Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Läckta meddelanden avslöjar: Nordiska motståndsrörelsen försökte få synlighet och vände på så sätt de mest radikala ryggen

Från 2020
Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar under Finlands självständighetsdag i december 2016.
Bildtext Högsta domstolens dom har fallit: Nordiska motståndsrörelsens Finlandsavdelning ska läggas ned.

Nordiska motståndsrörelsen (NMR) hade kontakt med nazister i andra länder via diskussionsforumet Iron March. Den vägen fick organisationen råd om hur den skulle agera gällande talan om dess upplösning, rapporterar Yle Uutiset.

– Jag tror att motståndsrörelsen läggs ned. Polisen och myndigheterna har velat det i eviga tider.

– (Nazipartiet i Tyskland under andra världskriget) NSDAP lades ned, men det betydde inte att striden skulle ha varit slut.

– Man måste väsnas, så att den breda publiken hör om oss.

Så här kommenterade personer som definierar sig som nationalsocialister och fascister runt om i världen Polisstyrelsens talan om att lägga ned Nordiska motståndsrörelsen i Finland år 2017.

Kommunikationen skedde över det internationella diskussionsforumet Iron March, som är avsett för nazister.

Flera finländare var med i forumet. En del av dem var aktiva i den nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen - eller blev aktiva i organisationen senare.

NMR har sina rötter i Sverige. Därifrån har organisationen senare spridit sig till Finland, Norge och Danmark. Samarbetet mellan nazisterna i de nordiska länderna är tätt.

Enligt Inrikesministeriets definition är Nordiska motståndsrörelsen en "revolutionär och militant rörelse, vars mål är att skapa en nationalsocialistisk stat".

Flera av de finländska nazisterna som skrev på nätet verkade visa stolthet bland de likasinnade över att höra till en organisation som man försöker upplösa.

Över tjugo finländare hade registrerat sig på forumet

Nazistgemenskaper är kända för att de inte talar om ideologifrågor med utomstående.

Innehållet på forumet Iron March läcktes ut på nätet i slutet av år 2019. Tidigare kunde endast registrerade användare ta del av innehållet på sidan. Iakttagelserna i den här artikeln baserar sig på de läckta meddelandena.

Materialet från det nazistiska diskussionsforumet visar för första gången hur tät kontakt finländska nazister har hållit med aktivister i andra länder, och hurdana diskussioner de har haft sinsemellan.

Diskussionsforumet Iron March, som grundades av en rysk man, var i användning åren 2011-2017. Forumet hade ungefär 1 200 användare på olika håll i världen. Flest användare verkar det ha funnits i USA. Mindre länder hade högst några tiotal användare.

Enligt Yles utredning var drygt ett tjugotal finländare registrerade på diskussionsforumet. Största delen av dem var medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen.

Utgående från meddelandena försökte NMR i offentligheten ändamålsenligt måla upp planerna på upplösningen av föreningen som ett exempel på att samhället inte fungerar.

– Yttrandefrihet är något som påverkar oss alla. Om den tas bort, vad blir då kvar för oppositionen? frågade en NMR-aktiv i Finland på forumet år 2016.

De på nätet aktiva nazisterna uppmuntrade upprepade gånger NMR att använda den här taktiken.

Enligt dem hade organisationen National Action, som klassificerades som en terrororganisation i Storbritannien år 2016, misslyckats i sitt försök, och NMR borde lära sig av deras misstag.

NMR och National Action hade samarbetat redan innan respektive talan om upplösning av organisationerna.

Många nazister var förvissade om att talan om att förbjuda NMR kommer att gå igenom

Nordiska motståndsrörelsen bestämde sig för att i offentligheten presentera saken så, att myndigheterna orättvist ville begränsa deras yttrande- och mötesfrihet. Också NMR:s försvar baserade sig på det här i domstolarna.

– Också de människor som inte stöder NMR borde vara oroliga över polisens åtgärder. Om NMR läggs ned kan hela den politiska oppositionen läggas ned, skrev en medlem i organisationen på Iron March-forumet.

Enligt domstolarnas beslut åtnjuter Nordiska motståndsrörelsens verksamhet inte mötes- och yttrandefrihet, eftersom den kränker andras grundläggande och mänskliga rättigheter. Den strider också mot demokratiska värden enligt domstolarna.

Samtidigt som organisationen talade om yttrandefrihet i offentligheten, sökte man i kulisserna efter lösningar för att organisationen skulle kunna fortsätta sin verksamhet också efter en eventuell upplösning av föreningen.

Många på Iron March-forumet var redan år 2017 förvissade om att myndigheternas talan om upplösning kommer att gå igenom.

Också NMR-aktiva verkar ha varit rätt så säkra på att organisationen blir upplöst, eftersom organisationen hann skapa flera alternativ för fortsatt verksamhet under tre års tid. Organisationen grundade bland annat nya föreningar i Finland.

Verksamheten har varit så pass transparent, att polisen inledde en förundersökning om bedrivandet av illegal föreningsverksamhet efter Högsta domstolens beslut om att tillfälligt lägga ned organisationen tills en slutgiltig dom faller.

Demonstranter från Nordiska motståndsrörelsen marscherar på Helsingfors gator.
Bildtext Nordiska motståndsrörelsen marscherade på gatorna i Helsingfors under självständighetsdagen 2017.
Bild: Yle/Dan Granqvist

"Hotet om upplösning måste vändas till vinst"

Polisstyrelsen lämnade i mars 2017 in en talan om att förbjuda NMR:s Finlandsavdelning. Det var efter att organisationens medlem Jesse Torniainen dömdes till två års ovillkorligt fängelse för grov misshandel i december 2016.

