Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Allt fler golfintresserade vill ha fritidsbostad vid Nordcenter - nu ska området planeras enhetligare

Från 2020
En golfplan med gröna fält, i bakgrunden syns vita radhuslängor och vatten. Solen skiner.
Bildtext Det finns runt 100 fritidsbostäder på golfklubbens område.
Bild: Bubi Asplund

Allt fler vill skaffa sig en fritidsbostad i området kring Nordcenters golfbanor intill Pojo centrum.

Markägarna vill nu planlägga området för att tillgodose efterfrågan. Raseborgs stad hoppas att Pojo centrum också kan dra nytta av intresset.

- Man borde ta vara på den boom som pågår just nu. Vårt mål är att också i framtiden kunna erbjuda fritidstomter, säger Antti Ahti, vd för Nordgolf.

På golfklubbens område finns runt 100 fritidsbostäder. Meningen är att öka deras antal måttligt runt de två golfbanorna, säger Ahti.

- Målet för golfklubbens del är inte att bygga området fullt med fritidsbostäder. Vi vill bevara känslan av öppenhet och se till att det är tryggt att bo intill banorna.

Flera fritidstomter har sålts

Bolaget Nordcenter Investment äger också mark vid golfbanorna. Vd Mauri Suuperko bekräftar att det är många som letar efter en fritidsbostad i området.

De senaste åren har en fritidsfastighet med tio bostäder blivit färdig och ett par tomter för fritidsboende har sålts.

- Det känns som om det finns en boom just nu, säger Suuperko.

Därför hoppas han att detaljplanen för området uppdateras, så att bolaget kan erbjuda nya fritidstomter med kommunalteknik när de befintliga tar slut.

- Risken är att vi annars är tvungna att erbjuda tomter utan kommunalteknik, säger Suuperko.

Två planläggningsprojekt blir ett

För att uppdatera detaljplanen så smidig som möjligt har Raseborgs stad kommit överens med markägarna Nordgolf och Nordcenter Investment att slå samman de två skilda planläggningsprojekt som finns för området.

Karta över planläggningsområdet i Nordcenter Pojo.
Bildtext Det här området ska detaljplaneras.

Genom att slå ihop de två planläggningsprojekten kan man skapa en enhetligare plan, säger planläggningsingenjör Leena Kankaanpää på Raseborgs stad.

- Vi anser att man inte kan utveckla området som en helhet om man inte slår ihop planerna. Man kan inte fatta skilda beslut som gäller kommunalteknik och trafiklösningar.

De två planläggningsprojekten Råbacka och Åminnegård påbörjades redan innan Pojo slogs ihop med Karis och Ekenäs och bildade Raseborg.

Området omfattar sju fastigheter och deras sammanlagda areal är 169 hektar. Planändringsområdet är lite större än så. Det finns tre gällande detaljplaner för området.

Ett servicecenter för hela området

Nordgolf har för sin del visioner om att skapa ett servicecenter runt Åminne gårds karaktärsbyggnad, som skulle betjäna hela området.

Antti Ahti påpekar att där redan finns möjligheter till flera olika aktiviteter vid golfklubben.

För tillfället finns det två golfbanor, en gästhamn, ett gym och tennisbanor. Utöver det finns det möjlighet att röra sig i naturen.

- Det är meningen att öka aktiviteterna och marknadsföringen. Men det är inte meningen att vi ska bygga allt själva, utan vi kunde samarbeta med till exempel Fiskars och andra som kan erbjuda aktiviteter, säger Ahti.

I planläggningsprocessen ska man också undersöka möjligheterna att uppföra inkvarterings- och hotellbyggnader. Behovet finns eftersom efterfrågan på inkvartering har ökat en hel del de senaste åren, enligt Antti Ahti.

- Utmaningen är att inkvarteringsbehovet är säsongsbetonat och det är svårt att få verksamheten lönsam under vintersäsongen.

Är det möjligt att bygga seniorbostäder?

Nordcenter Investment är för sin del inte ute efter att öka byggrätten i området, utan att uppdatera planen, säger vd Mauri Suuperko.

- Vi vill att planen ska passa bättre in i naturen. Den nuvarande planen är väldigt teoretisk, säger han.

Det innebär att de vackra platserna i området bevaras och att man bygger så att utsikten från husen blir fin.

I detaljplaneprocessen ska man också undersöka om man kunde bygga flervåningshus i upp till fem våningar. De skulle i så fall placeras i närheten av golfbanorna, vid skogen mot strandområdet.

Nordcenter Invest har också visioner om ett möjligt seniorboende i närheten av golfbanorna.

- Golf är i hög grad en motionsform för äldre människor. Vi vill inte utesluta möjligheten att bygga ett seniorboende med tillhörande service, säger Mauri Suuperko.

För Raseborgs del handlar det hela om att utveckla Pojo centrum. Förhoppningen är att flera människor använder sig av servicen i Pojo om folk flyttar till området runt Nordcenter.

Målet är att detaljplaneutkastet blir färdigt nästa år och att planen godkänns under år 2022.

Diskussion om artikeln