Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Annakaisa Suni vinner Solveig von Schoultz-priset med dikter inspirerade av Svalbard

Från 2020
Uppdaterad 18.09.2020 16:14.
Journalisten Annakaisa Suni.
Bildtext Annakaisa Suni tilldelas första pris i Solveig von Schoultz-tävlingen 2020.
Bild: Richard Hann

Fem kvinnliga skribenter prisas i Solveig von Schoultz-tävlingen som i år gällde dikter och lockade 138 bidrag.

– Jag känner stor tacksamhet, både för att jag fått skriva de här dikterna, och för att juryn tycker att de är bra, konstaterar Annakaisa Suni som tilldelas första pris i Solveig von Schoultz-tävlingen.

Förutom en penningsumma på 5 000 euro består priset av en kortkurs i skrivande på Nordens folkhögskola på Biskops-Arnö i Sverige.

Annakaisa Suni har mångårig erfarenhet av journalistik, och hennes fokusområden har i första hand varit samhällsfrågor, politik och ekonomi.

Från och med augusti är Suni frilans efter att bl.a. ha jobbat som nyhetschef på Hufvudstadsbladet och arbetat för Svenska Dagbladet.

I vintras gick Suni en skrivarkurs samtidigt som hon bodde på Svalbard – en kombination som visade sig vara bra för den kreativa processen:

– Förra gången jag skrev dikter var i tonåren, på finska. Dikterna som jag skickade in till Solveig von Schoultz-tävlingen började ta form under skrivarkursen. Jag tycker om att skriva dikter och under en längre tid har jag längtat efter att få skriva fiktion, men inte fått till det. Jag är glad att jag lyckades nu, det känns härligt. Och jag kommer att fortsätta skriva dikter.

Juryns prisar Annakaisa Suni ”för en levande diktsvit full av överraskande bilder, där smink möter fjällvärldens landskap. Diktvärlden som tematiserar en resa till Arktis rymmer ett alldeles eget anslag. Arktissviten äger metaforisk bärkraft och har en lekfull energi som lindas kring det som bultar strax inunder.”

Enligt Annakaisa Suni utgör Svalbard en fond för dikterna och bildspråket kommer från Svalbard, men temat i dikterna kretsar kring frågor om död och ensamhet, om en längtan efter det äventyrliga:

– Så länge jag kan minnas har jag haft en känsla av att det händer något spännande någonstans som jag går miste om för att jag inte vågar. Det är nog ingen känsla jag kommer att få bukt med, men då är det bra att man skriva om det i alla fall.

Lyssna på intervjun med Annakaisa Suni:

Svalbard inspirerade Annakaisa Suni till dikter som vann första pris i Solveig von Schoultztävlingen - Spela upp på Arenan

Ett stort antal tävlingsbidrag

Hela 138 bidrag skickade sin till årets upplaga av Solveig von Schoultz-tävling för skribenter som fyllt 30 år.

Tävlingen arrangeras av Svenska folkskolans vänner och vartannat år gäller tävlingen noveller och vartannat år lyrik.

Juryns ordförande Mia Österlund konstaterar att det var uppenbart att många texter var skrivna under coronapandemins tid av isolering:

– I årets skörd märktes det synnerligen tydligt att flera av de inlämnade bidragen författats under pandemins tid av isolering, i form av explicita kommentarer om corona, covid-19 och virus.

Att tävlingen riktar sig till dem som är över 30 år avspeglas i de inlämnade bidragens motiv, säger Mia Österlund:

– Det är genomgående frågor om åldrande, död och relationer.

I år har juryn valt att premiera dikt med distinkt anslag, dikt som är formmässigt driven och dikt som vittnar om att här finns en energi som borgar för ett fortsatt författande.

– Att en tävling i dikt lockar till sig så många hugade skribenter som tar sitt skrivande på allvar är i sanning glädjande. Utan massan av skrivsugna finns inte heller spelrum för topparna, de som sticker ut i sin skicklighet, säger Mia Österlund som suttit i årets jury tillsammans med författaren och litteraturvetaren Tatjana Brandt samt författaren och översättaren Jonas Ellerström.

Kvinnliga pristagare över hela linjen

I år var samtliga pristagare i Solveig von Schoultz-tävlingen kvinnor.

En slump, eftersom alla bidrag skickas in under pseudonym och juryn inte känner till vare sig namn eller kön på skribenterna.

Förutom att man valde att dela ut ett första, andra och tredje pris beslutade sig juryn också för att premiera två skribenter med ett hedersomnämnande.

Här är juryns prismotiveringar:

Andra pris på 3 000 euro tilldelas Gunilla Malm (Helsingfors) ”för en lågmäld och drömsk svit om förlust och kärlek. Dikterna är rika på suggestiva detaljer, ofta sinnliga och lite melankoliska. Som helhet präglas sviten av en uppmärksam känslighet för den modernistiska poesins traditionella formspråk.”

Tredje pris på 2 000 euro går till Sara Ebersson (Mariehamn) ”för en diktsvit som uppmanar: kliv fram till talarstolen, skriv till samtiden, och som med metapoetisk finess låter dikterna växa till att göra just detta och samtidigt förena den abstrakta skrifttematiken med precist iakttagna vardagsdetaljer.”

År 2016 tilldelades Sara Ebersson andra pris för sina dikter i Arvid Mörnetävlingen, skrivtävlingen för skribenter under 30 år.

Två hedersomnämnanden delades ut, ett till Sara Nyman från (Pargas/Malax) ”för en vildsint och rivig diktsvit som inte räds att använda också palettens mer grälla och udda nyanser. Med en stor dos humor gestaltar Nyman allt från vardagens långdragna landsvägskörningar till minnen av förlorade vänner och erotiskt glupska fantasier.”

Och ett till Emma Kanckos (Åbo/Pedersöre) ”för en diktsvit med novellistisk struktur som i Harry Martinsons efterföljd utspelar sig i kosmos, ombord på en detaljerat skildrad farkost som efterhand visar sig metaforiskt beskriva den omöjliga kärlekens resa.”

Också Emma Kanckos har prisats tidigare för sina dikter, nämligen år 2018 i Arvid Mörnetävlingen då hon erhöll andra pris.

Som en försiktighetsåtgärd och med hänsyn till rådande coronarestriktioner ordnar Svenska folkskolans vänner prisceremonin i digital form i år.

Tillägg 18.9 kl. 10:15 om att tävlingsbidragen skickas in till juryn med pseudonym.