Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ilskna transportföretagare fick först en dyr nota för bärgningen av Amorella - nu tar Viking Line på sig hela ansvaret

Från 2020
M/S Amorella flyttas från Järsö 23.9.2020
Bildtext M/S Amorella bogseras 23.9.2020
Bild: Kimmo Gustafsson / Yle

Lastbilarna som flyttats från Viking Lines M/S Amorella gick inte att lösa ut bara så där. De har varit beslagtagna tills garantierna för bärgningen är betalda. Enligt sjölagen ska nämligen lastägarna stå för en del av kostnaderna. Nu har Viking Line ändå tagit på sig notan.

Viking Line meddelar att de tar på sig att betala de garantier som bärgningsföretaget Alfons Håkans, med hänvisning till sjölagen, har krävt för att släppa M/S Amorellas last fri.

Viking Line säger också att de utgår från att alla chaufförer nu får lösa ut sina lastbilar i Långnäs hamn.

Vad handlar det om?

Enligt sjölagen har den som står för sjöräddningen rätt till belöning för all den egendom som räddas. Räkningen fördelas mellan rederiet som äger fartyget och dem som äger den last som finns ombord. Det är den räkningen Viking Line nu har tagit på sig i sin helhet.

- När ett fartyg har bogserats i hamn har man räddat både fartyget och den egendom som fanns ombord, säger Lauri Railas, doktor i juridik, till Yle Uutiset.

Railas tar inte ställning till fallet M/S Amorella, utan tolkar lagen på allmänt plan. Han är också den som räknar ut hur räkningen för skador till sjöss fördelas i Finland men byrån har ännu inte fått fallet M/S Amorella på sitt bord.

Enligt Railas tillhör åkeriernas last främst speditörer, och skadorna täcks av fraktförsäkringar.

För att få ut personlig egendom krävs ingen garanti. För de personbilar som fanns ombord på Amorella behöver därför inga ersättningar betalas.

Sjöräddaren Alfons Håkans hänvisade också till sjölagen

Sjöräddningsföretaget Alfons Håkans, som stod för M/S Amorellas bärgningsinsats, hänvisade tidigare i dag i sitt pressmeddelande också till sjölagen.

Alfons Håkans ingick tidigare i veckan ett avtal med Viking Line om bärgningen av M/S Amorella.

Enligt Alfons Håkans måste man enligt sjölagen ge en garanti för bärgarlön. Lasten kan släppas fri först då till exempel ett försäkringsbolag har gett garantin.

Eftersom ingen tidigare hade tagit på sig att täcka garantin för hela M/S Amorellas hade Alfons Håkans börjat samla in garantierna var för sig av alla som har last ombord på fartyget.

Åkerierna hann surna till

En av dem som fick ett brev av Alfons Håkans advokatbyrå var transportföretagaren Marko Pohja. Sent på onsdagen fick han en räkning per e-post.

- Vi krävs på sammanlagt 50 000 euro som ska betalas till advokatbyråns konto, innan chauffören får lösa ut sin bil i hamnen i Långnäs, sade Marko Pohja till Yle Uutiset i morse.

Företaget hade en lastbil på Amorella.

En bild av brevet från Viking Line till åkerierna.
Bildtext Viking Line har delat ut ett brev till chaufförerna, där det står att långtradarna kan lösas ut i Långnäs hamn först då företaget har betalat den begärda borgenssumman.
Bild: Marko Pohja/Privat

Viking Line hade också delat ut ett brev till chaufförerna, där det står att transportföretagen krävs på en garanti för att täcka kostnaderna för bärgningsarbetet.

Sammanlagt fanns ett fyrtiotal lastbilar ombord på fartyget, och förutom finländska företag hade också estniska firmor krävts på betalningar, skriver tidningen Postimees.

En försiktig bedömning är att transportföretagarna krävdes på sammanlagt ett par miljoner euro. Den notan har Viking Line nu gått med på att stå för.

Marko Pohja sade att det tidigare garantikravet var orimligt speciellt för små företag.

- Det här är ett lagligt rån. Viking Line har tagit på sig att sköta transporten och borde se till att lasten hedersamt når sin destination utan att börja skicka räkningar omkring sig när något sker.

Källor: STT, Yle Uutiset

Artikeln är delvis baserad på Yle Uutisets artikel Viking Amorellan pelastustöistä iso lasku lastina olleiden rekkojen omistajille – Kuljetusyrittäjät raivoissaan: "Tämä on laillistettu ryöstö" skriven av Jari Tanskanen och Johanna Lehtola.