Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kan virusspridning via aerosoler i luften stoppas? Bred forskning inleds i Finland

Från 2020
En skäggig man hostar med handen framför munnen.
Bildtext Vid hosta sprids viruspartiklar i luften.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Frågan om hur coronaviruset sprids genom luften genom aerosoler ska nu undersökas i ett omfattande finländskt forskningsprojekt. Man vet ännu inte tillräckligt mycket om hur viruset sprids och därför börjar Statens tekniska forskningsanstalt VTT, Institutet för hälsa och välfärd samt Tammerfors universitet forska i ämnet.

Enligt de nyaste forskningsrönen kan coronaviruset spridas i luften via aerosoler, men det är oklart hur betydande aerosolerna är för smittspridningen bland befolkningen.

De droppar som uppstår när en person hostar torkar snabbt, men de små partiklar som blir kvar kan sväva omkring i luften i flera timmar.

Det är oklart hur stor betydelse de här omkringsvävande partiklarna har för spridningen av coronaviruset.

Kan aerosolerna elimineras?

Det vill forskarna nu veta, och också huruvida man kan begränsa och eliminera partiklarna genom ny luftkonditioneringsteknik, filtrering och datatekniska lösningar.

Forskningsresultatet ska presenteras i början av nästa år. Det är meningen att företag ska använda rönen för att utveckla nya metoder för hur coronaviruset kan bekämpas.

Resultaten ska också hjälpa myndigheterna i besluten om var begränsningar av folks rörlighet behövs, och var de är onödiga.

Business Finland stöder projektet med 300 000 euro.