Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Strama tyglar gäller för nästa års budget i Ingå - bildningen ska spara 350 000 euro

Från 2020
En rad med pulpeter i ett klassrum.
Bildtext Antalet barn minskar och det ska också synas i kostnaderna, anser kommunstyrelsen. Bildningen är den som får skära mest i nästa år.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Nästa år borde Ingå använda 1,4 miljoner euro mindre på sin verksamhet än vad man har budgeterat för i år. Det ger Ingå kommunstyrelse i vägkost till de olika sektorerna i kommunen.

Mycket är ännu osäkert kring ekonomin nästa år. Kommunerna vet till exempel inte om staten tänker dela ut någon form av extra stöd till kommunerna.

Just nu kan Ingå bara utgå från den senaste prognosen som kommer från Kommunförbundet.

Enligt den prognosen har Ingå nästa år 1,4 miljoner euro mindre pengar att röra sig med än i år om man vill ha sin budget i balans och undvika alltför stora skattehöjningar.

Att justera fastighetsskatterna lite grann kunde höja intäkterna med 200 000 euro i Ingå.

Att höja inkomstskattesatsen med 0,5 procent ger cirka en halv miljon euro till i kassan. Men skattehöjningar är något Ingå ogärna tar till med tanke på sin image.

För att klara av ekonomin betyder det här i klartext effektiveringar.

Spara mera

Redan i juni gav kommunstyrelsen direktiv om att de olika sektorerna skulle gå in för åtgärder som skulle spara 700 000 euro.

Till det hör bland annat fastighetsförsäljning och att flytta verksamheten bort från hyrda lokaler.

Men nu behöver bältet stramas åt ytterligare.

Därför ger kommunstyrelsen nu ytterligare preciserade direktiv för budgeten.

De går bland annat ut på att se över vilken icke-lagstadgad service man kan ge avkall på, att skära ner personalen inom bildningen då antalet barn ändå minskar och att inte höja antalet årsverken inom grundtryggheten.

Det betyder till exempel att budgeten för nästa år inom grundtryggheten ska vara på samma nivå som i år trots löneförhöjningar, att bildningens driftskostnader ska sjunka med 350 000 euro nästa år och att samhällstekniska nämnden ska skära ner budgeten med 55 000 euro.

Förvaltningen får 20 000 euro mindre att röra sig med nästa år jämfört med i år.

Den 8 oktober vill kommunstyrelsen i Ingå få en mellanrapport från de olika sektorerna om hur budgetarbetet, och nedskärningsarbetet, framskrider.

Diskussion om artikeln