Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Svenska församlingar i huvudstadsregionen viger inte samkönade par – kyrkoherde: "Vi vill inte vara självsvåldiga i den här frågan"

Från 2020
Tårtdekoration bestående av ett par kvinnor iklädda brudklänningar som står ovanpå en portfölj. Den ena har en nyckel i handen och den andra en blombukett.
Bildtext Ingen av de svenskspråkiga församlingarna i regionen viger för tillfället samkönade par, även om en del tillåter regnbågsbröllop i sina utrymmen.
Bild: Tuomo Björksten

Ingen av de svenskspråkiga församlingarna i regionen viger för tillfället samkönade par, även om en del tillåter regnbågsbröllop i sina utrymmen. Det här visar Yle Huvudstadsregionens rundringning.

Frågan om huruvida kyrkan borde viga samkönade par aktualiserades igen i fredags i och med ett beslut från Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt HFD hade domkapitlet i Uleåborg rätt att ge en skriftlig varning åt en präst som vigde ett samkönat par 2017.

Beslutet har noterats inom huvudstadsregionens församlingar.

Martin Fagerudd, kyrkoherde vid Vanda svenska församling, anser att domstolens beslut ur juridisk synpunkt var helt rätt, eftersom präster ska följa kyrkans ordning.

- Det är sedan en annan sak vad man själv anser i frågan. Jag tycker att kyrkan nu släpar efter. Ingen förlorar på att kyrkan får viga regnbågspar, säger Fagerudd.

Kyrkoherde Martin Fagerudd i Sankt Lars kyrka.
Bildtext Kyrkoherde Martin Fagerudd i Helsinge kyrka S:t Lars.
Bild: Yle / Ted Urho

Yle Huvudstadsregionens rundringning till svenskspråkiga församlingar i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda visar att ingen av församlingarna för tillfället viger personer av samma kön.

Inställningen till om kyrkan borde tillåta vigsel av samkönade par varierar något mellan församlingarna, från neutral till positiv.

Ingen av kyrkoherdarna vi pratade med motsatte sig tanken om att kyrkan i framtiden skulle få viga regnbågspar.

Dolda hot från förtroendevalda

Vanda svenska församling är bland de församlingar i regionen som ställer sig positiva till kyrklig vigsel av samkönade par.

- Det handlar inte om kön, det handlar om kärlek, summerar kyrkoherde Fagerudd sin ståndpunkt.

Trots att alla präster i församlingen enligt Fagerudd tycker att man borde få viga samkönade par i kyrkan har de tills vidare förbjudits från att göra det. Församlingen följer biskopens anvisningar.

- Ingen ska råka illa ut, det har kommit hot från tidigare förtroendevalda i Vanda svenska församling om att prästerna kan viga samkönade par men då ska de ta konsekvenserna. Jag tolkar det som ett dolt hot, säger Fagerudd.

Det är domkapitlet som bestämmer om eventuella följder för präster som bryter mot kyrkans egna regler, men vem som helst kan anmäla en präst för att ha brutit mot kyrkans stadgar.

Vigsel i populära Johanneskyrkan möjlig - om man hittar en utomstående präst

Trots att Vanda svenska församling inte viger samkönade par har man valt att på andra sätt stöda sexuella minoriteters rätt till kyrklig vigsel.

Samkönade par får gifta sig i församlingens kyrka och kapell, men måste hitta en präst utanför församlingen.

Också Johannes församling i Helsingfors kör enligt samma praxis.

- Vi har beslut från församlingsrådet att vi ställer vår kyrka till förfogande för vigsel av samkönade par, men våra egna präster tar sig inte an vigseln, säger Johan Westerlund, kyrkoherde vid Johannes församling.

Johanneskyrkan i Helsingfors.
Bildtext Gotiska Johanneskyrkan i södra Helsingfors är en populär kyrka för vigsel.
Bild: Fred Wilén/YLE

Enligt Westerlund är inställningen till vigsel av regnbågspar positiv inom församlingen, men församlingen vill vara solidarisk och följa biskopens och stiftets riktlinjer.

- Men vad prästerna gör, om de själv till exempel har någon bekant och blir tillfrågade… det har inte ännu kommit emot, så det är lite oprövat, säger han.

