Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Reaktioner på budgetförslaget - torvförbränningen minskar ytterst snabbt, beskattningen av bilismen skjuts framåt och oron är stor för arbetsplatserna

Från 2020
Uppdaterad 17.09.2020 12:39.
Traktor bearbetar Vapos myr för torvproduktionen.
Bildtext Vapo är Finlands största torvföretag. Nu kommer torvproduktionen att rasa, säger företaget. Miljöorgansiationerna säger å sin sida att alltför många klimatåtgärder får vänta.
Bild: VAPO

Regeringens torvpolitik kommer att leda till att den fasas ut mycket snabbare än väntat, säger torvföretagare. Miljöorganisationerna anser däremot att många klimatåtgärder skjuts framåt och oppositionen är orolig för att arbetsplatserna inte skapas tillräckligt snabbt. Läs reaktionerna på budgetförslaget här.

För tillfället har torven en energibränsleskatt på tre procent. Nu höjs den med 2,7 euro per megawattimme. Det betyder en fördubbling redan vid årsskiftet. Torven hör till de energikällor som släpper ut mest koldioxid av alla energiformer i Finland. Användningen minskar i Finland, eftersom handeln med utsläppsrätter har gjort den mer olönsam.

Dan Björn är chef för Vapos bränsleverksamhet. Vapo är det största företagen inom branschen i Finland. Han är besviken när Svenska Yle ringer upp honom.

- Det är en mycket stor engångsförhöjning för ett bränsle som redan färdigt är dyrare för våra kunder.

Regeringen har som målsättning att halvera förbränningen till år 2030.

- Oj, den kommer att komma mycket snabbare! Regeringens mål var ju att halvera torvförbränningen till år 2030. Den kommer att mera än halveras till år 2025, utan förhöjningen. Med den här förhöjningen kommer det att gå mycket snabbare. Det kommer att bli en ytterst snabb förändring, säger Dan Björn.

De grönas ordförande Maria Ohisalo lovade i dag att "ingen lämnas ensam" då det gäller övergången från torvförbränningen till andra näringar. Björn på Vapo säger att besvikelsen är stor inom branschen.

- Det finns inte så många alternativ på landsbygden, speciellt om du har en lång tradition att hålla på med torv, så jag hoppas faktiskt att regeringen kommer fram med lösningar, säger han.

Natur och Miljö: Var är beskattningen av bilismen?

Bernt Nordman, som är verksamhetsledare för Natur och Miljö är å sin sida besviken på att flera klimatbeslut skjuts på framtiden.

- Arrangemangen kring industrins beskattning och återbäringar är ganska generösa fortfarande för industrin, som använder mycket fossila bränslen.

- Hela trafikdelen, det vill säga beskattningen av bilismen har också skjutits framåt till regeringens budgetförhandlingar nästa år. Det är lite tunt, anser jag. Regeringen har haft svårt att komma överens då det handlar om kostnader för den gröna omställningen, säger Nordman.

Oppositionen: Vi behöver många fler arbetsplatser

Kritiken från oppositionen mot dagens budgetförslag var väntad.

Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo säger att sysselsättningsåtgärderna sköts på framtiden. Han är besviken över att frågan om att avskaffa pensionsslussen förpassas till en arbetsgrupp, där fackföreningarna och arbetsgivarna ska försöka samsas kring regeringens målsättningar.

– De kommer kanske att skapa förutsättningar för 15 000 arbetsplatser, och det är helt fel storleksklass. De borde ha 100 000 arbetsplatser som mål och målet flyttades till slutet av decenniet. Vi behöver arbetsplatser nu och hopp för de människor som håller på och förlorar sina arbetsplatser, och inte om tio år, säger Orpo.

Enligt Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho lägger regeringen upp alltmer ambitiösa sysselsättningsmål, men nästan inga konkreta metoder för att uppnå dem. Han anser att de svåra besluten skjuts framåt till nästa regeringsperiod och läggs på arbetsmarknadsorganisationernas bord.

- Vi har betonat Finlands konkurrenskraft i synnerhet för exportindustrin. Det lyckas regeringen inte med utan urholkar den ytterligare, säger Halla-aho.

Han kritiserar också höjningarna av bränsleskatterna.

- Höjningarna av bränsleskatterna drabbar de vanliga hushållen, samt möjligheten att röra sig och bo utanför de vanliga städerna, säger Halla-aho.

Regeringen höjer skatterna på uppvärmning med stenkol, jordvärme och eldningsolja. Fossilfri trafik ska stödas genom att beskattningen av både elbilar och cykel som arbetsförmån blir lindrigare.

Artikeln är uppdaterad 17.9 kl. 12.35 med en ändring av Dan Björns titel. I den tidigare versionen var det felaktigt skrivet att skatten på torv höjs med 2,7 procent. Skatten höjs med 2,7 euro per megawattimme.

Diskussion om artikeln