Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Så här stor kan coronarisken vara vid olika aktiviteter – professor i smittskydd: "Det gäller att ta vissa risker i vardagen"

Från 2020
Uppdaterad 22.09.2020 08:09.
Fotokollage - person som åker metro, åskådare på konsert, person med munskydd i flygplan, hämtmat anländer, träning på gym och personer som spelar basket.
Bildtext Fotokollage på aktiviteter med olika risknivåer.
Bild: Kollage av Yle/Henri Salonen. Bilder av: Jarkko Riikonen, Silja Viitala och Petteri Bülow.

Många har en önskan om att kunna leva åtminstone delvis normalt igen, med fler aktiviteter i vardagen. Flera experter uppmuntrar också till det.

"Det gäller att ta vissa kalkylerade risker i coronavardagen", säger forskare

7:00

Jan Albert som är professor i smittskydd vid Karolinska institutet i Sverige säger i en intervju med Svenska Yle att man måste kunna chansa på ett kalkylerat sätt i vardagen, och ta vissa risker.

– Speciellt nu när smittspridningen inte är hög. Förstås vill vi också bidra till att hålla den låg, men i och med att coronaläget nu har blivit långvarigt och kommer att bli ännu mer långvarigt så måste man väga olika åtgärders positiva effekter mot de negativa, påpekar Albert.

Porträtt på professor Jan Albert.
Bildtext Jan Albert verkar som professor i smittskydd vid Karolinska institutet.
Bild: Martin Stenmark

På sistone har det uppdagats relativt få nya coronafall i Finland, vilket innebär att risken för att drabbas av covid-19 är betydligt mindre än på våren. Smittspårningen fungerar också bättre nu.

Jan Albert säger alltså att det handlar om att väga riskerna för att sprida coronaviruset, mot den individuella nyttan och nyttan för personer i ens närkrets.

Och då är det bra att ha en uppfattning om hur hög risken för covid-19 kan vara i olika situationer. Det belyser vi med flera konkreta exempel i den här artikeln.

– Att totalt eliminera alla risker, det är inget liv. Det är farligt att leva, kommenterar Jan Albert.

Äldre ska inte behöva vara isolerade

Albert anser att det till exempel är motiverat att kunna besöka äldre släktingar nu när smittspridningen är låg, såsom för tillfället i Finland.

– Äldre mår dåligt. Det är skadligt hälsomässigt att vara isolerade från sina nära och kära under lång tid.

En äldre man har ryggen vänd mot kameran, går med rollator i korridor
Bildtext Äldre som bor på äldreboende kunde länge inte ta emot besök.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Nyttan är i många fall större än risken, säger han.

– Ja, jag tror det. Olika äldre och anhöriga kan komma till olika slutsatser. Och det är lite så den svenska modellen har sett ut, och som många andra länder också gör nu, att man lägger ett lite större ansvar på individen, att både ta ansvar men också tänka själv.

Han tillägger att man kommer långt med att hålla fysiska avstånd och med att hålla god handhygien. Munskydd inomhus kan också vara viktiga för att skydda riskgrupper och äldre.

Däremot gäller det att låta testa sig och att undvika att umgås med andra om man har symptom som kan tyda på covid-19.

Stor skillnad i risk mellan ute och inne

Han betonar att risken är betydligt större inomhus än utomhus.

– Utomhus är riskerna för smitta väldigt mycket lägre än inomhus, och jag hör till dem som inte tror att munskydd utomhus tillför något, effekten är så marginell att det inte är någon mening med det.

En mindre japansk studie kom i våras fram till att coronarisken i medeltal var nästan 20 gånger större inomhus än utomhus. Albert håller med om den bedömningen.

– Det är där någonstans, eller kanske ännu större skillnad. Utomhus så är man i allmänhet inte väldigt nära inpå varandra under väldigt lång tid och det är ett mycket, mycket större luftombyte.

Han tillägger att om någon skulle råka vara infekterad och smittsam och till exempel hostar eller nyser, eller bara andas eller sjunger, så kommer de utandningsdroppar där viruset kan finnas att försvinna mycket snabbare.

