen:

“Det hände ett mänskligt fel i förberedelserna och med det misslyckades försäkringen om saker. Avsikten har inte varit att orsaka onödig oro och ogillande för någon. Som ledande och ansvarig tjänsteman ber jag om ursäkt för det.”

Jukka Pietinen, bildningsdirektör i Sjundeå.
Bildtext Jukka Pietinen säger att det är kommunfullmäktige som ansvarar för möjliga sparåtgärder.
Bild: Tiina Grönroos / YLE

Sparlistan och mötesförfarandet lämnar en hel del obesvarade frågor.

För Yle Östnyland väljer bildningsdirektören att via e-post svara på frågor.

Den lista över sparåtgärder som fanns med som bilaga till sektionernas möten. Vad har den för status?

- Avdelningarna i Sibbo kommun har fått i uppdrag att föreslå olika sätt på vilka kommunens ekonomi kan balanseras. Av denna anledning har bildningsavdelningen lagt fram åtgärder som kan vidtas. Avdelningen tar inte ställning till vad som behöver göras. Kommunfullmäktige ansvarar för beslutet om budgeten, skriver Pietinen.

Varför är den gjord? Kan sparåtgärder bli aktuella i framtiden och i så fall när?

- Det beror på kommunens ekonomiska läge i framtiden. Hoppas att de inte behövs.

Ny föredragningslista

Vad är det tänkt att sektionerna ska ta upp under ärendet “Svenska utbildningssektionens förslag för bildningsutskottet till sparåtgärder"?

- Föredragningslistan korrigeras innan mötet. Sektionen ska endast behandla åtgärder som har med den svenska grundläggande undervisningen att göra. Svenska utbildningssektionen diskuterar inte antalet skolor, skriver Pietinen.

Hur kommenterar du Sibbobornas upprörda kommentarer på sociala medier?

- Jag förstår riktigt bra att misstaget har orsakat förundran och ogillande. Jag har redan kommenterat saken i sociala medier och bett om ursäkt.

Den svenska utbildningssektionen samlas till distansmöte på torsdag.

Diskussion om artikeln