Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Fler 5-åringar var på dagis då det var gratis – också i Lovisa ökade deltagandet, men det är oklart vad det beror på

Från 2020
Barn leker i sandlåda
Bildtext Fler 5-åringar deltog i småbarnspedagogiken då det var gratis, speciellt på tätbefolkade områden. Illustrerande arkivbild.
Bild: Mikael Crawford / Yle

Fler barn gick på dagis då det var gratis – men det gäller inte alla barn. Familjens inkomster spelar en stor roll. Bland annat det här framkommer av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar som nu har utvärderats.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har utvärderat försöket med gratis småbarnspedagogik för 5-åringar på uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet. Resultatet publiceras i dag (18.9.2020).

Här hittar du utvärderingen (på två språk).

26 kommuner på olika håll i Finland var med. Fler 5-åringar deltog i småbarnspedagogiken i försökskommunerna än i jämförelsekommunerna.

Deltagandet ökade med 15 procentenheter i försökskommunerna och med 6 procentenheter i de övriga kommunerna, jämfört med läget innan försöket.

Artikeln fortsätter efter faktarutan.

Så här gjordes försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar

  • Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik inleddes i augusti 2018. Försöket utvidgas i augusti 2020 och fortsätter till 2021
  • 26 kommuner deltog i försökets andra stadium under 2019–2020: Esbo, Halso, Harjavalta, Helsingfors, Tavastkyro, Joutsa, Träskända, Kempele, Kyrkslätt, Kides, Kotka, Lahtis, Letala, Leppävirta, Lovisa, Miehikkälä, Mäntyharju, Uleåborg, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka, Åbo och Vederlax
  • Försökskommunerna erbjöd familjer med 5-åriga barn 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik i veckan
  • Utvärderingsmaterial samlades också in från hela Finland, utöver försökskommunerna
  • Deltagandet ökade med 15 procentenheter i försökskommunerna jämfört med övriga kommuner, där deltagandet ökade med 6 procentenheter
  • Deltagandet ökade särskilt i familjer med låg medelinkomst och i tätbefolkade kommuner

Du kan läsa mer om försöket på Undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Deltagandet ökade speciellt i familjer med låg medelinkomst, men inte i de lägsta eller i de högsta inkomstklasserna.

– Både i de högsta och i de lägsta inkomstklasserna var det redan mycket vanligt att delta i småbarnspedagogiken, så där kan deltagandet naturligtvis inte öka, säger utvärderingsexpert Anna Siippainen vid NCU.

Resultaten från försöket är intressanta med tanke på regeringens beslut om att sänka dagisavgifterna nästa år.

Lite fler Lovisabarn var på dagis under försöket

Lovisa stad var en av de kommuner som deltog i försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik. Chefen för småbarnspedagogik, Sofia Hoff, svarar på Yle Östnylands frågor per e-post.

Hon säger att en relativt hög procent av alla Lovisabarn födda 2014 deltog i småbarnspedagogiken redan innan staden gick med i försöket.

I januari 2019 var 108 barn födda 2004 på dagis i Lovisa. Motsvarande siffra i september 2019 var nästan 120, eller så gott som alla 5-åringar i staden.

Av dem deltog tre barn bara i försöket. De var på dagis bara under de 20 avgiftsfria veckotimmarna, men hade inte behov av kompletterande vård.

– Så det skedde en ökning men det är svårt att säga hur många som kom till på grund av avgiftsfriheten och hur många som annars också skulle ha börjat under hösten 2019, skriver Sofia Hoff.

För övrigt är jag övertygad om att avgiftsfriheten i sig har uppskattats av familjerna

― Sofia Hoff, chef för småbarnspedagogik i Lovisa

Hon säger att det skulle vara intressant att veta hur många av familjernas yngre barn deltog i småbarnspedagogiken som en direkt följd av att det äldre barnet fick 20 timmar gratis i veckan.

– Det var ju en av försökets målsättningar, att öka deltagandet bland annat åldersgrupper.

Enligt Hoff väntar Lovisa dessutom på att få ta del av slutsatser om sysselsättningsgraden – främjas föräldrarnas sysselsättning av lägre dagisavgifter?

En del utmaningar

Sofia Hoff konstaterar att det skulle vara bra med ett minimiantal för en grupp i samband med sådana här försök.

Lovisa är en stor stad geografiskt, vilket betyder att det finns flera små enheter där antalet 5-åringar är litet. I vissa daghem finns bara ett eller två barn i den åldern.

Enligt Hoff för det här med sig vissa utmaningar då det kommer till att utveckla pedagogiken för just 5-åringarna.

Dessutom är det inte ändamålsenligt att indela 5-åringarna i egna grupper då det bara finns få barn i den åldern på ett dagis.