Risknivån ökar framför allt enligt de här faktorerna

  • Aktiviteten är inomhus
  • Ju längre tid, desto större risk
  • Folksamlingar / kluster av människor
  • Kraftiga utandningar (t.ex. när man tränar och vid hostningar, nysningar och sång)

Forskare anser allmänt att ytor inte är en så stor risk för spridningen av covid-19 som man trodde ännu i våras.

Amerikansk forskning pekar på risknivåer

Under en pågående pandemi finns det få aktiviteter som är helt riskfria, men Jan Albert säger att översikter som berättar vilka situationer som kan vara mer riskfyllda än andra är hjälpsamma.

Vi har inte hittat någon sådan gjord specifikt för Norden, men en populär översikt har gjorts av tre amerikanska forskare: Saskia Popescu (en epidemiolog vid Arizona-universitetet med fokus på att hindra smittspridning), James P. Phillips (George Washington-universitetet) och Ezekiel Emanuel (Pennsylvania-universitetet).

Vi redovisar deras slutsatser i infografiken här nedan.

Observera ändå att det handlar om riktgivande information, och inte är en absolut sanning. Dessutom är det ur ett amerikanskt perspektiv och flera faktorer kan inverka på hur stor risken egentligen är.

Skillnader mellan USA och Finland kan alltså också inverka på hur hög risk olika aktiviteter faktiskt kan ha här i vårt land.

Låg risk

Promenera utomhus

Med eller utan husdjur

Person som promenerar med hund

Stanna hemma

Ensam eller med andra i det egna hushållet

Hus

Springa eller cykla

Ensam eller tillsammans med en annan person

Cykel

Hämta hämtmat

Eller kaffe eller förhandsbeställda matvaror i butiken

Risker: Möjliga folksamlingar

Pizzakartong och pappersmugg

Picknick eller äta utomhus

Med personer utanför det egna hushållet, på minst 1-2 meters avstånd

Picknickkorg

Låg/medelhög risk

Sport med fysisk distansering utomhus

Till exempel tennis eller golf

Person som spelar tennis

Handla mat eller shoppa

Risker: Inomhus, möjliga folksamlingar, ytor som många rör vid

Hus

Medelhög risk

Besök på medicinsk mottagning

Risker: Inomhus, närkontakt, möjliga folksamlingar, ytor som många rör vid

Person som spelar tennis

Besök hos tandläkaren

Risker: Inomhus, närkontakt, möjliga folksamlingar, patienten bär inte munskydd

Tand

Åka taxi

Risker: Beror på hur nyligen bilen har städats, hur länge färden varar och hur många passagerare det är

Taxi

Gå på museum

Risker: Inomhus, närkontakt, möjliga folksamlingar

Museum

Äta på restaurang utomhus

Risker: Närkontakt, möjliga folksamlingar, svårt att ha munskydd på när man äter

Uteservering

Gå på konsert, bio eller teater

Risker: Inomhus, möjliga folksamlingar, ytor många rör vid, men social distansering vid större folksamlingar gör det säkrare

Teaterscen

Medelhög/hög risk

Träna på gym

Risker: Inomhus, närkontakt, ytor som många rör vid, svårt att bära munskydd, hög andningsfrekvens

Skivstång

Gå till barberare eller frisör

Risker: Lång närkontakt, svårt för kunden att använda munskydd

Sax och kam

Jobba på kontor

Risker: Inomhus, ytor många rör vid, långvarig närkontakt eller möjliga folksamlingar

Datorskärm på ett skrivbord

Restaurang eller café inomhus

Risker: Inomhus, lång närkontakt eller möjliga folksamlingar, svårt att bära munskydd när man äter eller dricker

Restaurang

Åka flygplan

Risker: Litet utrymme inomhus, långvarig närkontakt, möjliga folksamlingar, ytor många rör vid, men luften filtreras väl och byts aktivt

Flygplan

Hög risk

Fest inomhus

Risker: Inomhus, långvarig närkontakt, folksamlingar

Människor som dansar

Barer och natt­klubbar

Risker: Inomhus, långvarig närkontakt, möjliga folksamlingar, hög andningsfrekvens, många som talar med hög röst

