Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"De utnyttjar demokratiska strukturer för att odla hat" - stor lättnad på organisationsfältet efter beslutet om att NMR läggs ned

Från 2020
Poliser står och övervakar Nordiska motståndsrörelsen vid Narinkens torg i Helsingfors.
Bildtext Många hoppas att polisen får det lättare att ingripa i hatiska organisationers verksamhet i framtiden.
Bild: Yle/ Dan Granqvist

Vid berörda organisationer och församlingar är lättnaden stor efter beslutet om att Nordiska motståndsrörelsens Finlandsavdelning ska läggas ned. Domslutet beskrivs som en "stark signal".

Vid judiska centralrådet i Finland och judiska församlingen i Helsingfors är lättnaden stor efter beskedet om att Nordiska motståndsrörelsens Finlandsavdelning ska läggas ned.

Högsta domstolen fattade beslut om saken på tisdag.

Enligt ordförande Yaron Nadbornik såg domstolarna NMR:s verksamhet som systematisk, välorganiserad och välfinansierad.

Verksamheten har medfört mycket oro och osäkerhet, och organisationen är ett hot mot samhället.

- Nu borde det sättas stopp för verksamheten, säger Nadbornik.

Ger myndigheterna verktyg att ta tag i liknande verksamhet

Nordiska motståndsrörelsen, dess underavdelningar och föreningen Pohjoinen perinne ry ska enligt domen upplösas.

Aktiva inom Nordiska motståndsrörelsen har redan tidigare misstänkts för att ha fortsatt verksamheten under andra former.

Frågan är om något faktiskt kommer att förändras i och med domstolens beslut.

- Jag tror att det här är en stark signal, som ger myndigheterna verktyg att ta tag i liknande tidigare än nu, kommenterar Nadbornik.

Processen har varat i över tre år

Rättsprocessen har varat i över tre år. Polisstyrelsen lämnade år 2017 in en talan om att förbjuda NMR:s Finlandsavdelning.

Motiveringen lydde att föreningens verksamhet anses strida mot lag och god sed genom att sprida hatpropaganda om bland annat judar, invandrare och sexuella minoriteter.

Generalsekreterare Kerttu Tarjamo vid Seta, organisationen för sexuellt likaberättigade, är lättad. Hon har väntat länge på domen.

Tarjamo beskriver NMR som en organisation som grundats kring hat. Organisationen är enligt henne ett jättestort hot mot det demokratiska samhället.

- De utnyttjar demokratiska strukturer för att odla hat. Det är något vi inte borde ha.

Har tagit länge att inse problemen

Tarjamo anser att Finland agerat långsamt. Vi har inte insett att vi faktiskt har ett problem med nynazistiska rörelser.

Hur det går i fortsättningen återstår att se. Föreningen får inte ordna demonstrationer och dess logotyp och flagga får inte användas offentligt.

- Åtminstone blir det lättare att tala om rörelser som denna, säger Tarjamo.

Hittills har skyddet för olika fri- och rättigheter varit starkt, och Finland har in i det sista aktat sig för att begränsa organisationers verksamhet.

- Men det här beslutet betonar att vi inte behöver ha en rörelse som betonar hat. Kanske polisen också ingriper lite oftare.