Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Coronasmitta på Vasa nations gulisintagning i Helsingfors – över 50 personer exponerade för viruset

Från 2020
Nationshuset Ostrobotnia i Helsingfors
Bildtext Arkivbild på nationshuset Ostrobotnia i Helsingfors

50 sitsdeltagare och ett tiotal arrangörer kan ha exponerats för coronaviruset på Vasa nations gulisintagning 12.9 i Helsingfors. Ordförande Simon Nyman säger till Svenska Yle att man följt Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer men nu ser över verksamheten och satsar på att göra den mer digital.

Hur många deltagare som har smittats av coronaviruset på evenemanget kan Nyman inte svara på eftersom nationen inte deltagit i smittspårningen. Däremot har man bistått myndigheter med information.

– Situationen är beklaglig. Styrelsen har aktivt försökt hjälpa myndigheterna och ta vårt ansvar. Vi har tagit kontakt med sitsdeltagare och nationsmedlemmar under de senaste dagarna, säger Nyman.

Man har fört vidare den information man fått av myndigheter och medlemmar som anonymt kontaktat nationen.

Oklart om fallen går att koppla till smittor på Soc & kom och Arcada

Eftersom personerna är anonyma kan Nyman inte svara på om fallen kan kopplas till de fall som konstaterats vid Arcada och Soc & kom.

Det är fråga om tre coronasmittade studerande vid Soc & kom och färre än fem coronafall vid Arcada.

Nyman kan däremot konstatera att Vasa nation har medlemmar som studerar vid de berörda högskolorna.

Säkerhetsavstånd under sitsen

Inför gulisintagningen hade man begränsat antalet sitsdeltagare till 50 personer. Därtill fanns också tiotal nationsaktiva funktionärer på plats som hjälpte till med sitsarrangemangen.

Antalet deltagare baserar sig på riktlinjer från den Österbottniska delegationen, det vill säga de tre österbottniska nationerna gemensamma samarbetsorgan. Riktlinjerna berör hur man säkert kan ordna evenemang i nationsbyggnaden och där har man konstaterat att festsalen är tillräckligt stor.

Nyman tillägger att arrangörerna främst rörde sig utanför festsalen och att man därför kunde garantera tryggt och tillräckliga avstånd också för deras del.

Inför sitsen hade man vidtagit diverse åtgärder.

– Vi hade mätt ut platserna så att de satt minst en meter från varandra, förklarar Nyman.

Platserna placerades också så att ingen satt rakt framför en annan deltagare.

Runtomkring i utrymmet hade man placerat ut handdesinfektionsmedel. Man samlade även in deltagarnas kontaktuppgifter utifall att man skulle behöva kontakta dem vid eventuell coronaexponering.

Ett "wake-up call" för nationen

Efter sitsen ordnades en efterfest för dem som deltog i sitsen och den stängde tidigare än vanligt, klockan två, säger Nyman.

Vad tar ni för lärdom av den här fallet?

– Det var ett “wake-up call”. Vi har följt alla riktlinjer men vi vet nu att vi behöver tänka om.

Nationsvåningen är tills vidare stängd för nationens medlemmar och verksamheten blir mer digital, säger han.

– Vi kommer ordna distansevenemang och evenemang utomhus i mindre grupper.

Styrelsen har ännu inte haft ett officiellt möte om ärendet men har diskuterat åtgärder internt. Nyman förklarar att man kontinuerligt följer med myndigheternas och studentkårens rekommendationer.

Diskussion om artikeln