Glas och vinflaska

Delta i kontakt­sport

Till exempel fotboll, basket och handboll

Risker: Långvarig närkontakt, möjliga folksamlingar, hög andningsfrekvens, svårt/omöjligt att använda munskydd

Människor som spelar basket

Åka kollektivt

Till exempel i buss eller metro

Risker: Inomhus, långvarig närkontakt, möjliga folksamlingar, ytor många rör vid

Buss

Religiösa samlingar eller körsång

Risker: Inomhus, långvarig närkontakt, möjliga folksamlingar, ytor många rör vid, sång/folk som talar med högre röst

Kyrkobyggnad

Titta på sport (inte på distans)

Risker: långvarig närkontakt, möjliga folk, ytor många rör vid, folk som talar med hög röst/skriker, möjligen inomhus

Sportarena

Bilderna i infografiken här ovanför är skapade av Henri Salonen och helheten är kodad av Petter West.

Avstånd inomhus skyddar oftast väl

Jan Albert, som alltså är professor i smittskydd, säger att coronavirusrisken inomhus minskar avsevärt om man håller ett avstånd på minst 1–2 meter till andra personer.

– När man är riktigt nära är det hög smittrisk, om den som är nära är smittsam, och sen sjunker det ganska snabbt med avstånd. Men här inverkar också i exakt vilken miljö, luftombyte och sådana saker.

Det har också stor betydelse vad personer som befinner sig i närheten gör.

– Det finns en hel del indikationer på att sång eller annat som gör att man får en väldigt kraftig utstötning av luft innebär större risk, medan om man är helt tyst så kan risken vara mindre, trots att man är på samma avstånd.

Han påpekar att det därmed också kan vara riskfyllt att träna på gym.

– Kanske framför allt när man är närmare tillsammans en längre tid, typ spinning. Det är bra att gymmen har glesat ut på antalet deltagare för att minska riskerna, för det är samtidigt nyttigt för oss att träna.

Aerosolsmitta också möjlig

Man kan inte veta säkert att ett avstånd på två meter räcker till för virus kan också röra sig med små partiklar i inomhusluften, via så kallade aerosoler.

Allt mer forskning har på sistone betonat att det åtminstone i vissa förhållanden finns en risk för smitta via aerosoler.

3d-modellering - partiklar från en person som nyser.
Bildtext Droppar under 50 mikrometer torkar till partiklar och blir och sväva i luften.
Bild: Jyrki Hokkanen / CSC

Albert säger att det ändå inte är något man behöver vara särskilt oroad över.

– Så är det. Biologi är inte svart eller vitt, utan det är gradskillnader av smittrisk, och någonstans hamnar man på en smittrisk som är så pass liten. Man kan inte befinna sig på 100 meters avstånd från varandra hela tiden utan man måste ju hitta en balans som innebär en liten smittrisk men ändå ett hanterligt vardagsliv, säger han.

Många forskare anser i nuläget att coronaviruset främst sprids via droppsmitta, på korta avstånd. Det påpekar också världshälsoorganisationen WHO.

Professor Jan Albert betonar att risken oftast är liten när man håller avstånd inomhus. Social distansering inomhus ger bra förutsättningar till exempel för konserter, teatrar och biografer – så att samhället kan fungera åtminstone delvis normalt.

– Det är väl ett bra sätt att försöka minska riskerna, även om de inte helt är eliminerade. Även när man går in eller ut ur en sådan här salong, så är det viktigt att hålla avstånd. Det är inte bara när man sitter på plats.

Han tillägger att det finns många andra liknande situationer då man som individ får tänka till och bidra till att minska riskerna, även om man själv inte tror att man är smittad just då.

Ytor är troligen inte så avgörande

Flera experter betonar också att ytor inte verkar ha en lika stor betydelse för spridningen av covid-19 som man trodde ännu i våras.

Nu är man övertygad om att risken är större att andas in det som någon annan andas ut – till exempel i samband med prat eller sång, eller när någon nyser eller hostar – i form av mindre eller större droppar.

I europeisk jämförelse är smittspridningen i Finland i september ännu på en mycket låg nivå. Grafiken här nedan uppdateras varje dag.

Mer information om smittläget i Finland och internationellt hittar du på vår sida med aktuell coronastatistik.

Diskussion om artikeln