Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stormen Aila fällde mest skog i Vasa- och Karlebyregionen – virke för 10–15 miljoner euro förstördes

Från 2020
Uppdaterad 21.09.2020 17:44.
Granar som ligger på marken.
Bildtext Bland annat i Öja i Karleby finns mängder med omkullfallna träd.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Stormen Aila förstörde inga vidsträckta enhetliga områden med skog när den drog över landet förra veckan, uppger Finlands skogscentral i ett pressmeddelande. De största och enhetligaste skadeområdena uppstod i Vasa- och Karlebytrakterna och i Satakuntas kusttrakter.

I de här områdena är värdet av det förstörda virket i storleksklassen 10–15 miljoner euro, och i hela landet uppskattas skadorna till cirka 15–20 miljoner euro.

Som helhet fällde stormen främst enstaka träd eller små grupper av träd i närheten av öppna platser.

Enligt information som Finlands skogscentral samlat in fällde stormen mellan 0,4 och 0,7 miljoner kubikmeter virke, varav ungefär två tredjedelar i Satakunta, Österbotten och på en smal remsa vid Bottniska vikens kust.

I resten av landet förstördes allt från flera tusen till några tiotal tusen kubikmeter per landskap. Några stora enhetliga skadeområden uppstod inte.

”Träden ligger kors och tvärs”

En av dem som förlorat mycket skog är  Eric Hallbäck i Öja. På ett två hektar stort skifte med tallskog har i princip varje träd fällts.

– Träden ligger kors och tvärs, som plockepinn, på marken. Över 30 års arbete är förstört, det är troligen bara att börja från noll.

Skiftet blev gallrat för ett år sedan och på skiftena runtomkring ser det likadant ut.

– Det finns ett skogsområde med stora skador, det har antagligen kommit en kraftig vindby.

På Hallbäcks övriga skiften har en del träd fallit, men bara fläckvis.

Tallar som ligger på marken.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Stormstyrka endast i Vasa

På det finländska fastlandet nådde vindbyarna stormstyrka endast i Vasa, där Meteorologiska institutet mätte en vindhastighet på 26,8 meter i sekunden på flygplatsen.

Vid mätstationerna i resten av fastlandet nådde vindarna inte upp till stormstyrka på 25 meter per sekund.

Stormen varade ändå ovanligt länge då den rörde sig långsamt österut över landet. Hårda vindbyar som orsakade skador härjade i 10–20 timmar på västkusten och i 5–10 timmar i öst.

Låt proffsen röja upp

Markägaren kan enligt Skogscentralen gärna lämna kvar enstaka kullfallna träd i skogen eftersom de så småningom utvecklas till död ved, som är viktig för den biologiska mångfalden.

Om stormen har dragit med sig ett större antal träd i samma område måste man beakta skyldigheterna i skogsskadelagen om bekämpning av insektsskador.

Om det finns över tio kubikmeter stormskadad gran per hektar eller över tjugo kubikmeter stormskadad tall per hektar, måste man enligt skogsskadelagen se till att den del som överstiger dessa gränser transporteras bort från skogen.

Det är extra viktigt att förebygga insektsskador i granskogar som redan är drabbade av granbarkborren sedan tidigare.

Arbetet med att få bort de stormskadade träden från skogen bör skötas av proffs, påminner Skogscentralen om. Det bästa alternativet är maskinell virkesdrivning.

All onödig vistelse på stormskadeområden ska undvikas. Den som äger skog i ett drabbat område kan kontakta den lokala skogsvårdsföreningen, en skogstjänstföretagare eller ett skogsbolag för fortsatta åtgärder.

Diskussion om artikeln