Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Personal på eftis i Raseborg känner sig överkörd efter att ha tvingats flytta: ”Det viktigaste är att höra oss på gräsrotsnivå, för vi vet våra barns behov”

Från 2020
Uppdaterad 22.09.2020 11:35.
förvarings lådor för lekasaker
Bildtext Efter skolan får barn i lägre klasser varva ner på eftis. För barn med funktionsvariationer är det extra viktigt att de kan märka skillnaden mellan skola och annan verksamhet, säger utbildad personal.
Bild: Yle/Carolina Husu

Personal i eftermiddagsgruppen Delfinen känner sig frustrerad över att de anställdas synpunkter inte har beaktats när beslutsfattarna i Raseborg beslöt att flytta eftiset från ungdomsgården till Seminarieskolan i Ekenäs.

- Vi har egentligen inte varit emot en flytt. Vi var med på att få ett annat ställe någon annanstans, eller ett annat rum i skolan. Ett klassrum är inte det optimala, säger närvårdare Fredrika Lindqvist.

Eftermiddagsgruppen Delfinen består av skolbarn med funktionsvariationer.

- Våra barn behöver en trygg plats att vara på efter en intensiv skoldag. De behöver varva ner, säger Fredrika Lindqvist.

En kvinna med kort blont hår och mörka kläder. Ler lite och ser in i kameran. Gråbrun, rappad stenfasad i bakgrunden.
Bildtext Fredrika Lindqvist, eller Fia som hon kallas, har lång arbetserfarenhet från Kårkulla. Hon har också varit verksam inom FDUV. De senaste åren har hon jobbat på eftiset Delfinen.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Att bli kvar i samma rum där man tillbringat skoldagen är inte bra, tillägger Fredrika Lindqvist.

- Om man är i skolan betyder det att man har krav. Våra barn har svårt att skilja mellan skoldag och att det på eftermiddagen blir en annan verksamhet. För dem känns det som en enda lång skoldag.

Personalen fick inget svar på sitt brev

Närvårdare Fredrika Lindqvist jobbar för tillfället inte på eftermiddagsgruppen Delfinen. Hon har tagit tjänstledigt och hoppat på ett vikariat på Kårkulla samkommun. Däremot var hon var med om processen i våras.

Hon förstår också att staden måste spara pengar.

- Det kallades till ett möte med personalen och högre tjänstemän inom Raseborg. Där sades att nu har det blivit bestämt att Delfinen ska flytta från ungdomsgården. Inga mera diskussioner, men vi fick ge våra åsikter och skrev därför ett brev.

Mötet hölls tidigt på våren. Fredrika Lindqvist säger att personalen väntade på svar på brevet de hade skrivit, med motiveringar varför ett klassrum inte är bra för barnen på Delfinen.

- Inget svar kom och i slutet av maj kom beskedet att nu är det bara bestämt att vi ska flytta.

Redan det att man blir hörd som personal kan göra att man lättare accepterar ett beslut

Närvårdare Fredrika Lindqvist är frustrerad över att personalen inte blir hörd.

- Att flytta är ett väldigt stort steg för våra barn. Det viktigaste är att höra oss på gräsrotsnivå, vi vet våra barns behov,

Hon tror att flytten skulle ha känts mer acceptabel om personalen skulle ha fått ta del av processen.

- Vi skulle vilja få fram vår kunskap till högre tjänstemän och alla andra involverade i det här beslutet. Redan det att man blir hörd som personal kan göra att man lättare accepterar ett beslut.

För Fredrika Lindqvist är det viktigt att personalen blir införstådd i tankarna och resonemangen kring ett beslut.

- Planera och ta med personalen som gör jobbet varje dag. Då känns det mycket bättre om man fått vara med från början och ge sin åsikt.

Artikeln fortsätter efter arenaklippet

Närvårdare Fredrika Lindqvist berättar hur beslutet om att flytta eftiset Delfinen fattades över de anställdas huvuden

5:49

Politiker uppmanar att man tar kontakt med den man röstat på

Hur mycket kommer förtroendevalda, i det här fallet kommunalpolitiker, i kontakt med dem som jobbar i kommunen?

- På våra möten blir vi presenterade helheter, de är inte på detaljnivå, säger Isabella Alén.

Hon är stadsfullmäktig, representerar SFP och sitter också som medlem i Raseborgs stadsstyrelse.

- I det här specifika fallet med eftermiddagsvården vet jag inte hur och vem som har fört diskussioner med personalen. Så mycket vet jag att tjänstemännen har fört diskussioner och haft möten, men inte i detalj vad de har pratat om. Det har inte kommit fram på stadsstyrelsens möten, säger Isabella Alén.

Isabella Alén har förståelse för att barn med specialbehov behöver miljöombyte efter skoldagen, men hon lyfter fram stadens stora sparbehov.

- Vi behöver spara massor med pengar och måste utnyttja stadens lokaler maximalt. I det här fallet är jag för besparingen.

På ett mera allmänt plan hoppas Isabella Alén att stadens personal, som ofta också är stadens invånare, kunde kontakta politiker direkt.

- Om man tycker att man inte får sin röst hörd, så ta kontakt med den politiker du har röstat på. Och har den inte blivit invald, så ta åtminstone kontakt med det parti du har röstat på.

Inte trevligt om man inte uppfattar att man blivit hörd

Isabella Alén tror att personalen inom Raseborgs stad blir hörd.

- Det finns väldigt många olika forum där stadens anställda har möjlighet att agera. Men om man anser att man inte blir hörd, så måste man ta det med sin chef om det gäller ens arbetsuppgifter. Det förs varje år utvecklingssamtal som också dokumenteras, säger Isabella Alén.

Meningen är att man ska komma till den bästa lösningen, säger Isabella Alén.

- Nog är det flera gånger som det kommit fram saker som man inte har tänkt på. Oftast är det de som jobbar dagligen med något som vet hur det fungerar i praktiken.

Isabella Alén.
Bildtext Isabella Alén säger att politikerna måste lita på beredningen när ärenden behandlas.
Bild: Privat

Isabella Alén har förtroende för tjänstemännen, som bereder olika ärenden till stadsstyrelsens möten.

- När vi får en beredning så måste vi ha förtroende för att den är opartisk och att den är mest fördelaktig, också ekonomiskt. Vi har alltid möjlighet att prata och ställa frågor. Är det något vi vill ha mera svar på så sätter vi ärendet på remiss.

I fallet Delfinen, det vill säga eftiset som redan har flyttat till Seminarieskolan, var ärendet en del av en större flyttkarusell.

Kulturinstitutets medborgarinstitutsverksamhet flyttar från gamla sjukis på Raseborgsvägen till ungdomsgården. De föreningar som brukar hålla sina möten på ungdomsgården får lov att hitta nya ställen att mötas på.

En gul träbyggnad i Ekenäs som är ungdomsgården.
Bildtext Ungdomsgården, eller uncan, har redan länge haft plats för mycket mer än ungdomar.
Bild: Bubi Asplund / Yle

- I det här fallet behövdes ingen remiss. Det är klart att det inte är trevligt om man uppfattar att man inte har blivit hörd, men jag skulle nog säga att tjänstemännen har hört personalen och tagit deras åsikter i beaktande. Jag hoppas det och jag tror på det. Som politiker ska man inte gå in på det operativa utan sköta den politiska styrningen och större helheter, åtminstone i stadsstyrelsen, säger stadsstyrelsemedlemmen Isabella Alén.

Politiker Isabella Alén om kontakten till anställda och bakgrundsfakta till kommunala beslut

6:10

Diskussion om artikeln