Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nordiska motståndsrörelsen förbjuds i Finland – "Inte alls säkert att situationen blir bättre" säger expert

Från 2020
Uppdaterad 22.09.2020 15:24.
Nordiska motståndsrörelsens marsch i Helsingfors på självständighetsdagen 2017. En man har på sig en jacka med organisationens namn tryckt på ryggen.
Bildtext Nordiska motståndsrörelsen har haft tillfälligt verksamhetsförbud sedan 2018. Här marscherar dom på självständighetsdagen 2017 i Helsingfors.
Bild: Lehtikuva

I dag kom domen från Högsta domstolen: den nynazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsens Finlandsavdelning är lagstridig och ska läggas ner. Det här är första gången sedan 70-talet en organisation förbjuds i Finland.

Tidigare har både tingsrätten i Birkaland och hovrätten i Åbo ansett att Nordiska motståndsrörelsen (NMR) ska förbjudas, men rörelsen beviljades besvärstillstånd i Högsta domstolen.

Nu står det klart att Högsta domstolen håller sig till tingsrättens och hovrättens linje. Även underavdelningar till NMR och föreningen Pohjoinen perinne ry ska upplösas.

NMR har haft tillfälligt verksamhetsförbud sedan 2018

Det var i mars 2017 som Polisstyrelsen lämnade in en talan om att helt och hållet förbjuda den Nordiska motståndsrörelsen NMR:s Finlandsavdelning.

Föreningens verksamhet anses strida mot lag och god sed genom att sprida hatpropaganda om bland annat judar, invandrare och sexuella minoriteter. Dessutom anses organisationen godkänna våld.

Själv tillbakavisar NMR uppfattningen och säger att föreningens verksamhet ryms inom ramen för yttrande- och föreningsfrihet. I Högsta domstolens beslut konstateras däremot att verksamheten inte åtnjuter yttrandefrihets- eller föreningsfrihetsskydd, eftersom föreningens verksamhet till sin natur innebär missbruk av dessa rättigheter.

Sedan Åbo hovrätt beslöt att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen 2018 har organisationen haft tillfälligt verksamhetsförbud – något organisationen misstänktes bryta mot bland annat i vintras. Myndigheterna misstänker att NMR under annat namn försökt rekrytera nya medlemmar.

Slutet för NMR-demonstrationer och användningen av flaggan och logotypen

Enligt polisöverinspektör Heikki Lausmaa vid Polisstyrelsen tar man nu noggrant del av innehållet i Högsta domstolens beslut och bedömer sedan vilka konsekvenser beslutet får.

– Vi anser att domstolens ståndpunkt är ett klart meddelande om att organisationer som är våldsamma och använder tal som är rasistiskt eller på annat sätt kränker den mänskliga värdigheten inte ska ha en plats i det finländska samhället, säger han.

Enligt Lausmaa är nu all föreningsverksamhet i NMR förbjuden. Föreningen får inte ordna demonstrationer och föreningens logotyp eller flagga får inte användas offentligt.

På Polisstyrelsen vill man i dag inte ta ställning till hur stor risken är att NMR:s verksamhet fortsätter under nytt namn.

- Men vi har misstänkt att verksamheten har fortsatt också efter det tillfälliga verksamhetsförbudet. Vi har bett Centralkriminalpolisen undersöka om NMR har brutit mot förbudet, konstaterar överinspektör Heikki Lasusmaa på Polisstyrelsen.

Polisen följer med högerextremisternas verksamhet och det handlar om daglig övervakning.

- Om någon bryter mot förbuden kan polisen starta förundersökning eller ingripa direkt på platsen. Polisen kan till exempel konfiskera flaggor under demonstrationer, säger Lausmaa.

Om polisen kommer med nya krav på att förbjuda organisationer beror på hur de högerextrema organisationer nu väljer att fungera.

Professor i straffrätt: “HD har slagit fast att friheten inte får missbrukas”

Det här är ett jätteklart ställningstagande av Högsta domstolen, säger Kimmo Nuotio som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet.

- HD har också betonat att friheten inte får missbrukas. Det här öppnar dörren för att i framtiden också förbjuda andra föreningar, säger Kimmo Nuotio. Det kan under vissa omständigheter vara helt förenligt med grundlagen och mänskliga rättigheter att förbjuda en del organisationer. NMR:s målsättningar kan helt enkelt inte godkännas i en demokratisk rättsstat.

Nazisternas verksamhet kommer inte att stoppas helt av HD:s dom, men deras verksamhet har konstaterats vara illegal.

- Men viss betydelse har det att HD har satt ner foten, säger Nuotio. Bland annat så får NMR:s symboler inte användas.

Det att en förening förbjuds betyder inte att högerextremisterna inte kan organisera sig i nya föreningar. I varje enskilt fall måste det testas om just det här domslutet kan tillämpas i andra sammanhang.

Expert på extremism: "Oklart om domen minskar eller ökar riskerna för våld"

Beslutet att förbjuda NMR var väntat, konstaterar Christer Mattsson som är forskare vid Göteborgs universitet och forskar om rasism och våldsbejakande extremism. Domen är viktig, men vad effekten av beslutet blir vet vi inte.

- Frågan är om beslutet att förbjuda NMR minskar eller ökar riskerna för våld. NMR är en hierarkisk organisation som under senare år har varit noga med att inte utöva offensivt våld, säger Mattsson. Det vill säga NMR har inte gått till angrepp mot politiska motståndare, utan enbart hållit sig till defensivt våld. Det vill säga de upplever att de har försvarat sig.

Före NMR, då det fanns många olika grupper av nazister och skinnskallar, så var våldet mycket mera oförutsägbart än vad det är i dag.

- Det är alltså inte alls säkert att situationen blir bättre av att NMR upphör, resonerar Mattsson.

Mattsson anser också att samhällets insatser mot extremismen är otydliga. Frågan är om vi vill komma åt det yttre våldshot extremisterna utgör eller de problem som extremisterna skapar för sig själva. Det är två helt olika saker som samhället ofta försöker motarbeta med samma medel - och det fungerar dåligt.

Diskussion om artikeln