Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

HUS vill köpa analys av coronatest för 100 miljoner euro utan upphandling – professor kritisk till att ingen konkurrensutsättning görs

Från 2020
Coronavirustest, små provtagningsrör stående i ett fack. Bilden tagen i Helsingfors i augusti 2020.
Bildtext HUS räknar med att direktupphandlingen från Synlab höjer sjukvårdsdistriktets analyskapacitet till 22 000 per dygn och hela landets kapacitet till över 30 000 test per dygn.
Bild: Silja Viitala / Yle

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS vill utan upphandling köpa analys av coronavirusprov för över hundra miljoner euro. Professorn i offentlig rätt vid Östra Finlands universitet, Tomi Voutilainen, säger i en intervju för Yle Uutiset att det verkar som att HUS inte har gjort en lagenlig kartläggning av marknaden.

Styrelsen för HUS behandlade ärendet i måndags men beslöt att återremittera det för att försäkra sig om att staten är med på noterna. Styrelsen är redo att måndagen den 21 september fatta beslut om upphandlingen om statsrådet till dess gett ett skriftligt åtagande om full finansiering och där grunderna för varför direktupphandling är nödvändig framgår.

Upphandlingen går ut på att HUS hyr lokaler och apparatur för analys av coronavirusprov från Synlab Oy i Stenhagen i Helsingfors. Kontraktet skulle vara på tio månader med option om att fortsätta till slutet av 2021.

Priset för direktupphandlingen ligger på mellan 100 och 150 miljoner euro. Hyran som HUS skulle betala till Synlab är 10 miljoner euro i månaden, det vill säga 100 miljoner för tio månader. Därutöver kommer vissa andra kostnader.

"Inget annat laboratorium har kapaciteten"

Vd:n för HUS, Juha Tuominen, motiverar direktupphandlingen med att inget annat laboratorium har den kapacitet som krävs för att analysera 10 000 tester per dygn.

Enligt lagen om offentlig upphandling kan direktupphandling göras om det motiveras med oförutsedd extrem brådska. Brådskan består enligt vd Juha Tuominen av att statsrådet fattat beslut om att öka testningen vid landets gränser.

Enligt sjukvårdsdistriktet är det därmed inte möjligt att konkurrensutsätta analysen av proverna under det rådande coronaläget.

"Ser ut som att ingen lagenlig kartläggning av marknaden har gjorts"

Professorn i offentlig rätt vid Östra Finlands universitet, Tomi Voutilainen, anser att upphandlingen på många sätt är problematisk.

Han påpekar att HUS inte kan fatta beslut utan att det finns pengar. Statsrådet kan igen inte förbinda sig till det här innan riksdagen fattat beslut om pengar. Regeringen meddelade på onsdagen att man ska lägga 1,4 miljarder euro på coronatester.

Det kan därmed räcka månader innan statsrådet ger klartecken. Vd:n för HUS, Juha Tuominen, medger att Voutilainen har rätt.

- Vi kanske inte får ett beslut i riksdagen, men det är möjligt att få de andra förbindelserna som reserveringar i budgeten. Det gör att regeringen vågar fatta beslut, säger Tuominen.

En öppen kartläggning ska göras

Voutilainen förundrar sig över att HUS inte konkurrensutsätter analyserna eftersom frågan ändå drar ut på tiden. I beslutsförslaget omnämns en utredning av olika analysföretags kapacitet, men det räcker inte enligt Voutilainen.

- Det ser ut som att ingen lagenlig kartläggning av marknaden har gjorts utan man har bara kontaktat ett enskilt företag. En öppen kartläggning ska göras, säger Voutilainen.

"En möjlig fortsättning bör konkurrensutsättas"

Voutilainen lyfter också fram att tio månader är absolut den längsta tiden för en direktupphandling.

- Det är helt klart att det inte kan finnas någon option för en fortsättning. En möjlig fortsättning bör konkurrensutsättas enligt lagen om offentlig upphandling, säger han.

Juha Tuominen försvarar sig med att det är bråttom. Därför gjordes ingen kartläggning av marknaden eller upphandling.

- Snabbheten, volymen och priset motiverar en direktupphandling. I det här skedet finns ingen annan som kan göra det med den här tidtabellen.

Vita Laboratoriot också intresserade

Vd:n för Vita Laboratoriot Oy, överläkare Jukka Hurme säger ändå att Vita också är intresserade av att erbjuda sina tjänster. Han kontaktade Yle efter HUS styrelsemöte i måndags.

Vita producerar nu, i likhet med Synlab, laboratoriediagnostik för HUS. Enligt Hurme känner HUS till deras intresse.

- Vita ligger på samma nivå som konkurrenten. Vi har tillräckligt stora lokaler och möjlighet att skaffa den utrustning som behövs, säger han.

Tuominen säger att HUS utgått från att det behövs ett automatiserat laboratorium.

- Det är svårt för Vita att tillgodose de behov som behövs i gränstrafiken, säger Tuominen.

Enligt Vitas vd Jukka Hurme är kravet konstgjort eftersom företaget kan komma till samma slutresultat. Han anser att avtalet är en lottovinst för Synlab.

Hurme säger att den månatliga hyran på 10 miljoner euro för lokaler och apparatur är vanvettig. Det är tjugo gånger gängse hyra, enligt Hurme.

Artikeln är en översättning av Yle uutisets artikel HUSin toimitusjohtaja esittää koronatestaukseen sadan miljoonan euron hankintaa ilman kilpailutusta – julkisoikeuden professori kritisoi tapaa av Tuomas Rimpiläinen. Artikeln är översatt av Christoffer Gröhn.

Diskussion om artikeln