Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna anser sig leva klimatvänligt – många menar att inga ändringar behövs

Från 2020
Isberg i mörkblått vatten med solnedgång i bakgrunden.
Bildtext Hälften av finländarna tror på vetenskapliga bevis på klimatförändringen
Bild: Marianne Sundholm / Yle

En ny mätning visar att 80 procent av finländarna upplever att deras livstil är hållbar sett ur miljöns synvinkel. Både sådana som säger sig leva klimatvänligt och sådana som inte anser sig göra det, anser att deras levnadssätt är miljövänligt.

Det här försvårar uppnåendet av de klimatmål som Finland har ställt, slår undersökningen fast. De officiella målen skulle kräva avsevärda satsningar, också privata sådana.

– Det är svårt att motivera folk att ändra sin livsstil om de redan upplever att de gör tillräckligt för klimatet, säger forskaren Annu Perälä.

Ju äldre desto klimatvänligare liv

De ungas uppfattningar skiljer sig inte heller särskilt mycket från den äldre befolkningens, visar mätningen. Men ju äldre en person är, desto klimatvänligare upplever hen att hen lever. Klimatfrågor verkar intressera Sannfinländarnas anhängare minst.

En fjärdedel av finländarna uppger att deras livsstil är helt och hållet ekologisk, hälften uppger att deras livsstil är nästan totalt ekologisk.

Det gäller speciellt personer bosatta på landsorten och Centerns anhängare.

Hälften tror på människans andel i klimatförändringen

Personer som inte säger sig göra några särskilda åtgärder för klimatet anser i högre grad än andra att de inte själva på något sätt kan bidra till att stoppa klimatförändringen.

Undersökningen visar också att cirka hälften av de tillfrågade tror på de vetenskapliga bevisen för klimatförändringens orsaker, en fjärdedel uppfattar klimatförändringen som en naturlig utveckling, som inte direkt har med människans agerande att göra.

Den senare uppfattningen är mest utbredd bland män, och anhängare till Sannfinländarna och Kristdemokraterna.

Undersökningen gjordes i våras av e2 Tutkimus, Vasa Universitet, Energiindustrin, Kommunförbundet, lantbrukarcentralen MTK, tjänstemannacentralen STTK samt några ministerier. Drygt 4 000 finländare tillfrågades.

Diskussion om artikeln