Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Coronaepidemin: Social- och hälsovårdsministeriet ber regionerna om snabb lägesrapport

Från 2020
Koronatestausvälineitä Kajaanin keskussairaalalla
Bildtext Riksomfattande rapport om coronaberedskapen förbereds. Bildsättningsbild.
Bild: Antti Tauriainen / Yle

Social- och hälsovårdsministeriet ber med snabb tidtabell de regionala myndigheterna rapportera om sina planer för att förhindra en spridning av coronaviruset, i enlighet med smittskyddslagen.

Vidare vill ministeriet att sjukvårdsdistrikten rapporterar om det aktuella coronaläget i sina områden. Också detta ska ske i rask takt.

Breven med uppmaningarna skickades iväg i dag. Uppgifterna ska vara Institutet för hälsa och välfärd tillhanda redan fredagen den 25 september, det vill säga i övermorgon. THL samlar ihop uppgifterna för ministeriet per den 28 september.

I brevet uppmanas också samkommunerna, sjukvårdsdistrikten, THL, regionförvaltningsverken och Ålands landskapsregering att intensifiera sina åtgärder inför en accelerering av epidemin.

Ministeriets uppmaning baserar sig på THL:s lägesbild av coronaläget. Covid-19-fallen har ökat klart under september månad, och det finns ett tydligt hot om att läget förvärras.