På Iron March-forumet hade Torniainen fått mycket stöd av likasinnade.

Diskussionen blev allt hetsigare då nyheten om upplösningstalan nådde de aktiva på det nazistiska diskussionsforumet.

De likasinnade delade med sig av sina åsikter om hur nynazisterna borde verka i Finland i fortsättningen.

– Om nationalistiska "politiska organisationer" förbjuds, återstår endast ett alternativ för engagerade människor: former av alternativ aktivism, skrev en amerikansk man, som skrivit nästan 3 000 meddelanden på forumet.

Ett råd över alla var att hotet om nedläggning borde vändas till seger genom att "väsnas så mycket som möjligt".

NMR:s Finlandsavdelning verkar ha följt rådet, eftersom organisationen har figurerat i rubrikerna upprepade gånger under de senaste åren.

Upplösningen har fått mycket uppmärksamhet

I nyheterna har det rapporterats om upplösningsprocessens olika skeden, såväl i tingsrätten som i hovrätten, samt skrivits om organisationens åsiktsyttringar. Dessutom har man varje år funderat kring huruvida nazistorganisationen i år ska få marschera på gatorna på självständighetsdagen.

Det är relativt mycket uppmärksamhet för en organisation vars medlemsantal som högst har varit omkring hundra. Utöver det har organisationen också så kallade stödmedlemmar.

Högsta domstolen förbjöd NMR:s verksamhet tillsvidare i mars 2019 och den slutgiltiga domen kom i går, tisdagen den 22 september 2020: den nynazistiska organisationen ska läggas ned.

Högsta domstolen anser att organisationens verksamhet strider mot lag och god sed. Organisationen spred bland annat hatpropaganda om judar och personer med utländsk bakgrund.

Motståndsrörelsen har försökt ta ut allt ur nedläggningsprocessen, som har tagit flera år. De nazister som skrev på Iron March-forumet tyckte att upplösningen ger dem publicitet, vilket är bra om man kan utnyttja det på rätt sätt.

– Den breda publiken hör om oss. Kanske får vi nya medlemmar, nytt drivmedel i verksamheten, skrev en finsk aktiv på Iron March-forumet.

Å andra sidan kan strävan efter att synas bland den breda publiken ha lett till att organisationen tappat en del av de mest radikala anhängarna.

En del av användarna på forumet är extrem-radikala

En del av användarna på forumet Iron March tillhörde extremhögerns ytterlighet. NMR:s manifest var för slött för dem och åtgärderna under upplösningshotet var obetydliga.

Ett exempel på hur radikalt forumet var är den radikala nynazistiska rörelsen Atomwaffe, som bildades i USA genom forumet. Dess medlemmar tros stå bakom flera mord, terrorattacker och andra brott.

Också en del av medlemmarna i NMR:s Finlandsavdelning har brottslig bakgrund - enligt en utredning som Yle publicerade år 2018 hade två av tre medlemmar det.

Speciellt mycket kritik för sina åtgärder fick de finländska nazisterna bland sina likasinnade då de delade vädjanden på diskussionsforumet. Genom att skriva under vädjandena kunde likasinnade visa sitt stöd för den upplösningshotade organisationen.

En del av det nazistiska forumets användare skrattade åt de finländska nazisternas taktik.

- Så jag skriver bara under någon "vädjan" på nätet, och det ska bara på något sätt hindra nedläggningen? Är människor helt dumma nuförtiden, undrade en nazist som sade sig vara från Bulgarien.

Också en del av de finländare som tidigare varit intresserade av NMR:s verksamhet fick nog vid det här laget.

En användare, som sade sig vara en 17-årig finländare, skrev i ett meddelande att han inte längre stöder NMR eftersom han anser att organisationen är för "mjuk".

NMR fick nya medlemmar via forumet

Via Iron March-forumet rekryterade nynazister nya medlemmar till sina organisationer. Förutom NMR var även andra organisationer aktiva på forumet, bland annat National Action, den ukrainska frivilliggruppen Azov Battalion, det grekiska nynazistpartiet Golden dawn och det italienska nynazistpartiet CasaPound.

NMR-aktiva uppskattades stort på forumet. Man skrev till dem i beundrande stil och prisade finska krigshjältar.

– Jag skulle inte vilja vara i krig med Finland. Finländarna, om några, klarar av upplösningen av sin organisation, skrev en anhängare av den nationalsocialistiska ideologin.

Finländska nazister har hållit kontakt sinsemellan via forumet och varit i kontakt med andra NMR-nazister, men också haft kontakt med nazister i andra länder.

Via diskussionsforumet fick NMR också hjälp från länder utanför Norden. Till exempel verkar en stor del av organisationens propagandabilder vara gjorda av en amerikansk man bosatt i Polen.

Forumet spelade också en central roll i rekryteringen av nya medlemmar, speciellt i början av 2000-talet.

Flera finländare som registrerade sig på diskussionsforumet tog först del av diskussionen på nätet, bekantade sig sedan med motståndsrörelsen och blev senare aktiva i en organisation på sitt eget område.

Artikeln är en redigerad översättning av Yle Uutisets artikel "Vuodetut viestit paljastavat: Natsijärjestö PVL yritti kosiskella isoa yleisöä ja käänsi samalla selän kaikista radikaaleimmille seuraajilleen" skriven av Petter West, Linus Lång och Kaisu Jansson. Artikeln översattes av Sonja Fredriksson.