Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Växer inte dina grödor trots extra näring? Rester av glyfosat i gödseln kan vara orsak, visar ny forskning vid Åbo universitet

Från 2020
Uppdaterad 21.09.2020 14:43.
Två människor vid växtodlingar utomhus.
Bildtext Ny forskning vid Åbo universitet visar att gödsel kan innehålla spår av glyfosat. Som testgödsel i forskningen användes spillning som man fått från ett tidigare experiment på vaktlar.
Bild: Viivi Saikkonen

Forskare har hittat glyfosat i gödsel

4:14

Tänk dig att du vattnar dina krukväxter där hemma med extra växtnäring, i hopp om att de ska må ännu bättre och växa snabbare än normalt. Men i stället märker du att växterna inte alls mår bättre. Tvärtom, kanske de börjar hänga och se vissna ut.

Naturgödsel (stallgödsel) som innehåller spår av bekämpningsmedlet glyfosat kan ha just den här effekten.

Det visar ny forskning vid Åbo universitet, där man testat hur de odlade växterna reagerar på gödsel som innehåller glyfosat.

Forskare Anne Muola säger att glyfosatet i gödseln hade en hämmande effekt på odlingsväxterna.

- Vi märkte att det var helt tydligt att de plantor som fick gödsel med glyfosat blev mindre. Så det att du gödslar gör inte så gott åt dina växter som du skulle vilja göra, säger Muola.

Forskare Anne Muola vid Åbo universitet.
Bildtext Forskare Anne Muola vid Åbo universitet.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

Resultaten visar att när exempelvis hönor äter foder som innehåller glyfosat, bryts glyfosatet inte ner i djurens kropp utan i stället kommer det med ut i spillningen. Den glyfosatrika spillningen kan sedan användas som gödsel på odlingsmarkerna, utan att odlaren är medveten om det här.

Fortsättning från tidigare experiment

Forskningen vid Åbo universitet är en fortsättning på ett tidigare experiment, där man matade vaktlar med foder som innehöll glyfosat, för att se vilken effekt det har på fåglarna. Glyfosathalterna i fodret motsvarade de halter som kan förekomma i importfoder.

Därefter har man alltså gjort experiment med den spillning som vaktlarna lämnade efter sig, och som innehöll glyfosat. Man bestämde sig för att testa använda spillningen som gödsel för att se vilken effekt det har på odlingsväxterna. Du kan läsa mera om hur forskningen gjordes HÄR.

Glyfosat används vid bekämpning av ogräs och marknadsförs bland annat med varumärket Roundup. Under senare år har glyfosat varit en omtvistad fråga i EU. För tre år sedan beslöt unionen om att förlänga tillståndet för bekämpningsmedlet, men endast för en femårsperiod.

Närbild på en planta med jordgubbbe och ängssvingel.
Bildtext Glyfosatgödselns påverkan på växtligheten undersöktes på jordgubbsplantor och ängssvingel.
Bild: Viivi Saikkonen

Genmodifierade växter större sannolikhet för att innehålla glyfosat

Risken för att exempelvis hönor får i sig glyfosat via sitt foder ökar om de äter genmodifierade grödor. Vid odling av genmodifierade odlingsväxter används vanligen större mängder glyfosat, och på ett annat sätt, eftersom odlingsväxterna har manipulerats för att tåla bekämpningsmedlet. Ju mera glyfosat hönorna får i sig via sitt foder, desto större är också risken för att spillningen och därigenom gödseln innehåller spår av glyfosat.

Problemet är att det är svårt att veta hur mycket glyfosat som finns i den gödsel man använder, till exempel om man köper säckar med gödsel från butiken. Men enligt Muola är man på den säkrare sidan om man köper inhemska produkter.

- Sannolikheten att det finns stora mängder glyfosat i finländsk gödsel är inte lika stor som det är i vissa andra delar av världen, så på det sättet har vi saker här mycket bättre, säger Muola.

Positivt för den inhemska produktionen

Inom EU är det inte tillåtet att odla genmodifierade odlingsväxter, men det är tillåtet att ge genmanipulerad soja som producerats utanför EU som foder till djuren också här i Finland.

I Finland får man också använda glyfosat för att bekämpa ogräs på djurfoderåkrar före man skördar. På de här sätten kan glyfosatet ta sig in i produktionen också här i vårt land.

- Jag vet att många producenter i Finland gärna vill mata sina djur med inhemska proteinväxter, och i ett längre perspektiv kan man se att efterfrågan på inhemska proteinväxter ökar, vilket egentligen är en ganska bra sak, säger Muola.

Soijapapua Jokioisilla.
Bildtext Arkivbild. Importerade sojabönor innehåller vanligtvis högre halter av glyfosat än inhemska produkter.
Bild: Dani Branthin / Yle

Fördjupad forskning behövs

Enligt mjölkbonde Andreas Johansson, som bor på Heisala i Pargas skärgård, är forskningen intressant, men han hoppas att den ännu fördjupas för att få mer relevanta resultat gällande glyfosatanvändningen här i Finland.

- Följande steg skulle ju vara att få fram om det finns nivåer av användningen av glyfosat där den inte mera märks i till exempel gödseln, och få fram hur stor risken är att det kommer glyfosathaltigt proteinfoder till Finland, för nu vet vi det inte, säger Johansson.

Andreas Johansson med en av sina rosa balar.
Bildtext Arkivbild. Mjölkbonde Andreas Johansson.
Bild: Yle/Sannimari Lehtilä

Andreas Johansson håller med Anne Muola om att resultaten till viss del kan uppfattas som positiva för vår inhemska produktion av djurfoder och gödsel, eftersom vi är mer restriktiva med användningen av glyfosat än i många andra länder.

Johansson säger att även om det i Finland är tillåtet att före skörden använda glyfosat på marker där djurfoder odlas, så är det i praktiken inga djurfodertillverkare som gör så här – varken gällande fodersäd eller ensilage.

- Jag kan inte garantera för 100 procent av Finlands jordbrukare, men ingen fodertillverkare köper spannmål är besprutat med glyfosat före skörd, och också slakterierna har den policyn att man inte ska använda sådant foder. Så trots att lagstiftningen tillåter det så finns ingen aktör i Finland som tillåter det, säger Johansson.

Diskussion om artikeln