Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yles uppgifter: Regeringen planerar nya krav på arbetslösa – ska satsa över 50 miljoner på att anställa mer personal till arbetskraftsbyråerna

Från 2020
En person står utanför ett TE-tjänster-kontor.
Bildtext Regeringen vill satsa på att förbättra arbetsförmedlingen.
Bild: Olivia Ranta / Lehtikuva

Regeringen ämnar förbättra sysselsättningen genom stöd för så kallad individuell jobbsökning, där arbetslösa måste söka upp till fyra jobbmöjligheter, rapporterar Yle Uutiset.

Enligt Yles uppgifter kan den individuella jobbsökningen förutom en traditionell jobbansökan också till exempel vara ett besök på en rekryteringsmässa. Rapporter om sitt jobbsökande ska göras i ett elektroniskt system.

Om den arbetslösa inte uppfyller sina skyldigheter skulle hen först få en anmärkning. Om man också följande månad misslyckas med att följa kraven förlorar man sina arbetslöshetsförmåner för en viss tid. Karensen ska ändå bli kortare än den är i dag.

Öppna frågor är veterligen åtminstone hur lång karensen ska vara.

Tanken är att se till att arbetslösa får stöd i arbetssökandet, och detta marknadsförs som en förbättring jämfört med den så kallade aktiveringsmodellen som regeringen Sipilä införde.

Mer pengar till TE-byråerna

Enligt Yles uppgifter planerar regeringen tillskott i arbetskraftsservice. 50 miljoner euro ska satsas på att anställa mer personal vid TE-byråerna.

Enligt regeringens kalkyler skulle den här satsningen återgäldas då arbetslöshetsperioderna kortas. Centralt i den planerade modellen är att stödet läggs in genast i början av arbetslösheten. Under de första tre månaderna kommer personalen vid arbetskraftsbyråerna att träffa den arbetslösa varannan vecka, även om en del träffar kan ske på distans.

Enligt de undersökningar politikerna tagit del av hittar man snabbare jobb om man får hjälp så fort man blivit arbetslös.

Om jobbsökandet snabbades med till exempel en vecka skulle det innebära ansenliga besparingar i utgifterna för utkomstskyddet.

Sysselsättningsfrågan en utmaning för regeringen

Ännu är det inte klart hurdana sysselsättningseffekter man räknar med, men av allt att döma utgår regeringen från att ändringen skulle ha en avsevärd roll i att förbättra sysselsättningen, vilket är ett av regeringens mål.

Att öka sysselsättningen med 30 000 är en av regeringens största utmaningar.

Inom regeringen har frågan skapat friktion mellan Centern och Vänsterförbundet.

En annan fråga som skapat debatt inom regeringen är hur man ska tolka regeringsprogrammet när det gäller lokala avtal.

Enligt regeringsprogrammet ska lokala avtal främjas, men enligt Yles uppgifter är inga nya beslut i frågan att vänta från budgetförhandlingarna.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Ylen tiedot: Työttömille tulossa uudet vaatimukset työnhakuun, hallitus satsaamassa yli 50 miljoonaa euroa virkailijoiden palkkaamiseen av Antti Pilke. Artikeln är översatt av Sara Sundman.

Diskussion om artikeln