Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Små vattenreningsverk inte rustade för industrins spillvatten: "Gå samman och förena kunnandet"

Från 2020
Uppdaterad 25.09.2020 10:30.
Vatten rinner ner från en metallucka.
Bildtext Små vattenreningsverk borde gå samman för att samla sin expertis, anser en expertgrupp som synat industrins avloppsvatten.
Bild: Mikko Koski / Yle

Kissa inte i havet, var skylten i många skärgårdshamnar förr. Det stämmer fortfarande i allra högsta grad för industrins spillvatten. Det måste renas innan det släpps vidare och små, kommunala vattenreningsverk klarar inte alltid uppgiften. En expertgrupp ger i dag nya rekommendationer om industrins spillvatten till länderna runt Östersjön.

Små, kommunala vattenreningsverk klarar inte av industrins spillvatten, trots att de ofta tvingas ta emot det. Vattenreningens processer och mikrober kan slås ut helt av industrins spillvatten, som helt avviker från det hushållen producerar.

Det slår Kajsa Rosqvist fast. Hon är projektledare för det EU-finansierade BEST-projektet (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment). I dag är dags för slutrapport och rekommendationer som gäller länderna kring Östersjön: Estland, Lettland, Polen, Ryssland och Finland.

- Det finns mycket att göra gällande industrins spillvatten i Finland. Men mest alarmerande är att miljötillstånden inom industrin i de baltiska länderna fortfarande är bristfälliga och industrins spillvatten regleras inte enligt EU:s direktiv. Det här ökar reningsverkens börda, betonar Rosqvist som arbetar inom Helsingfors stads miljötjänster till vardags.

Kajsa Rosqvist är projektledare för Best project, en expertgrupp som ger rekommendationer om industrins spillvatten. Rosqvist arbetar vid Helsingfors stads miljötjänster.
Bildtext Kajsa Rosqvist leder en projektgrupp som synat industrins avloppsvatten i länderna runt Östersjön
Bild: Yle/Anna Savonius

Räcker det kommunala vattenreningsverket till?

Största delen av vattenreningsverken i Finland är planerade för att ta emot hushållens avfallsvatten, inte industrins. Inom till exempel livsmedelsproduktion kan mängden organiskt material vara stor, till exempel inom köttproduktion eller på dryckessidan.

- Det här innebär olika utmaningar, till exempel kan det bli svårt att få kapaciteten att räcka till hos reningsverket,, förklarar Kajsa Rosqvist. Industrins spillvatten måste förbehandlas innan det sänds vidare.

En förbehandling är särskilt viktig inom till exempel läkemedsindustrin. Miljötillstånden i Finland är stränga och ställer krav på hur spillvatten ska behandlas innan det sänds vidare.

Hon berättar också att industrins spillvatten överlag kan innehålla farliga ämnen, som det kommunala reningsverket inte känner till eller är förberett för att ta emot.

Rosqvist berättar om ett uppmärksammat fall på sistone, där industrins spillvatten slog ut det lokala vattenreningsverket - som tvingades leda ut dåligt renat spillvattnen. Det här hände i Viksbacka Helsingfors.

- Så här får det inte vara.

Industrin måste meddela avloppsreningsverket om det uppstår en exceptionell situation. Annars finns det risk att hela reningsprocessen vid reningsverket förstörs.

- Om informationsgången fungerar kunde reningsverket ta emot det problematiska spillvattnet och leda det vidare senare.

För större industrier på mindre orter gäller det att tänka efter om det lokala vattenreningsverket räcker till eller om man måste grunda ett eget reningsverk i bolaget.

Industrins spillvatten i skymundan

I Finland har man gjort mycket för att förbättra samarbetet mellan miljömyndigheter, avloppsreningsverk och industrin. Rosqvist bedömer att det fungerar relativt bra.

- Däremot har industrins avloppsvatten hamnat lite i skymundan, säger hon och tillägger att det är just därför en lägesrapport runt Östersjön är särskilt viktig.

I stora städer fungerar avloppsvattenbehandlingen relativt bra, andelen industrispillvatten blir mindre i förhållande till det kommunala avloppsvattnet.

- På mindre orter kan andelen industriellt spillvatten lätt utgöra en större del av kommunens avloppsvatten. Då kan det brista i det kommunala vattenreningsverkets resurser att ta hand om det. Därför behöver vi dela på kunnandet för att stöda de mindre reningsverken i deras uppgift, betonar Rosqvist.

Artikeln uppdaterad med några preciseringar enligt önskemål av Kajsa Rosqvist. 25.9.20 kl. 10.30/AS