Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ny naturstig planeras i Nagu - trappan ska passa alla åldersgrupper

Från 2020
Ny naturstig planeras i Nagu - Spela upp på Arenan

Kalvberget i Nagu får en ny naturstig

11:18

En ny naturstig planeras i Nagu. Idén till den nya naturstigen väcktes då det blev klart att den populära naturstigen på Kasberget stängs.

Den nya naturstigen är planerad till Kalvberget, det vill säga berget intill Kasberget.

- Det är naturligt att se på berget bredvid. På Kalvberget är nästan hela vägen närmare sextio meter hög, på Kasberget når man sextio meters höjd först i slutet, säger initiativtagaren Aaro Söderlund.

Orsaken till att Kasberget nu är stängd är att markägarna inte ville förnya avtalet med den förening som skött naturstigen. Kalvbergets mark ägs helt och hållet av Forststyrelsen.

Passar alla åldersgrupper

I projektet med naturstigen deltar bland annat föreningarna Pro Nagu och Nagu Rotaryklubb.

- Det första vi måste tänka på är en trygg tillgänglighet med en bra trappa från skärgårdsvägen upp till berget. Där uppe finns det redan en naturlig sträckning med djurstigar och längs med den här stigen finns en djävulsåker, en vacker skärgårdsmiljö och i slutet en gammal bronsåldergrav. Jag tror det blir ett bra koncept, säger Annastina Sarlin, ordförande för Pro Nagu.

- Kalvberget passar bättre för olika åldersgrupper. Kasberget var väldigt lång, fyra kilometer, och stigningen på vissa platser var kraftig, vilket gjorde att det begränsade rörligheten för många människor. Om vi gör den här trappan, så blir det ganska bekvämt att vandra, säger Inguar Karlsson-Parra, ordförande för Nagu Rotaryklubb.

naturstigen på kalvberget
Bildtext Utsikten på Kalvberget är sevärd.
Bild: Arash Matin / Yle

Mer digitala lösningar

Kalvberget ligger intill färjfästet i Prostvik. I närheten finns redan toalett, kiosk och parkering. I fall många besöker naturstigen samtidigt är det också möjligt att utnyttja parkeringen vid det gamla färjfästet.

Förutom en trappa har man också planer på att bygga en grillplats och eventuellt ett utsiktstorn på platsen. När det gäller informationstavlor planerar man däremot att använda sig av digitala lösningar.

- Ju mindre du har ute i naturen desto bättre, dels är det inte vackert och dels kräver det underhållning. Dessutom är det mycket smidigare med elektronisk information, där man vid behov kan uppdatera och korrigera information. Det är klart att vi måste ha en starttavla, som berättar att den här naturstigen finns och allmän information. Men personligen hoppas jag att vi inte har några tavlor vid själva vandringsleden, säger Sarlin.

aaro söderlund och Inguar Karlsson-Parra går en naturstig i skogen
Bildtext Där det är möjligt, kommer man att använda sig av befintliga djurstigar.
Bild: Arash Matin / Yle

Tidtabellen oklar

Ännu vet man inte när den nya naturstigen blir klar. Först måste naturstigen planeras ordentligt och finansiering sökas.

- Leader-finansiering är ett alternativ och då kunde vi kombinera andra naturstigeplaner till exempel i Korpo, att man gör en större helhet av det här. Sen finns det också en nyligen anslagen finansieringmöjlighet från miljöministeriet, som explicit är reserverad för rekreationsområden, säger Sarlin.

Tanken är att Nagu Rotaryklubb sköter om underhållet på den färdiga naturstigen. Klubben har redan ett liknande arrangemang med naturstigen Jungfrudansen som startar vid Framnäs i Nagu.

aaro söderlund, annastina sarlin och Inguar Karlsson-Parra på bild
Bildtext Aaro Söderlund, Annastina Sarlin och Inguar Karlsson-Parra hoppas att planerna med naturstigen framskrider i bra takt.
Bild: Arash Matin / Yle

Många välkomnar idén

Planerna på en ny naturstig har fått ett positivt mottagande både från myndighetsorganisationer och företagare i regionen. Även Pargas stad välkomnar initiativet.

- Jag tycker att det är en jättebra idé, speciellt i år då många turister på grund av coronan har hittat skärgården, säger Pargas stads turismchef, Niina Aitamurto.

Naturupplevelser är något som många turister som besöker skärgården frågar efter. Överlag har skärgården ett bra utbud av naturstigar, både lite mer krävande rutter, men också sådana som passar alla åldersgrupper. Men nya stigar är alltid välkomna.

- Staden har inte själv möjlighet att upprätthålla naturstigar, därför tycker vi att det är fint att föreningar är iviriga att skapa nya naturstigar och upprätthålla dem. Det är också viktigt för oss att vi är medvetna om någon skapar något nytt, så att vi vet vad som är på gång och kan informera om det, säger Aitamurto.

aaro söderlund och Inguar Karlsson-Parra går en naturstig i skogen
Bildtext Eftersom Kalvberget ligger nära färjstranden i Prostvik, finns både toalett och parkering i närheten.
Bild: Arash Matin / Yle

Även om det redan finns flera naturstigar i Nagu, tror arbetsgruppen att nya naturstigar intresserar.

- Även om vi har allemansrätten, besöker både ortsbor och besökare flitigt naturstigarna. Det är också en möjlighet att visa det vackraste vi har, att ge tilläggsinformation och att styra verksamheten på ett hållbart sätt, säger Sarlin.

Diskussion om artikeln