Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fram för god ton mellan politiker och tjänstemän - fullmäktigeledamoten Eero Kolis kritik av stadsdirektör Denis Strandell leder inte till vidare åtgärder

Från 2020
Uppdaterad 23.09.2020 11:53.
Man i arbetsrum.
Bildtext Hangös stadsdirektör tar tag i debattklimatet i Hangö som vissa tjänstemän upplever som jobbigt.
Bild: Robin Lindberg / Yle

Vi behöver ett bättre debattklimat, konstaterade stadsstyrelsen i Hangö då de behandlade förtroendevalda Eero Kolis (obunden, Hangö 2016) fräna kritik av stadsdirektör Denis Strandell.

Det var under ett fullmäktigemöte som sändes via en strömningstjänst tidigare i år som Eero Koli gick till vad stadsdirektören upplevde som en "verbal attack" mot hans person och yrkeskompetens.

Plikt att anmäla

Utspelet ledde till att Hangö stadsdirektör Denis Strandell gjorde en anmälan som på måndag (21.9) behandlades i stadsstyrelsen.

Stadsdirektören skriver i sin anmälan att det är hans plikt som tjänsteman att ingripa vid olämpligt beteende.

Han tar fasta på att debattklimatet i staden blivit allt fränare och att många tjänstemän känner sig utsatta i sitt jobb.

Som stöd för sina argument hänvisar Strandell till ett flertal lagparagrafer.

Lämnade inte ett svar

Stadsstyrelsen hade gett Eero Koli en chans att höras, men han lämnade inte in ett genmäle.

Eero Koli, Centern
Bildtext Eero Koli brukar inte sticka under stol med sina åsikter.
Bild: Yle/Maria Wasström

I stället konstaterade stadsstyrelsen att saken behandlats i offentligheten, bland annat i en artikel i tidningen Västra Nyland.

Där säger Eero Koli att han inte var osaklig, men att han inte heller kan hålla inne med det han anser vara fel.

Han menar också att fullmäktige är rätt forum att ta upp frågor som gäller staden.

Stadsstyrelsen nöjde sig med att konstatera att debattklimatet inom stadens beslutsfattande borde förbättras.

Anmälan ledde alltså inte till några vidare sanktioner.

Ömsesidig respekt

Stadstyrelsens ordförande Torbjörn Ekholm (SFP) säger att man kommer att diskutera frågan inom alla grupper.

- Ömsesidig respekt var ett ord som dök upp i diskussionen. Det kan vara nyttigt att lyfta upp de här frågorna ibland, säger han, och tillägger att respekten skall fungera båda vägar.

Torbjörn Ekholm.
Bildtext Stadsstyrelsens ordförande Torbjörn Ekholm säger att det gäller för alla att hålla en hövlig ton i den allmänna diskussionen.
Bild: Marica Hildén / Yle

- Ytterst handlar det om att rannsaka sig själv.

Han säger också att det i det här skedet räcker med att saken behandlades så här.

- Det finns inga direkta mekanismer för hur sådana här ärenden skall behandlas, känner sig någon så kränkt att man vill föra det vidare handlar det väl snarast om en civilrättslig process.

Respektfullt debattklimat

Enligt stadsstyrelsen ska målet vara att de förtroendevalda och stadens tjänstemän använder sin yttrandefrihet på ett sätt som skapar förutsättningar för ett trovärdigt beslutfattande i Hangö stad.

Styrelsen tycker också att offentlig pajkastning skadar stadens image.

Flygbild över Hangö där man ser Fabriksudden, Östra hamnen och kustlinjen österut.
Bildtext Stadsstyrelsen befarar att groll och gnabb skadar stadens anseende.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Utspelet fick stor spridning

Det var under ett fullmäktigemöte på distans i ett ärende som gällde bokslutet för i fjol, som Koli sade att han saknar förtroende för stadsdirektören. Koli sade också att Strandells sätt att leda staden gör mer skada än coronan.

Stadsdirektör Denis Strandell skriver i sin anmälan att han upplevde påhoppet som sårande och att det inte är första gången det händer.

Det att mötet fanns att ta del av offentligt efteråt förvärrade saken enligt Strandell.

Stadsstyrelsens ordförande Torbjörn Ekholm konstaterar att dylika distansmöten kan vara svåra för ordförande att hålla i sin hand, då det är så många deltagare. Fullmäktige har 31 ledamöter.

Stadsdirektören avlägsnade sig från stadsstyrelens möte då ärendet diskuterades.

Artikeln uppdaterades 23.9.2020 kl 10.40 med en specificering av Eero Kolis uttalande. Ordagrant sade Koli med hänvisning till hur bokslutet 2019 gjorts (översatt från finska) ".....En större fara för Hangö och kommuninvånarna än coronan, är Denis Strandell." Om du vill höra Kolis hela tal finns länken till mötet här: https://www.youtube.com/watch?v=TCJ6nsBsC28&t=11082s

En annan uppdatering gordes 23.9.2020 kl 10.57 om att även tidningarna Hangötidningen-Hangonlehti och Etelä Uusimaa rapporterat om saken, inte bara Västra Nyland.