– Trots det lyckades vi utveckla en del verksamhetsmodeller som säkert gagnat en smidig övergång till förskolan. För övrigt är jag övertygad om att avgiftsfriheten i sig har uppskattats av familjerna, skriver Hoff.

Svårt att säga hur det blir med sänkta dagisavgifter

I sina budgetförhandlingar kom regeringen fram till att dagisavgifterna ska sänkas.

Hur ser Sofia Hoff på det här, kanske med tanke på hur försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik utföll?

Hon konstaterar att regeringen utlovade mer samfundsskatt som kompensation åt kommunerna, men hon har ännu inte hunnit sätta sig in i vad det betyder i praktiken.

– En av målsättningarna med försöket med 5-åringarnas 20 avgiftsfria veckotimmar var att utvärdera kostnadseffekterna. Staten stod för 40 procent av kostnaderna medan staden själv stod för 60 procent av inkomstbortfallet, skriver Hoff.

Sofia Hoff.
Bildtext Sofia Hoff säger att Lovisa nu väntar på nationella beslut och riktlinjer om gratis småbarnspedagogik. Arkivbild.
Bild: Yle/Katarina Lind

I det här skedet kommer Lovisa stad inte att fortsätta erbjuda gratis småbarnspedagogik, utan staden väntar på nationella beslut och riktlinjer. Staden deltar inte heller i försökets tredje skede som inleddes i augusti.

Det var nämnden för fostran och bildning i Lovisa som i december 2018 fattade beslut om att ansöka om statsunderstöd för att kunna delta i försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik i ett år.

Efter det skulle fortsättningen och finansieringen bestämmas av staten.

I det skedet fanns ännu inga planer på att förlänga försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar, enligt Sofia Hoff.

Undervisnings- och kulturministeriet talade om att man nu, hösten 2020, eventuellt skulle dra upp riktlinjer för att göra avgiftsfriheten till en norm.

– När det blev klart att försöket i stället förlängs en tredje gång så konstaterade vi i Lovisa att vi då hade ett mycket högt deltagarantal bland de blivande 5-åringarna födda 2015. Deltagarantalet motsvarade då nästintill försökets mål, skriver Hoff som svar på frågan varför Lovisa valde att inte fortsätta med försöket.

Deltagandet ökade speciellt på tätbefolkade orter

Resultaten från försöket jämfördes utgående från kommunernas storlek men också regionalt.

I det andra skedet av försöket fokuserade man på skillnader mellan de olika Regionförvaltningsverkens områden.

– Regionförvaltningsverket i Norra Finland stack tydligt ut ur mängden. Där var deltagandet lägre, säger Anna Siippainen vid NCU. Samtidigt var det få kommuner på det området som deltog i försöket, så det kan vara en delorsak.

Helapuiston päiväkoti.
Bildtext Avstånden kan ha spelat en roll då deltagandet inte ökade så mycket på glest befolkade orter. Illustrerande arkivbild.
Bild: Antti Eintola / Yle

Då småbarnspedagogiken var gratis ökade 5-åringarnas deltagande speciellt i tätbefolkade kommuner. Klientavgifterna är inte den enda orsaken.

– Just nu kan vi bara gissa vad det beror på eftersom vi i den här utvärderingen ännu inte kommer åt familjernas motiveringar. På glest befolkade områden kan det till exempel ha att göra med distanserna.

Nu ska lokala skillnader studeras mer noggrant

I det här skedet tittade man inte närmare på skillnaderna till exempel mellan kommunerna inom ett visst område. Men Anna Siippainen tillägger att man vet att det finns stora skillnader mellan närliggande kommuner.

Artikeln fortsätter efter faktarutan.

Försökets tredje skede

  • I det tredje skedet fokuserar man mer på lokala faktorer som kan främja eller förhindra deltagandet
  • Det tredje skedet inleddes i augusti 2020
  • De här 26 kommunerna deltar i försökets tredje skede: Ackas, Esbo, Forssa, Halsua, Harjavalta, Helsingfors, Tavastkyro, Kauhajoki, Kyrkslätt, Kides, Kotka, Lahtis, Letala, Leppävirta, Libelits, Miehikkälä och Vederlax, Uleåborg, Rautavaara, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka och Åbo

I samband med regeringsprogrammet har man beslutat att fortsätta med försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik. Försökets tredje skede inleddes i början av augusti.

26 kommuner på olika håll i landet deltar den här gången också. Största delen av dem är kommuner som har varit med tidigare men utöver det är en del nya kommuner med.

– Vi fortsätter att följa med hur 5-åringars och också yngre barns deltagande påverkas av att småbarnspedagogiken är gratis. Dessutom sätter vi oss mer noggrant in i lokala orsaker som endera kan främja eller förhindra deltagandet, säger Anna Siippainen.

Diskussion om artikeln