Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Omkörningsfiler längs riksåttan snart verklighet mellan Vassor och Ölis – vägbygge inleds i oktober

Från 2020
Valtatie 8, Tieosuus välillä Vassor ja Maksamaa
Bildtext Arkivbild från vägsträcka av Riksväg 8 mellan Vassor i Korsholm och Maxmo i Vörå. Efter vägförbättringen ska det vara möjligt att hålla en jämnare hastighet i området än idag.
Bild: Mari Latva-Karjanmaa / Yle

Redan i höst inleds arbetet med att förbättra riksväg 8 mellan Vassor i Korsholm och Ölis i Vörå. Som intensivast kommer arbetet att vara nästa sommar.

När allt står klart i augusti 2022 ska vägsträckan ha mitträcksförsedda omkörningsfiler i båda riktningarna.

Arbetet som nu utförs är möjligt tack vare att riksväg 8 klassats som en av de nationellt betydande huvudlederna.

På en sådan led ska både person- och godstrafik kunna löpa smidigt och det ska vara möjligt att hålla en jämn hastighet.

Veijo Rajamäki är projektchef vid NTM-centralen, meddelar på tisdag att man undertecknat ett avtal med bolaget Sundström Ab Oy för att stå som projektets huvudentreprenör.

- Vi startar nu i höst med förberedande arbeten, men det blir inte dags för de stora jordbyggnadsarbetena före nästa sommar, säger Rajamäki.

I det inledande skedet tas träd och växtlighet bort, schaktningsarbete utförs och man flyttar på kablar och ledningar.

Stort projekt med många delar

Huvudsyftet med projektet är alltså att bredda riksvägen med omkörningsfiler på en sträcka som startar söder om anslutningen till Vassorvägen och upphör på den norra sidan om avtaget till Ölisvägen.

På en drygt två kilometer lång sträcka blir vägen fyrfilig.

- Men en lång rad andra arbeten ska också utföras, totalt kostar det här projektet strax över åtta miljoner euro, säger Rajamäki.

För att det ska bli smidigt att ansluta till den här sträckan av riksåttan byggs avtagsfiler till Vassorvägen, farmområdet i Vassor, Rölandsvägen och Heidonavägen. Bullerskydd och enskilda vägar ska också byggas.

För att minska älgolyckorna byggs ett viltstängsel.

Gult höstlöv ligger på regntäckt asfalt.
Bildtext Först till hösten 2022 är vägbyggets alla faser helt klara.
Bild: Derrick Frilund / Yle

På avsnittet som får omkörningsfiler byggs dessutom en korsningsbro där de enskilda vägförbindelserna under bron även fungerar som viltpassage.

Dessutom görs samtidigt en förlängning av ett mitträcke som redan existerar. Det handlar om en sträcka på två kilometer från Stormossen norrut i riktning mot Kvevlax i Korsholm.

Går delvis invånare till mötes

Under projektets planeringsskede inkom ett tiotal anmärkningar. Veijo Rajamäki är nöjd med att man kunnat kompromissa och hörsamma en del av dem.

- En del av markägarnas önskemål har vi kunnat gå till mötes.

Till exempel vad?

- Till exempel har vi breddat flera anslutningar så att det blir möjligt också för större fordon som skogsmaskiner att ta sig fram.

I Maxmo har flera invånare undertecknat en anmärkning som efterlyste en underfart för lätt trafik, framför allt så att det skulle bli tryggt för områdets barn att ta sig över riksåttan.

Men någon sådan blir det inte säger Rajamäki.

- Tyvärr skulle kostnaderna för den underfarten bli väldigt stora i förhållande till användningsgraden, så den ändringen kom inte med.

Valtatie 8, Maksamaan liittymä
Bildtext Det blir ingen underfart för lätt trafik för de Maxmobor som bor i närheten av den här korsningen.
Bild: Mari Latva-Karjanmaa / Yle

Diskussion om artikeln