Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sämja bland Borgåförsamlingarna: Sagan all för Svenska församlingshemmet, i stället hyrs egna lokaler åt domkyrkoförsamlingen

Från 2020
Närbild på en gul byggnad. I mitten av bilden syns övre delen av en trädörr. Ovanför den står det Svenska församlingshemmet med versaler.
Bildtext Svenska församlingshemmets vara eller icke vara har varit på tapeten många gånger. Senast år 2017 var det nära att fastigheten skulle ha satts ut till försäljning mot den svenska församlingens vilja. Arkivbild.
Bild: Yle/Mira Bäck

Den svenska och den finska församlingen i Borgå har länge varit osams om vad som ska hända med verksamheten i Svenska församlingshemmet. Nu har man en gemensam vision.

I korthet: Borgå svenska domkyrkoförsamling flyttar ut ur Svenska församlingshemmet, men i stället för att helt flytta in med den finska församlingen på Lundagatan 5 ska man leta efter egna lokaler att hyra.

Domprostgårdens användningsmöjligheter beaktas också.

Någon tillbyggnad vid Finska församlingshemmet behövs således inte. De anställda vid Borgå svenska domkyrkoförsamling ska få egna arbetsrum på Lundagatan 5.

Det föreslår gemensamma kyrkorådet för gemensamma kyrkofullmäktige. Fullmäktige, som tar det slutgiltiga beslutet, har sitt nästa möte den 8 oktober.

- I samfälligheten ser vi nu tillsammans framåt och ska söka hyreslokaler för domkyrkoförsamlingen där vi kan ha verksamhet och där vi kan bygga upp en egen identitet, säger kyrkoherde Mats Lindgård.

- Det som jag nu tycker är remarkabelt jämfört med många andra beslut kring fastighetsfrågor är att beslutet i kväll var enhälligt, fortsätter Lindgård.

Kompromiss

I den ursprungliga beredningen var förslaget att man ska avstå från Svenska församlingshemmet på Runebergsgatan 24 och att verksamheten i stället skulle flytta in i Finska församlingshemmet och Domprostgården.

Eventuellt skulle man behöva bygga en församlingssal och ungdomslokaler.

Den svenska församlingens representanter har däremot tidigare talat för att verksamheten skulle få bli kvar i Svenska församlingshemmet.

Det skulle ändå kräva omfattande renovering, vilket förstås skulle kosta en hel del - pengar som man inte har.

Under torsdagkvällens möte kom ordförande Pontus Salmi, som är kyrkoherde i Borgå finska församling, med ett förslag som båda församlingarna kunde enas kring.

Mats Lindgård.
Bildtext Mats Lindgård ser framåt. Församlingarna är äntligen överens. Arkivbild.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Mats Lindgård berättar att han och Salmi diskuterat frågan ingående.

På det här sättet kan Borgå svenska domkyrkoförsamling fortfarande ha egna lokaler, men samfälligheten kan göra sig av med det gamla församlingshemmet.

- Nog känns det bra att vi har lyckats hitta en väg att tillsammans se framåt. Sedan är det helt klart att det finns många detaljer och frågor att fundera på efter hand. Det var mest ett principbeslut vi fattade i dag, säger Lindgård.

Det är alltid svårt att lämna något gammalt och kärt, men någon gång måste man kanske göra det också

Martin von Schoultz, medlem i gemensamma kyrkorådet

Båda församlingarna ska behandlas likvärdigt, också när det kommer till vaktmästar- och kökstjänster.

- Vi letade framför allt efter ett gemensamt uppsåt med det här beslutet. Jag är mycket lycklig och nöjd över att vi fann det, säger Pontus Salmi.

Nytt svenskt rum

Det finns inte någon exakt tidtabell för när den svenska församlingen ska flytta ut ur församlingshemmet, men arbetet är i gång.

Församlingsrådet i Borgå svenska domkyrkoförsamling har redan tillsatt en kommitté för att leta efter lämpliga lokaler.

- Det är alltid svårt att lämna något gammalt och kärt, men någon gång måste man kanske göra det också. Vi måste ta det som en positiv utmaning, att hitta ett nytt svenskt rum åt oss där vi kan bygga en egen identitet, säger Martin von Schoultz, som är medlem i gemensamma kyrkorådet samt i kommittén som ska leta efter lokaler att hyra.

Svenska församlingshemmet i Borgå
Bildtext Svenska församlingshemmet ska säljas. Arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Härus

Tills vidare fortsätter personalen jobba i Svenska församlingshemmet som tidigare.

Sommaren 2019 råkade man ut för en rörläcka då ett varmvattenrör sprang läck. Köket går fortfarande inte att använda, men man har fått varmvatten till en del av fastigheten genom provisoriska värmepannor.

- Rörrenoveringen är fortfarande inte gjord, och inte vet jag om den blir gjord heller eftersom vi nu försöker se framåt ur ett annat perspektiv, säger Lindgård.

Diskussion om artikeln