"I Petrus ska det rymmas flera åsikter"

I andra församlingar är synen på kyrklig vigsel för personer av samma kön mer neutral.

- Vi har faktiskt inte pratat om det som församling, så vi har ingen gemensam linje för eller emot, säger kyrkoherde Daniel Björk vid Petrus församling i Helsingfors.

Också Björk hänvisar till att beslutet måste fattas på en högre nivå inom evangelisk-lutherska kyrkan.

Daniel Björk
Bildtext Daniel Björk har varit kyrkoherde för Petrus församling sedan 2014.
Bild: Carolina Husu

Något förbud att viga samkönade par har församlingen ändå inte.

- Det beslutet är upp till enskilda präster. Sådant kan ju hända utan att jag vet om det, men det har inte kommit till min kännedom att Petrus präster skulle ha vigt samkönade par, säger Björk.

Har du som präst någon personlig åsikt i frågan?

- Nej. Och nu som kyrkoherde vill jag vara en kyrkoherde för hela församlingen. I Petrus ska det rymmas flera åsikter.

I Yle Huvudstadsregionens granskning av valkompassen inför församlingsvalet hösten 2018 hade Petrus församling det lägsta stödet för samkönade äktenskap av alla huvudstadsregionens församlingar. Det betyder ändå inte att situationen i dag nödvändigtvis är den samma.

Granskningen gjordes utgående från hur kandidaterna i församlingsvalet svarat i valkompassen. Det speglar inte direkt prästernas eller kyrkoherdens åsikt.

“Vi kommer genast att ha präster som viger samkönade par”

I Grankulla får samkönade par använda kyrkans utrymmen, men svenska församlingens präster viger inte regnbågspar. Enligt kyrkoherde Ulrik Sandell väntar man på direktiv av biskopen och domkapitlet.

- Vi vill inte vara självsvåldiga i den här frågan, säger han.

Inom Matteus församling i Helsingfors önskar majoriteten av prästerna att kyrkan snabbt skulle fatta beslut i frågan, berättar Helene Liljeström, tf. kyrkoherde sedan 1.9.2020.

- Men mig veterligen har det inte förekommit att våra präster skulle ha vigt samkönade par, säger hon.

I Esbo har församlingarna fattat ett gemensamt beslut om att kyrkobyggnaderna inte får användas till vigsel av regnbågspar.

Det innebär att Esbo svenska församling till skillnad från många andra i regionen inte tillåter vigsel av samkönade par i sina utrymmen.

Enligt kyrkoherde Kira Ertman är ändå önskemålet inom församlingens prästerskap att man skulle få viga par oavsett kön.

- När vi väl är där, att vi får viga utan att behöva bekymra oss för konsekvenser så kommer vi genast att ha präster som viger också samkönade par, det är helt klart, säger hon.

Kira Ertman
Bildtext Kira Ertman, kyrkoherde vid Esbo svenska församling, stöder vigsel av regnbågspar.
Bild: Yle/Hanna Rundell

Yle Huvudstadsregionen kunde inte nå Kyrkslätts svenska församling för en kommentar i frågan.

Osannolikt med varningar till präst

Beslutet från Högsta förvaltningsdomen visar att risken för konsekvenser för präster som viger samkönade par inte bara är teoretisk. Men inom Borgå stift är sannolikheten för till exempel en skriftlig varning liten.

- Under min tid har inte ett enda sådant fall behandlats, berättar biskop Bo-Göran Åstrand.

Åstrand tillträdde som biskop i Borgå stift i september i fjol. Han ser inte utdelandet av varningar som fruktbart agerande.

- Ifall någon skulle anmäla en präst för att ha vigt personer av samma kön skulle det antagligen leda till någon form av diskussion med prästen, inte varningar.

Bo-Göran Åstrand
Bildtext Biskop Bo-Göran Åstrand ställer sig positiv till prästers rätt att få viga par av samma kön.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Åstrand har vid flera tillfällen uttalat sitt stöd för att samkönade par ska få vigas inom kyrkan.

- Majoriteten av församlingsmedlemmar och prästerna är av samma åsikt. Jag stöder en kompromissmodell där kyrkans syn är att äktenskap är mellan en man och en kvinna, men att präster ändå skulle få viga personer av samma kön.

Diskussion om artikeln