Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Företagare i Raseborg åtalas för grov miljöförstöring

Från 2020
En grävskopa är i beråd att gräva i en fläck brun jord omringad av grön växtlighet på en höjd cirka en halv meter.
Bildtext Det handlar om totalt 116 000 ton jord som enligt åtalet har dumpats på den olagliga deponin. (Bilden är en illustrationsbild och är inte från deponin).
Bild: Mostphotos / Eduard Goricev

En företagare från Vichtis och en företagare med verksamhet i Raseborg står åtalade i Västra Nylands tingsrätt för grov miljöförstöring.

Företaget i Raseborg transporterade överskottsmassor från byggen i huvudstadsregionen till en olaglig deponi som den andra företagaren upprätthöll i Vichtis.

Åklagaren yrkar på villkorligt fängelse på ett år och sex månader för de två företagarna och kännbara böter som tilläggsstraff.

Enligt åklagaren har företagarna uppsåtligen eller av grov vårdslöshet orsakat stora skador på en av Vichtis kommuns viktigaste vattentäkter.

Företagaren i Vichtis har tagit betalt för att ta emot nästan 116 000 ton överskottsmassor från byggen i huvudstadsregionen.

Företagaren från Raseborg har betalat drygt 130 000 euro för att dumpa jordmassorna på den olagliga deponin.

Enligt åklagaren har Raseborgsföretaget på det här sättet sparat stora summor pengar.

Stora skador

Brotten har skett mellan den 1 oktober 2015 och den 11 november 2016. Verksamheten tog slut genast då miljöinspektörerna av en händelse fick information om deponin av en utomstående person.

Området där den olagliga deponin finns är ett grundvattenområde av första klass, ett område där grundvatten bildas och ett område som är skyddat eftersom det används av Vichtis vattenverk som vattentäkt.

Jorden som fördes till området är ytjord och innehåller rikligt med mikroorganismer och är också sådant att vatten har svårt att komma igenom.

På det sättet kan bildningen av grundvatten försämras på området och mikroorganismerna kan göra grundvattnet hälsovådligt, heter det i åtalet.

På en del platser är den deponerade jordmassan tio meter tjock.

Människa tappar dricksvatten i glas
Bildtext Brottet är grovt bland att för att många människors hälsa har utsatts för fara, heter det i åtalet.
Bild: Mostphotos/ Jerry Bernard

Vichtis vattenverk var tvunget att stänga vattentäkten för flera månader under åren 2016 och 2017.

Det har också uppstått kostnader för vattenverket då man installerat apparatur för att kunna följa med och analysera vattenkvaliteten i området.

Vichtisföretagaren borde ha ansökt om tillstånd för verksamheten och om tillstånd hade beviljats borde hen ha följt med kvaliteten i grundvattnet enligt regelverket.

Nu sökte företagaren i efterskott om tillstånd, men regionförvaltningsverket i södra Finland gav inte tillstånd för verksamheten eftersom den är mot bestämmelserna.

Eftersom vattentäkten är mycket viktig för vattenverket i Vichtis har många människor utsatts för potentiell fara, heter det i åtalet.

I undersökningar av grundvattnet som Vichtis vattenverk har gjort har halten mikrober varit förhöjd, grundvattnet har varit grumligt och vid ett tillfälle hade grundvattnet en rutten stank.

Det två företagarna har inte heller avlägsnat jordmassorna från platsen trots att de utsätter grundvattnet för fara.

Bör ersätta också ekonomiskt

De två företagarna borde alltså enligt åklagaren dömas till böter och villkorligt fängelse.

Deras företag bör dessutom dömas till samfundsbot på minst 100 000 euro och betala till staten den ekonomiska vinst de har fått av den brottsliga verksamheten.

Dessutom bör Vichtis vattenverk få ersättning på 34 000 euro för de kostnader som har uppstått på grund av händelsen.

Rättegången inleddes den 14 september och den sista rättegångsdagen är den 13 oktober.

Diskussion om artikeln